Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Vi har i regeringsställning fattat beslut om att erkänna Palestina som stat. Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet inom ömsesidigt erkända gränser, med 1967 års gränser som utgångspunkt. Vi anser att Östra Jerusalem ska bli palestinsk huvudstad om palestinierna så önskar. Vi ger stöd till de moderata och och icke-våldsbejakande krafterna i Palestina som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och har ökat det ekonomiska biståndet under mandatperioden. Bägge parter ska agera i enlighet med folkrätten.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Den israeliska regeringens blockad av Gaza har lett till en situation av social misär, arbetslöshet och hopplöshet, en grogrund för hat och extremism. Isoleringen måste hävas och gränsövergångarna öppnas. Enda vägen fram mot säkerhet också för Israel är förhandlingar.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Sverige, liksom EU och FN, ska vara tydliga i sina fördömanden av de illegala bosättningarna. Vi ska med kraft markera mot varje våldshandling mot civila och varje folkrättsbrott. Vi ska kräva eldupphör av såväl Hamas som den israeliska regeringen och vi ska använda alla verktyg vi har, inklusive handelspolitiken, för att förmå parterna att byta våld mot förhandlingar och Israel att häva blockaden och avbryta ockupationspolitiken. Sverige ska ha en nära dialog med både Israel och Palestina för att främja fredsarbetet.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

FN:s resolutioner ska följas och de mänskliga rättigheterna respekteras. EU ska inte ingå ytterligare förmånliga handelsavtal med Israel så länge de åtaganden som avkrävs Israel i FN:s resolutioner inte efterlevs.

Adidas