Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

För Moderaterna är Sveriges aktiva deltagande i EU:s gemensamma utrikespolitik den viktigaste plattformen för att verka för fred och försoning i Mellanöstern. Vi arbetar aktivt för en demokratisk utveckling i hela Mellanöstern, först då kommer vi tillrätta med extremism och först då kan visionen om en Israelisk och en Palestinsk stat sida vid sida i fredlig samexistens realiseras. Konflikten måste lösas genom förhandlingar, och parterna har ett ansvar för att möjliggöra en lösning som leder till att båda länderna kan leva i fred med säkra och erkända gränser. Israels rätt till säkerhet måste tryggas, men det får inte ske i strid mot folkrätten. Sverige måste genom EU fortsätta att driva på fredsprocessen mellan Israel och Palestina baserad på en tvåstatslösning där båda parter kan leva med säkra och erkända gränser med utgångspunkt i 1967 års gränser och FN:s resolution 242. Vi stöder EU:s inriktning med Jerusalem som huvudstad för båda staterna. Detta är en fråga som är föremål för förhandlingar som de båda parterna bör besluta om. Men vår utgångspunkt är att vi stödjer en tvåstatslösning där ett delat Jerusalem utgör huvudstad för båda parter.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Moderaterna anser att isoleringen av Gaza omedelbart måste hävas och rörelsefriheten på de ockuperade palestinska områdena förbättras så att den lokala ekonomin kan fungera. Det en prioriterad fråga för EU och Sverige att Gazas isolering bryts. Såväl EU som Sverige verkar aktivt för att få till stånd en överenskommelse om en tvåstatslösning.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Moderaterna, liksom EU, anser att de israeliska bosättningarna på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, är illegala enligt folkrätten. Sverige har varit drivande inom ramen för EU för att kritisera Israels politik på den här punkten och stödjer det ökade diplomatiska tryck som framförallt EU, men även i ökande grad USA, har satt på Israel för att stoppa expansionen av de olagliga bosättningarna.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Nej, vi vill inte införa sanktioner mot Israel och står bakom samarbetsavtalet med EU-Israel. Vi anser inte att restriktioner på handelsområdet är rätt väg för att lösa den israelisk-palestinska konflikten. I stället verkar vi sedan länge för att främja handeln både med Israel och Palestina samt dem emellan. Som med alla avtal så gäller det att man ställer tydliga krav på samarbetsparter och länder vad gäller internationell rätt, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter. Det finns inget förbud mot att handla med produkter från bosättningar, men EU och Sverige har en skyldighet att se till att de inte ges tullfrihet eller andra tullförmåner under associeringsavtalet mellan EU och Israel, som begränsas till staten Israel inom 1967 års gränser. 

 

 

Adidas Crazy Explosive