Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Ett av den S-ledda regeringens första beslut var att erkänna staten Palestina. Detta för att ge stöd till de moderata krafterna bland palestinierna, underlätta en uppgörelse genom att göra parterna i dessa förhandlingar mindre ojämlika och för förhoppningsvis kunna bidra till mer hopp och framtidstro bland unga palestinier och israeler. Vi socialdemokrater vill verka för en fredlig lösning, grundad i folkrätten, på konflikten mellan Israel och Palestina där två stater kan existera sida vid sida, med Jerusalem som huvudstad för båda. Vi anser att utvecklingssamarbete med Palestina har en viktig roll för det Palestinska statsbygget och en fredligare framtid. Det centrala hindret för det palestinska statsbyggandet är den israeliska ockupationen. Samtidigt finns steg som den palestinska myndigheten redan nu kan ta för att förbättra situationen. Den palestinska myndigheten behöver bland annat göra demokratiska framsteg, bekämpa korruption, ta avstånd från våld och öka civilsamhällets utrymme.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Blockaden av Gaza måste upphöra. Situationen i Gaza är kritisk. Vi anser att gränsövergångarna, villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för humanitärt bistånd, handelsvaror, personer och givare, detta är något som den S-ledda regeringen konsekvent har framfört till Israel .

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Ett av de största hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna. Handel med produkter från bosättningarna bidrar till att upprätthålla dagens situation. Det är positivt att EU har ett handelsavtal med Israel men vi vill också understryka att produkter från bosättningarna inte omfattas av avtalets förmåner eftersom de inte är produkter från Israel. Varje EU-land bör bättre se till att detta efterlevs till fullo. Socialdemokraterna stödjer EU:s tydliga markering där vissa typer av samarbeten inom ramen för samarbetsavtalet inte kommer att genomföras i de fall de är relaterade till bosättningarna. Vi anser även att Sverige bör driva på i EU för lämplig EU-lagstiftning som motverkar finansiella transaktioner till bosättningarna.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Vi driver inte att Sverige ska föreslå sanktioner mot Israel och några sådana initiativ har inte heller aktualiserats i FN:s säkerhetsråd. Vi anser att dialog och förhandling är den politiskt framkomliga vägen för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fredsprocess.

Nike