EU-VALET 2024

Söndag 9 juni är det val till Europaparlamentet. Inför valet vill vi ha din hjälp att uppmärksamma de svenska kandidaterna på att Palestina är en viktig valfråga! Vi är många som vill ge vår röst till representanter som kommer att stötta Palestina om de blir valda.

Det finns en massa olika valkompasser, analyser att läsa och poddar att lyssna på inför EU-valet för att få bättre koll på var partierna och deras kandidater står. Vi har förberett ett brev som du kan skicka till kandidater som du överväger att rösta på, med frågor om hur de ställer sig till Israels ockupation av Palestina, det pågående kriget mot Gaza, och Sveriges och EU:s agerande. 

Du kan också uppmana kandidater att ställa sig bakom det europeiska vallöftet Vote for Palestine. Här hittar du namn på kandidater som skrivit under Vote for Palestine, och därmed lovat att agera för ett fritt Palestina om de blir valda. Drygt 70 svenska kandidater står redan bakom initiativet och listan fylls på allt eftersom fler namn tillkommer!

Var femte år väljer EU:s medborgare drygt 700 ledamöter till Europaparlamentet. I Sverige röstar vi fram 21 ledamöter, som alltså ska representera oss de kommande fem åren. Partiernas kandidatlistor finns hos Valmyndigheten och hos de partier som ställer upp i valet.

Europaparlamentet är det enda EU-organ vars ledamöter väljs direkt av medborgarna. Parlamentet behandlar viktiga politiska frågor, utformar lagar och godkänner EU:s budget.

Skicka brevet idag (på mail eller dm till kandidater du överväger att rösta på) så att du hinner få svar – och bidra till att Palestinafrågan hamnar högt på agendan inför valet!

Hej,

Inför EU-valet vill jag veta mer om din inställning till Israels ockupation av Palestina och det pågående kriget mot Gaza. Framförallt vill jag veta om du, ifall du blir vald, kommer att lyssna på mig och alla andra som vill att Sverige och EU ska sluta bidra till Israels brott mot palestinierna och istället verka för att ockupationen upphör och att kraftfulla steg tas mot en rättvis fred.

Berätta gärna om du som ledamot i Europaparlamentet exempelvis kommer att agera för att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs, med hänvisning till avtalets villkor om respekt för mänskliga rättigheter? Kommer du att kräva att EU:s och Sveriges militära samarbete och vapenhandel med Israel ska stoppas? Vad anser du att EU bör göra för att få till stånd ett eldupphör i Gaza och lagföra de som begått krigsförbrytelser?

Jag förstår att du har mycket att göra inför EU-valet och jag uppskattar att du tar dig tid att svara. Jag vill också passa på att tipsa om löftet Rösta för Palestina som du kan läsa mer om här: https://www.eccpalestine.org/sta-upp-for-internationell-ratt-rosta-pa-palestina

Vänliga hälsningar,
[namn]

Kandidater som ställer upp i EU-valet hittar du hos valmyndigheten eller via partiernas hemsidor.

På den europeiska kampanjsidan Vote for Palestine kan du välja bland drygt 150 svenska kandidater till Europaparlamentet att skicka ett automatiskt mail till, med uppmaning om att de ska skriva under ett löfte om att rösta för Palestina och stå upp för internationell rätt.

Kandiderar du till Europaparlamentet? Här kan du skriva under löftet Vote for Palestine.

Namn på kandidater som ställt sig bakom Vote for Palestine läggs upp här.