Alla får samma chans

Ur Palestina Nu nr 2/2006 - 30 år av solidaritet

[img_assist|nid=506|title=|desc=Foto: Catrin Ormestad|link=none|align=left|width=450|height=600]

De israeliska soldaterna kom, och palestinierna flydde från sina hem, över gränsen till de omgivande arabländerna. Vissa hamnade i Jordanien och Syrien, andra i Libanon. De tog få av sina ägodelar med sig när de gav sig av, men de flesta behöll nycklarna till sina hus.

GCMHP - PGS projektledare

Gaza Community Mental Health Programme är ett av de projekt där PGS varit med ända från början. Henrik Pelling kallar det en kombination av solidaritet och professionalitet. Tillsammans med David Henley har han varit med och utvecklat verksamheten, ända från idéstadiet, även om han betonar att det är palestinierna själva som haft det huvudsakliga ansvaret.

- Vi har inte på något sätt varit styrande.

Med tanke på de svåra omständigheter som råder i Gaza har arbetet flutit på förvånansvärt bra.

Mental hälsa och mänskliga rättigheter

Ur Palestina Nu 2-2004:

Det är väl känt att i krig och konflikter blir civilbefolkningen värst drabbad. Mest sårbara är kvinnor och barn. Än värre blir det då extrema upplevelser ständigt återkommer eller då flyktingskapet åter blir aktuellt, vilket kan förhindra den naturliga läkningsprocessen. Hjälpinsatser har fokuserats på att återställa förstörd infrastruktur och de psykologiska skadeverkningarna har inte uppmärksammats.

"Vi når platser som inga andra tar sig till”

Ur Palestina Nu 2/2006 - 30 år av solidaritet

[img_assist|nid=477|title=|desc=Foto Catrin Ormestad|link=none|align=none|width=450|height=338]

[img_assist|nid=478|title=|desc=Foto Catrin Ormestad|link=none|align=left|width=450|height=600]

Ett barn med hög feber. En man med bröstsmärtor. En kvinna med värkar. De behöver naturligtvis läkarvård, och förs snabbt till sjukhus. Med ambulans är de på akuten inom några minuter.

”Den som inte läser kommer ingenvart”

Ur Palestina Nu nr 2/2006 - 30 år av solidaritet

[img_assist|nid=403|title=|desc=Foto: Catrin Ormestad|link=none|align=none|width=450|height=338]

Amir har målat ett blått hus med gröna kullar. Ali har ritat en helikopter, en stridsvagn och en lyftkran bredvid en hög grå mur. Marwas teckning föreställer en flicka med rosa kjol på ett fält av blommor. I ena hörnet finns en palestinsk flagga. Solen gråter.

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde