Givarbrev nr 4, 2016

Ett stort tack till alla er som gett regelbundna bidrag till Palestinainsamlingen under 2016. Utan ert engagemang hade det inte varit möjligt för oss att planera och genomföra de barn- och ungdomsprojekt som vi stöder i Palestina och i Libanon.

Under året som gått har vi utöver era regelbundna bidrag fått ett flertal engångsbidrag som gjort att vi kunnat ge stöd till olika organisationer som verkar enligt PGS målsättningar och värderingar. Bland annat har vi haft möjlighet att ge ett bidrag på 100 000 kronor för att stödja de palestinska flyktingarna i Syrien som lever under mycket svåra förhållanden. Pengarna betalades till UNRWA, en av FNs biståndsorganisationer som alltid saknar de resurser de skulle behöva. Stödet gick till deras kampanj Syria ”Remember Us”. Nedan följer ett utdrag från UNRWAs tackbrev.

Dear friends Allow me to thank you for your most generous contribution of 100,000 SEK. This donation will play an important role in enabling us to provide urgent emergency relief and other essential services for Palestine refugees trapped in the on-going war in Syria. Thank you once again for your kind donation towards Palestine refugees in Syria during this difficult situation.
With warmest wishes, Misbah Sheikh

Vi har också gett bidrag till den israeliska människorättsorganisationen B´tselem, ett symboliskt bidrag för att visa vårt moraliska stöd eftersom de blivit hårt åtsatta av den israeliska regeringen på grund av sitt engagemang mot ockupationen. B´tselem dokumenterar bland annat övergrepp som palestinier utsätts för av israeliska myndigheter, soldater och bosättare.

En del av PGS lokalgrupper står regelbundet och samlar pengar på gator och torg och några av dom öronmärker sina bidrag med Gaza. I början av december skickade vi 20 000 kr till GCMHP.
Vi har även fortsatt ge extra utbildningsstöd till våra samarbetspartners på Västbanken. Al Jaleel Center i Balbeck i Libanon som inte får några bidrag via Forum Syd fick under året stöd till sitt projekt ”Let’s live Healthy” där barn och unga fick lära sig vikten av att ät nyttig, billig och näringsriktig mat.

Ny temaskrift: Fördrivning och ockupation

Historien om de palestinska flyktingarna berättas varje dag i Gaza och på Västbanken, i Israel och i flyktinglägren i arabvärlden, och i nästan varje land på jorden - självklart också i Sverige. I den skrivs hela tiden nya kapitel, i takt med att fler palestinier tvingas lämna sina hem och nya generationer föds i flyktinglägren. 

Få andra erfarenheter har präglat den palestinska identiteten, eller vad det innebär att vara palestinier så som flykten. Och ingen annan händelse, i en historia som är full av sorger och tragedier, har format det kollektiva palestinska medvetandet så som förlusten av det historiska Palestina och den flyktingkatastrof som följde. 

Historien om de palestinska flyktingarna har ännu inte fått något slut, för fördrivningen pågår fortfarande. Men den började 1948, då staten Israel bildades. Palestinierna kallar det för Al Nakba, Katastrofen. 

I PGS senaste temaskrift Fördrivning och ockupation möter vi bland annat Zahra som tvingades föda sitt barn i ett container, Muhammed som drunknade tillsammans med sin tvååriga dotter Lana när han försökte fly till Sverige undan kriget mot Gaza 2014. Vi träffar Bahyia som bor i ett palestinskt flyktingläger i Libanon och minns flykten från Palestina, Ali som drömmer om att bli Gazas svar på Mr Bean, Samira som önskar att männen i Gaza kunde vara mer som i filmerna och Muhammed, vars dröm är att få se Eiffeltornet, och som tror att alla måste vara lyckliga i Europa, eftersom de har el varje dag. 

Beställ skriften gratis mot portokostnad info@palestinagrupperna.se 

Bli medlem via Swish

Nu kan du betala medlemsavgiften till PGS genom att swisha till nr: 1233467800

Skriv för- och efternamn, samt viktigt - maila namn, postadress och e-post till info@palestinagrupperna.se

Fullt betalande 300 kr
Student eller pensionär 150 kr
Ungmedlem upp till 26 år 50 kr

Vill du betala med kort läs mer här

Välkommen - du behövs! 

Blockaden av Gaza skadlig för Israel och Palestina

Den israeliska blockaden av Gaza är nu inne på sitt nionde år. Hittills har ingenting gott kommit ut av den. Utöver isoleringen, och en ekonomi i fritt fall, har de ständiga militära konfrontationerna gjort läget än värre. Enligt Världsbanken hade det senaste storskaliga angreppet mot Gaza sommaren 2014 en förödande effekt, något man fortfarande inte återhämtat sig från. Uppskattningsvis 460 miljoner dollar (nära 4 miljarder kronor) har helt enkelt försvunnit ur ekonomin, och inkomsten per person har minskat med 15%. Den öppna arbetslösheten ligger på 43% (ungdomar 60%), den sannolikt högsta i världen. Exporten har i stort sett upphört och tillverkningssektorn minskat med 60%. Omkring 80% av familjerna är beroende av någon slags ekonomiskt stöd, och 39% klassas som fattiga. Av det utlovade internationella stödet till Gaza har hittills bara en fjärdedel utbetalats.

Mänskligt är katastrofen enorm. Människor lever fortfarande i ruiner av raserade hus som inte kan byggas upp, barnen går i skift i skadade skolor, elektricitet och vattenförsörjning fungerar bara delvis och människor lider av bristtillstånd och sjukdomar till följd av ohälsosam och förgiftad miljö, brist på varor och nödvändiga mediciner. Enligt FN kan Gaza i stort sett komma att bli obeboeligt omkring år 2020. Till detta kommer de psykologiska effekterna av att leva inspärrad, ökat våld och motsättningar inom familjerna, flykt till religiös fanatism, ständig oro för nya militära angrepp.

Palestina i Hälleforsnäs

Arabisk musik strömmar ur högtalarna, blandas med skratt och handklapp. Ett litet gäng drar igång dakbedansen på fredagkvällen och snart är nästan alla med. De som inte kan stegen, får lära sig och när kvällen blev till natt hade vi även provat traditionella danser från Somalia och Sudan. När det efterfrågades traditionell svensk dans, övades en schottis snabbt in.

För andra året i rad ordnade Palestinagrupperna (PGS) och studieförbundet Ibn Rushd en lägerhelg (12-14 aug) med Palestina i fokus. Tre dagar på Granhedsgården i Hälleforsnäs; ungdomar, unga vuxna och några lite äldre. Från världens alla hörn, men med det gemensamt att alla nu bor i Sverige. Några uppvuxna här, andra relativt nyanlända. Majoriteten palestinier men de flesta utan att ha tillåtelse att besöka sitt hemland. Palestinier från Libanon och Syrien, Gaza och Västbanken. Eller Sverige. Men också deltagare med bakgrund i Somalia, Bosnien och Marocko. Och en dansgrupp direkt från Östra Jerusalem som inte bara bjöd på en fantastisk dansuppvisning, utan också deltog vid seminarierna.

Vi lyssnade på föredrag, diskuterade, paddlade kanot, plockade blåbär, åt galet god mat och dansade. Men framför allt umgicks vi. Pratade. Berättade. Lyssnade. Skrattade. Skrattade massor faktiskt. Men också grät. För många hade tunga berättelser med sig, om flykt och splittrade familjer.

40 år sedan massakern i Tel al Zaatar i Libanon

Eva Hammads brev som lästes vid ceremonin till Tel al Zaatars minne i Libanon den 12 augusti 2016

Detta brev är mitt symboliska deltagande i ceremonierna för att hylla minnet av Tel al Zaatars martyrer och allas modiga insatser för att försvara lägret. Sorgen efter min man, älskade Yousef Hamad, är fortfarande stor. Jag önskar att han, och andra som dödades i Tel al Zaatar, åtminstone hade fått en värdig begravning. Jag vet att många familjer delar det hemska ödet att aldrig ens ha funnit resterna av älskade familjemedlemmar. Falangisterna fråntog oss även rätten att ge våra döda en värdig sista vila.

Min sorg fick härbärgeras i ett hemligt rum i mitt hjärta där allt förvaras som i en film. Rummet är fyllt av sorgliga minnen men också av fantastiska stunder av glädje och lycka tillsammans med min man och min palestinska storfamilj, mina arbetskamrater på kliniken och vännerna jag fick i Tel al Zaatar. Tel al Zaatar är alltid med mig i allt jag gör i alla kontakter jag har och alltid centralt när jag berättar för någon om mitt liv!

Jag kan, av flera olika skäl, tyvärr inte medverka fysiskt nu men i hjärtat och tankarna saknar vi alla samma plats och samma personer och är på det viset förenade i denna stund.

Marknad i Svabensverk

   

Här i den lilla, lilla bruksorten Svabensverk på gränsen mellan Dalarna och Hälsingland hölls lördagen den 6 augusti den årliga marknaden för hantverk och närproducerade ekologiska  livsmedel.  – Utmärkt!  tänkte vi och ställde upp ett marknadsstånd i hällregnet. - Ja, olivoljan från Palestina kanske inte är så närproducerad, men mycket ekologisk och politisk, den gick raskt åt. Det broderade hantverket från kvinnor på Västbanken och Gaza väckte stor beundran. Här på landet förstår sig folk på finthantverk. Många utryckte också sympati för att vi stöder kvinnor i Palestina genom att sälja deras hantverk – och därmed sprida palestinsk kultur.

Anna Danielsson och Margareta Sjöberg

Fadderbrev 2, 2016

Den 28 maj hölls Palestinagruppernas kongress i Stockholm. Medlemmar från hela landet kom, många diskussioner hölls och beslut om PGS verksamhet för två år framöver togs. I september kommer verksamhetsberättelse och planer att skickas ut till alla.
Den 19 – 20 april höll Gaza Community Mental Health Programme sin sjätte internationella konferens där David Henley och Henrik Pelling representerade PGS. Konferensens syfte var att få till stånd ett utbyte av erfarenheter mellan de som arbetar med mental hälsa och mänskliga rättigheter i Gaza och internationellt. Den föregående konferensen 2008, som organiserades på initiativ av doktor Eyad El-Sarraj hade titeln ”Bryt belägringen – bygg broar istället för murar.” Den gången hindrades de internationella deltagarna från att resa in i Gaza. Den här konferensen lyckades visa upp det arbete som görs i Gaza och verkligen fungera som en mötesplats för professionella som i sitt praktiska arbete förenar mental hälsa och mänskliga rättigheter. När konferensen öppnades var det över 800 deltagare, vilket säger mycket om vilken plats mentalhälsoarbetet fått i Gaza. När GCMHP skapades 1990 var psykisk sjukdom i högsta grad stigmatiserande och utbildning och praktik inom psykiatri var knutet till det nedgångna mentalsjukhuset i Gaza. Konferensen kunde visa upp hur framgångsrikt den samhällsorienterade psykiatrin varit. Många av deltagarna har genom åren fått sin tvååriga diplomutbildning på GCMHP och finns nu på ledande positioner i Gaza inom alla sektorer som arbetar med psykosocialt arbete och psykisk sjukdom. Många av världens krigszoner måste lita till ditresta experter, men här i Gaza har det byggts upp en inhemsk kompetens. Konferensen kunde belysa hur kombinationen av behandling, undervisning och forskning gjort GCMHP till en modell som är värd att tas efter av många andra. Flera verksamma på GCMHP kunde visa upp posters med sina master- uppsatser. Vi var fyllda av beundran inför hur de lever i vardagen i Gaza, arbetar med traumatiserade patienter och samtidigt lyckas genomföra vetenskapligt arbete.

Våga vägra vapensamarbete med Israel!

Foto: Anna Wester

Bryt tysnaden! Det är namnet på den organisation i Israel som består av före detta soldater, som efter sin tjänstgöring på Västbanken går ut och berättar om de grova övergrepp som begås under ockupationen. Bryt tystnaden är också den uppmaning vi nu riktar till alla inför riksdagens behandling den 11 maj av en motion som kräver hemkallande av militärattachén i Tel Aviv och stopp för den svenska importen av vapen och övrig krigsmaterial från Israel. En motion från miljöpartiets Annika Lillemets och Valter Mutt.

2005 togs beslut om att placera en svensk militärattaché i Israel. Broderskapsrörelsen, S-kvinnorna, SSU med flera motsatte sig starkt både beslutet om attachén och den omfattande importen av krigsmateriel från Israel – endast överträffad av USA och Norge. Importen innebär ett stöd åt den israeliska militärindustrin vars produkter dagligen används i konflikten med Palestina. Därmed kan företagen marknadsföra dem som ”battletested” i sin strävan att öka sina marknadsandelar.

När Israel 2014 utförde sina bestialiska attacker mot Gaza hördes åter kritiska röster från svenska politiker bland andra Åsa Romson (mp) som krävde stopp för det militära samarbetet och ett slut på importen. Sedan dess har den röd-gröna regeringen erkänt staten Palestina, vilket var modigt och bra. Men nu är det hög tid att ta nästa steg, vilket motionärerna helt riktigt påpekar. De konstaterar att ”Israels folkrättsvidriga politik fortsätter emellertid trots protester från såväl omvärlden som inhemsk fredsopinion” och kommer till slutsatsen att det är oacceptabelt att Sverige samarbetar militärt med stater som bryter mot folkrätten och ignorerar FN-resolutioner.

Vi uppmanar alla riksdagsledamöter att värna folkrätten och rösta ja till motionskraven 11 maj.

Mina Olsson, vice ordf. Palestinagrupperna i Sverige
PGS Kerstin Dahlberg, styrelsemedlem PGS

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde