Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

ICAs svar på kritik mot att de säljer produkter från ockuperat område visar allvarliga brister i butikskoncernens kontrollsystem och etiska prioriteringar

Som reaktion på nyheten om att kolsyremaskinen Soda Stream tillverkas i en fabrik på ockuperat område har ICA kontaktats av mängder av kunder som är upprörda över företagets storskaliga reklamkampanj för Soda Stream.

ICA besvarar nu kritiken med att hänvisa till att den svenska regeringen inte har aviserat någon handelsbojkott mot Israel. ICA säger också att man handlar och har relationer med leverantörer, inte med länder, samt att företaget inte tar politisk ställning. Vad gäller Soda Stream hävdar ICA att man för en dialog för att säkerställa att Soda Stream "tar sitt ansvar vad gäller förhållandena i sina fabriker och på sina produktionsplatser."

ICA tycks inte ha förstått vad saken gäller. Ingenstans i kritiken av ICAs marknadsföring av Soda Stream har frågan om bojkott mot Israel lyfts. Soda Stream tillverkar produkter på ockuperad palestinsk mark. Soda Stream uppger själva att alla kolsyremaskiner produceras i företagets fabrik i bosättningen Ma’ale Addumim.

Med andra ord rör det sig inte om israeliska produkter, även om de ursprungsmärks som sådana. Det handlar om ett företag som förlägger stora delar av sin produktion till bosättningar som enligt folkrätten är illegala. Detta är bevisat av flera oberoende parter, inklusive en EU-domstol.

Det svenska utrikesdepartementet menar att varken Sverige eller EU i dagsläget kan förhindra europeiska företag från att verka eller investera i bosättningar. Men, skriver UD: ”Det bör dock ligga i företagens intresse att undvika att uppfattas som en aktiv del av ett ockupationsförhållande." Att aktivt stödja ett företag som Soda Stream, som verkar och har investeringar på ockuperad mark, innebär att göra sig till del av ett ockupationsförhållande. Dessutom uppger ICA att de har anslutit sig till Global Compact som explicit i sina riktlinjer uppmanar företag att "säkerställa att de inte är delaktiga i brott mot de mänskliga rättigheterna".

Soda Stream tillämpar dessutom vilseledande marknadsföring. Produkter märks som ”Made in Israel” och på ursprungsmärkningen står att de kommer från "Airport City" i Israel, trots att de producerats i en illegal bosättning på ockuperad palestinsk mark. Produkter från Israel lyder under Israels exceptionellt förmånliga frihandelsavtal med EU. Det gör däremot inte produkter som tillverkats på ockuperad mark. Att felmärka varors ursprung är brottsligt. Frågan är alltså inte politisk utan juridisk. Det borde ligga i ICAs intresse att se till att man inte är delaktig i kriminell verksamhet.

ICA erkänner att man är medveten om att SodaStream tillverkas i en illegal bosättning då man hänvisar till att SodaStream avser att flytta produktionen därifrån: ”Vi har fått en försäkran av dem (Soda Stream) att de produkter som produceras för ICA sker i fabriker som inte ligger på ockuperad mark, undantaget är en produkt där produktionen håller på att flyttas. Flytten kommer enligt uppgift från Soda Stream att vara genomförd efter sommaren.” Det kan tilläggas att ”undantaget” är Soda Streams kolsyremaskin, då företaget inte har några andra anläggningar som tillverkar dessa enheter än fabriken i Mishor Addumim. Inget litet undantag, med andra ord.

Redan 2008 uppgav den svenska importören av Soda Stream, bolaget Empire med Ian Wachtmeister i spetsen, att man krävt och fått löften om att tillverkningen av de Soda Stream-produkter som säljs i Sverige skulle flyttas från en israelisk bosättning. Nu är det bevisat att så aldrig skedde.

Några indikationer på att Soda Stream nu genomför eller förbereder en storskalig produktionsflytt finns inte och påståendet avfärdas av israeliska människorättsorganisationer som Palestinagrupperna talat med. Även om en flytt skulle vara närstående, borde det vara självklart för ICA att avbryta försäljningen av Soda Streams produkter fram tills dess att det är bevisat att produktionen inte längre sker på ockuperat område i strid med folkrätten.

---

ICAs svar:

Hej,

Tack för ert brev till ICA.

ICA handlar och har relationer med leverantörer - inte med länder. Vi tar inte heller politisk ställning. 

När det gäller bojkott av ett visst lands varor följer vi FNs och den svenska regeringens beslut om affärsrelationer med andra länder. Den svenska regeringen har inte aviserat någon handelsbojkott mot Israel. Orsaken till det är att bojkotter kan slå fel och snarare drabba de som redan är hårt drabbade i ett land.

Vi har en dialog med Soda Stream för att säkerställa att de tar sitt ansvar vad gäller förhållandena i sina fabriker och på sina produktionsplatser. Enligt Soda Stream är målet att ingen av deras produktionsplatser ska vara lokaliserad på ockuperad mark. Vi har fått en försäkran av dem att de produkter som produceras för ICA sker i fabriker som inte ligger på ockuperad mark, undantaget är en produkt där produktionen håller på att flyttas. Flytten kommer enligt uppgift från Soda Stream att vara genomförd efter sommaren.

I övrigt är det Soda Stream som måste svara för hur deras produktion ser ut.

 


Sneaker

d6_nid: 
1 972