Artikelarkiv

Brev till biståndsminister Carin Jämtin angående hennes uttalanden om muren 2005-05-24

Stockholm/Umeå 2005-05-24

Hej!

Palestinagrupperna i Sverige vill uttrycka vår uppskattning över att du som minister i Sveriges regering genom dina kraftfulla uttalanden mot den mur som Israel bygger inne på Västbanken tydligt försvarar internationella lagar.

Vi önskar att fler av omvärldens makthavare agerade i enlighet med internationella domstolen i Haags beslut genom att verka för att Israel omedelbart upphör med byggandet av muren, river de delar som byggts, återlämnar konfiskerad mark och kompenserar för förstörd egendom.

PGS välkomnar regeringens tydliga ställningstagande för Palestinas sak

Pressmeddelande

Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton:

Palestinagrupperna välkomna regeringens tydliga ställningstagande för Palestinas sak - inte minst kravet på att Israel skall utrymma samtliga ockuperade områden.

Det är bra att Israels ambassadör har förstått budskapet och inser att Sverige förväntar sig att Israel, precis som PLO redan gjort, skall acceptera och tillämpa samtliga internationella beslut om Palestinakonflikten.

Ang. årets ekonomipristagare till Albert Nobels minne

2005-12-09

Årets utnämning av den israeliska professorn Robert J Aumann till mottagare av Riksbankens ekonomipris till Alfed Nobels minne, har väckt en del frågor kring kriterierna för att få detta pris. Företrädare för juryn har uttalat att det i år funnits en ambition att bredda priset till en mer samhällsvetenskaplig inriktning, vilket ytterligare gör en viss eftertanke befogad.

För ett kärnvapenfritt Mellanöstern

Frågan om Irans kärnteknikprogram håller på att utvecklas till en stor internationell konflikt. IAEA, den Internationella Atomenergikommissionen håller på att dra frågan till FN:s säkerhetsråd, där sanktioner eller andra åtgärder hotar Iran, trots att landet inte brutit mot någon av IAEA:s regler för kärnenergianvändning och inte kunnat beläggas med några planer på at utveckla kärnvapen.

Uttalande med anledning av Laila Freivalds avgång

– Tag chansen, Göran Persson, och tillsätt en utrikesminister med känsla för världens riskablaste krishärd, Mellanöstern! Säger Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige med anledning av Laila Freivalds avgång.

– Ingen anhängare till en rättvis och fredlig lösning av Palestinakonflikten kan beklaga Leila Freivalds avgång, även om den nu orsakats av faktorer som ligger utanför Palestinagruppernas
verksamhetsområde.

Sidor