Mänskliga rättigheter/Internationell Humanitär rätt

Organisationer

Adalah - The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Människorättsorganisation med speciellt fokus på diskrimineringen av den arabiska minoriteten
med israeliskt medborgarskap i Israel.

Addameer Prisoners’ Support & Human Rights Association

Addameer försvarar palestinska fångars rättigheter. Informerar om fångarnas situation.

Al Haq

En oberoende NGO som arbetar för mänskliga rättigheter på ockuperat område sedan 1979.
Etablerades för att försvara mänskliga rättigheter och ett demokratiskt rättssystem på palestinskt område.

Birzeit Universitetet – Institute of law (IoL)

Institution som arbetar för att modernisera och utveckla rättssystemet i Palestina. Bland annat erbjuder man utbildningar både på akademisk och på yrkesmässig nivå.

B'Tselem

Israelisk människorättsorganisation som arbetar mycket med att väcka debatt i det israeliska
samhället om ockupationen i Palestina. Skriver rapporter, tidskrifter, faktablad och kartor.

Diakonia

Diakonia har en webbplats om internationell humanitär rätt i Israel/Palestina.

Förenta nationerna (FN)

FN:s webbplats för de mänskliga rättigheterna.

International commission of jurists (ICJ)

Arbetar med tolkning av internationell lag och implementeringen av de mänskliga rättigheterna.

International Helsinki Federation for Human Rights

IHF stärker och samlar oberoende grupper i det civila samhället som övervakar och rapporterar
om mänskliga rättighetsfrågor.

Palestinian Center for Human Rights (PCHR)

Centrets arbete är baserat på dokumentation och undersökningar av brott mot mänskliga
rättigheter samt juridisk rådgivning för privatpersoner och grupper. På hemsidan finns
pressmeddelanden, rapporter och studier.

Palestinian Conflict Resolution Center, mer känd som Wi’am

En organisation som arbetar tillsammans med andra demokratiska krafter i Betlehemsområdet
för att bygga ett demokratiskt och jämlikt palestinskt samhälle. Centret förespråkar samexistens, dialog och fred för alla människor.

Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG)

Ramallah Center for Human Rights Studies

Ett oberoende forskningsinstitut som främjar demokratiska värderingar i det palestinska
samhället.

The Public Committee Against Torture in Israel

Människorättsorganisation som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska följas i de
israeliska fängelserna där bland annat tortyr används som förhörsmetod.

United Nations Office for Humanitarian Affairs -OCHA

FN:s organ för samordning av humanitärt bistånd. Arbetar med observation av den humanitära
situationen.

Litteratur

Agrell, Wihelm. De omänskliga rättigheterna: bokslut över en FN-deklaration. Ordfront,
Stockholm 1998.

B. Qumsiyeh, Mazin. Sharing the Land of Canaan – Human Rights and the Israeli-Palestinian
Struggle. Pluto Press, London 2004. PGS bokhandel.

Frivilligorganisationernas fond för Mänskliga rättigheter. Introduktion till ekonomiska, sociala & kulturella rättigheter. Gotab, Stockholm 2003. Uppdaterad version.

Frivilligorganisationernas fond för Mänskliga rättigheter. Konventionssamling i MR &
humanitär rätt. Gotab, Stockholm 1997. PGS arkiv.

Gunner, Göran & Namli, Elena (red). Allas värde & lika rätt – Perspektiv på mänskliga
rättigheter. Studentlitteratur 2005.

Hedlund, Thulin, Kristina. Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Andra
Upplagan. Nordstedts juridik, Stockholm 2004.

Rapporter

B'Tselem, Act of Vengeance – Israel ́s bombing of the Gaza Power Plant and its effect. Gaza.
Sept 2006. PGS arkiv.

B'Tselem, Barred from contact. Violation of the Right to Visit Palestinians held in Israeli
Prisons. Sept 2006. PGS arkiv.

B'Tselem, Intolerable life in an isolated enclave. Al – Mawasi, Gaza Strip. 2005. PGS arkiv.

B'Tselem, One big Prison – Freedom of Movement to and from the Gaza Strip on the eve of the
Disengagement Plan. Mars 2005.

B'Tselem, Perpetual Limbo – Israel ́s freeze on unification of Palestinian families in the
occupied territories. Juli 2006. PGS arkiv.

Diakonia & Svenska Kyrkan Med vilken rätt? – Om israels ockupation, MR & krigets lagar.

Alfaprint, Sundbyberg 2005. PGS arkiv. Dugard, John, FN:s High commissioner for Human
Rights. Report of the Special Rapporteur on the situation on human rights in the Palestinian
territories occupied since 1967. 29 January 2007.

Elfström Birgitta, Malmgren, Arne for International Commission of Jurists, Swedish Section.
Facility 1391 – a secret prison. Report from a hearing in the High Court of Justice in Jerusalem. 01/12/2003. PGS arkiv.

Kristna fredsrörelsen i Sverige. Ickevåld i Israel & Palestina. Typoprint, Stockholm 2004.

Public Committee Against Torture in Israel. Back to a routine of torture – Torture and ill-
treatment of Palestinian Detainees during Arrest Detention and Interrogation. Sept 2001–april
2003. PGS arkiv.

Tidskrifter/skrifter

Cornell International Law Journal

En av de äldsta och mest framstående skrifterna om internationell lag. Utges tre gånger om året.

News from within

Tidskrift publicerad av Alternative Information Center. År 1996-2007 i PGS arkiv.

Film/Dokumentär

Ariel Sharon-Anklagad – Dokumentär om massakern i Sabra och Shatila. BBC 2001. (VHS).
PGS arkiv.

In The Spider’s Web – En dokumentär av Hanna Musleh (för Al-Haq). Språk: Arabiska med
engelsk översättning. 45 minuter.2004. Om det kollektiva straffet som drabbar palestiniernas
dagliga liv på Västbanken och i Gaza.


Adidas Yeezy shoes

d6_nid: 
1 419