Uttalanden från PGS

För ett kärnvapenfritt Mellanöstern

Frågan om Irans kärnteknikprogram håller på att utvecklas till en stor internationell konflikt. IAEA, den Internationella Atomenergikommissionen håller på att dra frågan till FN:s säkerhetsråd, där sanktioner eller andra åtgärder hotar Iran, trots att landet inte brutit mot någon av IAEA:s regler för kärnenergianvändning och inte kunnat beläggas med några planer på at utveckla kärnvapen.

Uttalande med anledning av Laila Freivalds avgång

– Tag chansen, Göran Persson, och tillsätt en utrikesminister med känsla för världens riskablaste krishärd, Mellanöstern! Säger Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige med anledning av Laila Freivalds avgång.

– Ingen anhängare till en rättvis och fredlig lösning av Palestinakonflikten kan beklaga Leila Freivalds avgång, även om den nu orsakats av faktorer som ligger utanför Palestinagruppernas
verksamhetsområde.

Brev till utrikesminister Jan Eliasson

2006-04-26

Till utrikesminister Jan Eliasson

Välkommen till ditt nya arbete som Sveriges utrikesminister! Det är med stora förhoppningar Palestinagrupperna i Sverige (PGS) ser fram emot att Sverige får en utrikesminister med gedigen bakgrund i FN-systemet. PGS är en organisation som arbetar för solidaritet med det palestinska folket på grundval av FN:s beslut och folkrätten.

Ang. Eu:s beslut att dra in biståndet till den palestinska myndigheten

Det är med stor oro som Palestinagrupperna i Sverige har mottagit beskedet att EU och USA nu drar in biståndet till den Palestinska myndigheten.

Sverige och andra länder välkomnade Hamas deltagande i valet. Men i stället för att gratulera till ett väl genomfört och demokratiskt val svarar nu omvärlden med att stoppa de bidrag som palestinierna är helt beroende av. Uteblivet bistånd kan leda till ett sammanbrott för den palestinska myndigheten, vilket ytterligare skulle försvåra fredsansträngningarna.

Skicka humanitära skyddsstyrkor till Gaza!

Det är med stor bestörtning och oro som Palestinagrupperna i Sverige följer det upptrappade israeliska våldet i Palestina och Libanon. Israels aggressiva krigshandlingar mot Libanon och Gaza måste omedelbart stoppas. Situationen kräver att den svenska regeringen aktivt agerar och inte endast levererar uttalanden.

För att skydda civilbefolkningen i Gaza måste svenska regeringen verka inom EU och FN för att humanitära skyddsstyrkor sänds till området i en omfattning som kan ge ett effektivt skydd.

PGS välkomnar

PGS välkomnar beslutet att stå som värd för två givarkonferenser i Stockholm för att bidra till återuppbyggnaden av Libanon och för att lindra den humanitära situationen i Gaza. PGS beklagar dock att världssamfundet, inklusive den svenska regeringen, inte tycks beakta de bakomliggande orsakerna till våldet i Mellanöstern.

Till utrikesminister Carl Bildt

2006-10-06
Välkommen till ditt nya arbete som Sveriges utrikesminister!

Det är med stora förhoppningar Palestinagrupperna i Sverige (PGS) ser fram emot att Sverige får en utrikesminister med gedigen utrikespolitisk bakgrund med stora kunskaper om situationen på de ockuperade palestinska områdena. Vi ser det också som positivt att Fredrik Reinfeldt redan i regeringsförklaringen påpekade att en tvåstatslösning för Palestina/Israel-konflikten kommer att vara en högprioriterad fråga under den kommande mandatperioden.

Sidor

Prenumerera på RSS - Uttalanden från PGS