Efter att 40 år av ockupation uppmärksammades under förra året, hamnar ett annat sorgligt jubileum i fokus i år. 2008 innebär att det palestinska folket upplever det 60:e året av Al Nakba, Katastrofen. Det var under sexdagarskriget 1967 som Israel ockuperade Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem – då hade fördrivningen och förtrycket av palestinierna redan pågått i 20 år.

På årsdagen av ockupationen publicerades ett upprop på en helsida i Svenska Dagbladet, annonsen betalades av undertecknarna och budskapet var att 40 år av ockupation är nog! Palestinagrupperna i Sverige har nu tagit initiativ till ytterligare en annons, denna gång för att uppmärksamma Al Nakba 60 år den 15 maj.
En bra annonsplats kostar uppemot 100 000 kronor, så för att vi skall klara det och för att annonsen skall få stor uppmärksamhet behövs många namnunderskrifter och bidragsgivare. Sprid till alla du känner!

Skriv under uppropet genom att betala minst 200 kronor (Även mindre bidrag är välkomna och den som kan får gärna betala en större summa!) på pg 147 78 80-7. Skriv ditt namn och din titel eller ort. Anonyma bidrag är självklart också välkomna. Sista dagen för inbetalning är den 9 maj.

För frågor kontakta Anna Wester anna@palestinagrupperna.se eller Kim S Aguayo kim@palestinagrupperna.se Telefon: 08-641 72 88

[i]Palestinagrupperna kommer inte att stå som avsändare för annonsen, utan det gör undertecknarna av uppropet. Alla namn kommer att publiceras i annonsen och texten kommer att vara som nedan:[/i]

[b]Al Nakba
60 år av fördrivning – 40 år av ockupation[/b]

I år är det 60 år sedan mer än 700 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 400 palestinska byar jämnades med marken av den israeliska armén och staten Israel utropades. Ännu idag lever miljoner palestinier som flyktingar runt om i världen.

”Al Nakba”, den stora Katastrofen, var inte en enskild händelse, utan är en pågående verklighet där det palestinska folket lider svårt som flyktingar i lägren i Mellanöstern och under israelisk militärockupation.
Jenin flyktingläger

Vi som skrivit under detta upprop uppmanar Sveriges regering och det internationella samfundet att aktivt arbeta för att ockupationen upphör och att Israel följer FN:s resolutioner och internationell lag, samt för att en palestinsk stat snarast upprättas enligt 1967 års gränser, det vill säga på Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem.
Puma

Område: 
d6_nid: 
840