Stockholm 2005-02-15

Till
Inköpsansvarige
Vivo Matpressen
Rålambsvägen 7-9
112 59 Stockholm

Cc: Vivo - huvudkontor
Box 1301
171 25 Solna

Såsom boende i Fredhäll handlar jag regelbundet på Vivo Matpressen på Rålambsvägen. Liksom många andra gläder jag mig åt utbyggnaden av affären som nu är nu väldigt fin och har ett bra och utökat sortimentet. Men en sak som dock upprör mig och gör mig besviken är att se det rejält utökade sortiment av varor från Israel. På grund av Israels ockupationspolitik och deras brott mot såväl folkrätten som mänskliga rättigheter väljer idag alltfler konsumenter att bojkotta varor från Israel.

Många har tagit detta beslut då israelisk militär under de sista åren bland annat förstört fruktlundar, växthus, odlad jordbruksmark samt dragit upp mer än 300 000 olivträd. Palestinska hem har demolerats och lämnat 1 000- tals människor hemlösa. Infrastrukturen och ekonomin är slagen i spillror då rörelsefrihet och möjlighet till handel är stoppad på grund av cirka 400 interna vägspärrar och den 8 – 12 meter höga muren som nu byggs inne på ockuperad mark. Idag lever också en stor del av palestinierna under fattigdomsstrecket på två dollar om dagen.

Internationella domstolen i Haag har fördömt Israels byggande av muren inne på palestinskt område. Det är ett moraliskt förpliktande utslag också för Sverige. Genèvekonventionen innebär nämligen att också tredje land har ett ansvar för att dess föreskrifter efterlevs. Många produkter från illegala israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark exporteras till Sverige och EU och marknadsförs såsom produkter från Israel och det är även belagt att man blandar produkter från ockuperad mark med varor inifrån staten Israel. Detta gör Israel för att på så sätt kringgå EU: s tulltjänstemän och olagligt utnyttja frihandels- avtalet mellan Israel och EU och vi som konsumenter blir därmed delaktiga i brotten mot bland annat folkrätten då vi köper dessa produkter.

Jag vill med detta brev uppmana Vivo Matpressen och även hela livsmedelskedjan Vivo att sluta sälja israeliska varor och i stället välja andra länders produkter tills dess att Israel följer internationella lagar och folkrätten. Jag som konsument kan inte se någon som helst anledning till att man i Sverige säljer varor från Israel då jag ser det som ett stöd till Israels ockupationspolitik. Jag tycker tvärtom att ingen handel bör föras med Israel förrän Israel följer FN: s beslut och lämnar ockuperad mark och palestinierna får möjlighet att bilda en egen livskraftig stat utifrån FN: s resolutioner

Med vänliga hälsningar
Yvonne Fredriksson

Område: 
d6_nid: 
740