Kampanjer

Bojkottkampanjer organiseras gemensamt inom BDS-rörelsen, men varje land eller stad måste anpassa arbetet efter det sammanhang man verkar i. 

Militärembargo 

Ett av BNC:s fokus för 2020 är kampanjer som syftar till minskad vapenhandel med Israel, minskad militär forskning tillsammans med israeliska institutioner och till sist för FN:s säkerhetsråd att kräva ett fullständigt militärembargo emot Israel. Uppmaningar kommer att riktas mot finansiella institutioner att sluta investera i företag som gör sig medskyldiga till israeliska folkrättsöverträdelser. Israeli Apartheid Week är ett annat viktigt verktyg. Förra året arrangerades under denna kampanjvecka över 100 evenemang på universitetsområden, i teatrar, sociala centra, institutioner och på andra offentliga platser över hela Europa. Årets tema är ”Förenade mot rasism”, där huvudsyftet är att underlätta för alliansbyggen med andra antirasistiska, antikoloniala och antikrigsrörelser. BNC kommer även att samarbete med ECCP och Stop the Wall i ett försök att förmå EU-byråerna FRONTEX och EMSA att säga upp handelskontrakten med den israeliska flygindustrin och Elbit Systems för köp av drönare vilka används för kontroll av Europas gränser.
Läs mer här: https://bdsmovement.net/military-embargo

Apartheid Free Zones

Inspirerat av kampen mot apartheid i Sydafrika så ämnar denna kampanj att på formellt definierad grund tillerkänna utvalda ställen som fria från Israels apartheid, så kallade Apartheid Free Zones/Aparheidfria zoner. BNC hoppas att antalet zoner – särskilt inom sociala och kulturella utrymmen – kommer att öka under 2020. Kampanjen har pågått ett tag i Spanien, Belgien, Norge, Schweiz, Italien och Frankrike och PGS planerar att starta upp den i Sverige under sommaren 2020. I vid bemärkelse innebär en Apartheid Free Zone ett principiellt åtagande för alla människors lika rättigheter samt främjandet av fysiskt utrymme för proaktiv internationell solidaritet fri från rasism, diskriminering, dominans och förtryck. Initiativet kan därigenom bygga gemensamma initiativ och skapa breda allianser med andra rättviserörelser som främjar samma principer.
Läs mer här: https://bdsmovement.net/apartheid-free-zones

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)

CAF är ett baskiskt företag som tillverkar lok, tunnelbanevagnar, spårvagnar och andra rälsfordon. Tillsammans med det israeliska företaget Shapir kommer CAF att förstärka och utöka den linjetrafiken av The Jerusalem Light Rail vilken binder samman linjenät i Israel med israeliska bosättningar på ockuperat område. Under 2020 så kommer BDS-grupper i Baskien att organisera en kampanj riktad mot CAF och i Europa kommer man att bygga kampanjarbetet på samma modell som den lyckade kampanjen mot Veolia 2010. BNC vill att grupper runt om i Europa uppmanar kommuner att inte handla med CAF förrän företaget lämnar ockuperad mark. CAF har svenska handelsförbindelser med bland annat ett par kommuner.
Läs mer här: https://bdsmovement.net/caf-get-off-israels-apartheid-train

Puma

Bojkottkampanjen mot sportklädesföretaget Puma, initierad av drygt 200 palestinska idrottslag, fortsätter att vara högprioriterad även 2020. Palestinagrupperna i Sverige har sedan ett år tillbaka varit starkt engagerat i kampanjen och kommer fortsätta med detta. Syftet är att övertyga Puma om att avsluta sin sponsring av det israeliska fotbollsförbundet, vilket inkluderar lag med säte i israeliska bosättningar inklusive dess marknadsföring. Kampanjen, koordinerad av PACBI, syftar också till att uppmärksamma idrottsvärlden på Israels attacker på palestinsk idrott. 
Läs mer här: https://bdsmovement.net/boycott-puma

Pinkwashing

PACBI kampanjar även i år starkt mot Israels rosafärgningsagenda där användningen av HBTQi-rättigheter avleder uppmärksamheten från kränkningar av palestinska rättigheter.
Läs mer här: https://bdsmovement.net/pinkwashing

Den akademiska världen

Årets prioriterade kampanjer gällande den akademiska världen inkluderar bland annat utlandsstudier vid israeliska institutioner. Internationella akademiker leder en kampanj för att stödja uppmaningen från palestinska högskolor, inklusive utbildningsministeriet, att inte samarbeta med Aries universitet som ligger i en israelisk bosättning på ockuperat område.
Läs mer här: https://bdsmovement.net/academic-boycott

Konsumentbojkott

Vill du undvika att köpa israeliska varor när du handlar så kolla på varans streckkodsnummer, det s.k. EAN-numret. Israels landsprefix är 729. Tyvärr kan israeliska produkter gömma sig även bakom andra länders landprefix där de kan ha förädlats eller packeterats. Exempel på företag att undvika är:

  • Vin, starkvin och lättdrycker av märkena Carmel, Yarden och Golan Heights Winery
  • Carmel/Agrexco är moderbolag för i princip alla israeliska jordbruksvaror.
  • Dadlar (Följande märken kan vara dadlar från Israel: Deglet Nour, Jordan River, Jordan Plains)
  • SodaStream
  • Moroccanoil
  • Ahava, 
  • Premier
  • Dead Sea BodyCare