Miljö och klimat

Mellanöstern förutspås att drabbas mycket hårt av klimatförändringarna. Det finns forskning som visar att det redan har börjat hända. Det har länge varit svår torka i Nordafrika och runt östra Medelhavet. I Jemen och Libyen håller grundvattnet på att torka ut, och det varnas för att vattenkrisen snart kommer att vara ett faktum i hela regionen, när ett allt torrare och hetare klimat i kombination med de växande befolkningarna kommer att sätta ytterligare press på områdets naturresurser, inte minst vattnet. Men ingenstans är läget så akut som i Gaza. Bara några få procent av vattnet som pumpas upp ur Gazas brunnar anses vara säkert att dricka. FN varnar för att om inte något drastiskt görs omedelbart, så kommer det inte längre att vara möjligt att leva där om några år. Även på Västbanken är situationen krisartad, i synnerhet i Jordandalen. Knappast någon palestinier på Västbanken har tillgång till så mycket vatten som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Ojämlikheten mellan israelisk och palestinsk vattenkonsumtion är iögonfallande. Israelerna förbrukar 300 gånger så mycket vatten som palestinierna på ockuperad mark. Till klimat- och vattenfrågan kan man dessutom lägga andra miljöfrågor som berör palestinierna, Murens ingrepp i landskapet på Västbanken, de kemiska utsläppen från industrizonerna på Västbanken och i Negevöknen och den giftiga asbesten som frigjorts från hus som bombats i Gaza.

Organisationer

Applied Research Institute Jerusalem ARIJ 

En NGO som arbetar med miljöfrågor för en hållbar utveckling på de palestinska områdena. Arbetar för att palestinierna skall få tillgång till sina egna naturresurser. ARIJ samlar aktuell forskning och sammanställer rapporter och tillhandahåller färsk statistik.

Ecopeace MiddleEast

Miljöorganisation som arbetar med Palestina, Jordanien och Israel och med kontor både i Ramallah och Tel Aviv.  

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)

Parc är en NGO som arbetar med frågor kring jordbruk och miljö. Bedriver en del egen forskning och har mycket fakta på sin hemsida.

The Palestinian Environmental Non-Governmental Organizations Network (PENGON)

En paraplyorganisation som innefattar flera palestinska NGOs som arbetar med miljörelaterade frågor.

Palestinian Hydrology Group for Water & Environment Resources Development

En palestinsk NGO som arbetar med vattenfrågan. Tillhandahåller aktuell forskning kring vattensituationen.

Palestine Wildlife Society (PWLS)

Palestinas geografiska läge som en skärningspunkt mellan Europa, Asien och Afrika har gett landet en unik geografi och ett rikt ekosystem där man kan hitta djur och växter från alla de tre kontinenterna. PWLS arbetar med att att konservera och öka mångfalden av växter och djurarter i Palestina. De bedriver forskning, utbildning, ringmärkning av fåglar, har fågelstationer runt om på Västbanken och i Gaza. De försöker även arbeta med att införa ekoturism till Palestina. 

World water

Här finns bland annat en lista över konflikter relaterade till vatten. Palestina finns under Western Asia.

Lästips! Artiklar och skrifter 

Prof. Itay Fischhendler artiklar vattenbrist och konflikt Israel/Palestina

Tidskriften Omvärlden

Vattendiplomati kan lösa konflikter

Israel rev svenskt biståndsprojekt (Artikeln innehåller flera länkar till flera artiklar, bland annat om vatten.)

Temaskrifter

Palestina. Drömmar om framtiden (2019). 

Här ska vi stanna. Kampen om land, vatten och frihet i Palestina (2016).

Temaskrifter kan beställas från PGS mot porto.