Att ta hand om överlevande: Gaza Community Mental Health Programme om krigets konsekvenser

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) beskriver i en ny rapport konsekvenserna av de senaste nio månadernas militära angrepp, fördrivning och kränkningar av mänskliga rättigheter. Nine Months of Israel’s War on Gaza: the Mental Health Impacts & the GCMHP’s Response betonar det akuta behovet av ett eldupphör och rekommenderar att psykologiskt stöd görs till en väsentlig och prioriterad del av det humanitära biståndet till Gaza.

I rapporten beskriver GCMHP olika nivåer av trauma som resultat av att människors hem förstörts, att de förlorat flera familjemedlemmar, tvingats fly upprepade gånger eller utsatts för övergrepp och tortyr i israeliska fängelser, liksom effekterna av svält och undernäring. För många av Gazas yngsta medborgare är konsekvenserna förödande. Konstant terror och osäkerhet ger barn allvarliga psykiska trauman, och många är dessutom föräldralösa eller svårt skadade.

Rapporten är baserad på data som samlats in av GCMHP:s personal, som fortsatt arbeta trots att två av organisationens tre kliniker har totalförstörts, den tredje skadats och trots de personliga förluster som de anställda upplevt. I vad GCMHP beskriver som ett hav av nöd tillhandahåller organisationen psykologisk första hjälpen (PFA) till människor i tältläger och härbärgen, som lider av komplexa trauman och allvarliga psykosomatiska symtom. Men utan ett permanent eldupphör och tillgång till mediciner och förnödenheter är GCMHP:s personal begränsade i vad de kan åstadkomma.

"Människor måste känna att de är trygga för att samhället ska kunna återuppbyggas", betonar GCMHP i rapporten och understryker också behovet av att ingjuta en känsla av hopp. GCMHP uppmanar det internationella samfundet att stödja människor i att återuppbygga sina hem och "arbeta för att de ska ha en framtid."

Läs rapporten i sin helhet: Nine Months of Israel’s War on Gaza: the Mental Health Impacts & the GCMHP’s response

Gaza Community Mental Health Programme är en av tre organisationer som får stöd via Palestinagruppernas akutinsamling. Läs mer och stöd akutinsamlingen

Muren – tjugo år senare

Det har nu gått tjugo år sedan Internationella domstolen slog fast att Israels mur på ockuperat palestinskt område strider mot internationell rätt och måste rivas. Ändå står muren kvar.

PalestinaPodden djupdyker i ett av de mest konkreta uttrycken för Israels ockupations- och apartheidpolitik. Fakta varvas med berättelser om vardagslivet bakom muren. Du hittar PalestinaPodden på alla plattformar där poddar finns!

Den 9 juli 2004 antog Internationella domstolen i Haag (ICJ) ett rådgivande yttrande som slog fast att den mur som Israel ett par år tidigare hade börjat bygga på Västbanken, är olaglig enligt internationell rätt. Domstolen konstaterade att Israel måste upphöra med uppförandet av muren på ockuperad mark – inklusive i och runt Östra Jerusalem – riva de delar av muren som redan hade byggts och ersätta alla skador som byggandet av muren medfört. ICJ betonade också att alla stater som antagit den fjärde Genèvekonventionen är skyldiga att inte erkänna den olagliga situation som uppförandet av muren innebär, eller hjälpa till att upprätthålla den situationen, utan tvärtom är dessa stater skyldiga att se till att Israel följer den internationella humanitära rätten. Den 20 juli 2004 antog FN:s generalförsamling resolution ES-10/15, som kräver att Israel följer de legala skyldigheter som ICJ framhåller i sitt rådgivande yttrande.

I det rådgivande yttrandet påpekade ICJ att muren, om den permanentas, utgör en de facto-annektering av ockuperat område vilket i sig strider mot folkrätten. Tjugo år senare står muren kvar och är drygt 700 kilometer lång, varav cirka 85 procent är byggd på palestinsk mark. Muren och dess konsekvenser kränker palestiniernas mänskliga rättigheter på flera sätt och hindrar både rörelsefriheten och möjligheter till arbete och utbildning. Muren har dragits så att vattenkällor och bördiga jordbruksmarker har hamnat på den israeliska sidan. Tillträde till sjukhus, skolor och arbetsplatser spärras av, jordbrukare förlorar sina åkrar och familjemedlemmar skiljs åt.

I PalestinaPodden kan du höra mer om muren och varför den måste rivas! Avsnittet heter Muren – tjugo år senare.

Akutinsamlingen en livlina

Vår partnerorganisation Youth Vision Society Gaza delade nyligen ut 188 matpaket till behövande familjer i Beach Camp i norra Gaza. Eftersom Israel stoppar hjälpleveranser och bara en bråkdel av den mat, vatten och bränsle som akut behövs når fram, är den humanitära situationen katastrofal och svält brer ut sig i norr. För mottagarna är matpaketen en livlina. Det är tack vare alla som bidrar till vår akutinsamling!

Palestinagruppernas akutinsamling går till Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP), Medical Relief Society (PMRS) och Youth Vision Society Gaza (YVS) som vi har samarbetat med i många år, som själva gått ut med förfrågan om stöd och som har erfarenhet sedan tidigare av att genomföra nödhjälp i akuta skeden.

Sedan akutinsamlingen startade i oktober 2023 har drygt sex miljoner kronor samlats in och skickats vidare till Gaza. Vi får löpande uppdateringar om de insatser som insamlade medel används till. Det är både sjukvård, psykosocialt stöd och utdelning av mat och kläder.

Vi är oerhört tacksamma för det otroliga engagemanget och kan inte nog tacka alla som swishar, ordnar insamlingsevent, auktioner, loppmarknader, födelsedagsinsamlingar, sprider information och på andra sätt bidrar till akutinsamlingen! 

Behoven i Gaza är just nu oöverskådliga och allt stöd kommer att behövas under lång tid framöver. Så vi fortsätter att samla in!

AKUTINSAMLING TILL GAZA
PG 90 11 57 – 8 eller SWISH 1239011578
Skriv GAZA

Ha en fin sommar!

Vi på Palestinagrupperna vill önska en riktigt fin sommar och passar på att ge tips på några saker som går att göra från hängmattan eller var du än tillbringar en välförtjänt ledighet!

Agera med ett knapptryck
Upprop och mejlaktioner finns i vårt länkträd linktr.ee/palestinagrupperna

Använd din konsumentmakt
Ett av de bästa verktygen vi har för att påverka. Läs mer på palestinagrupperna.se/bds

Kontakta banken
Begär information från din bank, försäkringsbolag eller fondförvaltare om innehav i israeliska bolag! Förslag på palestinagrupperna.se/brevmallar

Ordna ett event för Palestina
Loppis, filmkväll, föredrag, insamlingsgala, auktion – samla ett gäng vänner och låt fantasin flöda!
Läs om vår akutinsamling till Gaza palestinagrupperna.se/akutinsamling

Delta i en manifestation
Demonstrationer och samlingar sker varje vecka på många platser i landet. Vi delar information i våra sociala medier – följ också Palestinagruppen på din ort!

Påverka lokalt
Skicka in ett medborgarförslag eller begär information om kommunens upphandlingspolicy – följs den? Du hittar inspiration på palestinagrupperna.se/brevmallar

Skaffa kunskap
Läs gärna våra skrifter eller lyssna på vår podd, PalestinaPodden, med kunniga gäster. palestinagrupperna.se/fakta

Sprid kunskap vidare
Följ gärna konton vi följer och sprid våra och andras inlägg. Du bidrar till att palestinska röster hörs, kunskap sprids och solidariteten växer!

Bli medlem
Vi är en partipolitiskt obunden organisation med medlemmar och aktiva lokalgrupper över hela landet! Ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka.
Läs mer och teckna medlemskap på palestinagrupperna.se/bli-medlem

SEB bidrar till vapenexport

SEB pekas ut i en ny rapport om banker som genom lån och investeringar bidragit till bolag som exporterar vapen till Israel.

I en ny rapport granskar nitton europeiska organisationer och fackföreningar vilka banker som genom lån och investeringar bidragit mest till företag som exporterat vapen till Israel de senaste åren. SEB finns med på listan. Enligt rapporten har SEB under 2019-23 lånat ut 562 miljoner euro till Rolls Royce, som under samma period har exporterat motorer till israeliska bepansrade fordon och stridsvagnar. Rolls Royce har tillsammans med Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin och RTX, sålt vapen eller vapensystem till Israel trots uppenbara risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Riskerna är mycket stora att bolagen bidrar till allvarliga brott mot internationell rätt i Gaza.

Alla svenska investerare måste se över sina affärer med vapenbolag och ställa krav när det gäller export av all sorts krigsmateriel till Israel. FN-experter krävde nyligen att bolag ska sluta levererar vapen, ammunition och annan krigsmaterielutrustning till Israel och betonade ansvarsskyldigheten för finansinstitut som investerar i dessa bolag: "Failure to prevent or mitigate their business relationships with these arms manufacturers transferring arms to Israel could move from being directly linked to human rights abuses to contributing to them, with repercussions for complicity in potential atrocity crimes."

Är du kund hos SEB? Mejla banken!

Rapporten: https://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2024/06/REPORT-The-Companies-Arming-Israel-and-Their-Financiers-June-2024-1.pdf
FN-experternas uttalande: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/states-and-companies-must-end-arms-transfers-israel-immediately-or-risk

Läs mer om vapenhandeln med Israel

En viktlös skärva av tid i Gaza

Vi i Palestinagrupperna vill rikta vårt allra varmaste tack till Aska förlag, medverkande poeter, illustratörer och alla andra som bidragit till antologin En viktlös skärva av tid i Gaza. Aska förlag skänker alla intäkter från antologin till vår akutinsamling för Gaza och den har redan inbringat 100 000 kronor!

Vi vill också tacka alla som köper En viktlös skärva av tid i Gaza och på det sättet ger ett direkt bidrag till Palestinagruppernas akutinsamling, som tillfaller tre palestinska organisationer som verkar under de mest omänskliga förhållanden med att tillhandahålla medicinsk vård, psykosocialt stöd och nödhjälp i form av mat och kläder till människor som har förlorat allt. Solidariteten är, bokstavligt talat, ljuset i mörkret!

Läs mer och beställ En viktlös skärva av tid i Gaza hos Aska förlag askaforlag.com

Läs mer om akutinsamlingen på palestinagrupperna.se/akutinsamling

Medverkande i En viktlös skärva av tid i Gaza: Somaya El-Sousi, Jenny Tunedal, Dareen Tatour, Sarra Anaya, Anna Jansson, Hanna Rajs, Carola Ankarborg, BAM, Seyda, Niko Erfani, Sara Berg, Burcu Sahin, Mahmoud Abo Essa & Radwan Abo Essa, Jenny Wrangborg, Agnes Török, Freke Räihä, Göran Greider, Daniel Mårs, Ulrika Linder, Pernilla Berglund, Linnea Garli, Balsam Karam, Ayysha Badra, Anna Arvidsdotter, Anna Jörgensdotter, Claes Kamp, Naima Chahboun, Josefin Sîlan Karlsson, Bella Batistini, L. T. Fisk, Lil Moe, Nioosha Shams, Nii Ayikwei Parkes, Sara Hallström, Leif Holmstrand, Arazo Arif, Rim Khazaal Nilsson, Judith Kiros, Azadé Azad, Karin Nilsson, Felicia Stenroth, Ida Brytnér, Mariam Saleh, Viktor Krutrök, Henrik Johansson, Bernt-Olov Andersson, Lena Staaf, Nour Badra, Rana Khazaal, Ylva Emel Karlsson, Petra Mölstad, Lejla Cato, Jesper Lundby, Madelene Edlund, Meri Alarcón, Micke Evhammar, Marcus Svanfeldt Obligado, David Väyrynen, Charlotte Qvandt, Jenny Andersson, Mosab Abu Toha, David Zimmerman & Ida Linde.

PMRS i Jabalia

Efter att de israeliska ockupationsstyrkorna dragit sig tillbaka från Jabalia i norra Gaza är mer än 80 procent av bostadshusen förstörda, liksom en stor del av infrastrukturen som vatten- och elledningar, avloppssystem och vägar.

Flyktinglägret Jabalia strax utanför staden är det största av Gazas åtta flyktingläger. De drygt 116 000 invånarna i lägret har fördrivits flera gånger under kriget och när många nu återvänder hem är det till en enorm förödelse.

Palestinian Medical Relief Societys uppsökande team fortsätter att erbjuda vård och stöd till fördrivna Gazabor i bland annat Jabalia. Du kan stötta deras arbete genom Palestinagruppernas akutinsamling!
PG 90 11 57 – 8 eller SWISH 1239011578
Skriv GAZA ❤🍉
Läs mer här.

Riksdagsdebatt om vapenexport

Måndag 10 juni debatteras svensk vapenexport, med anledning av Utrikesutskottets betänkande om regeringens skrivelse Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Palestinagrupperna och många med oss anser att vapenhandeln med Israel ska upphöra helt och hållet, såväl import som export, liksom övrigt militärt samarbete. Vapenhandeln har blivit alltmer omdebatterad, i synnerhet sedan Försvarsmaktens senaste miljardavtal med ett svenskt dotterbolag till Israels största krigsmaterieltillverkare, Elbit Systems, ingicks den 25 oktober 2023. Avslöjandet att det svenska bolaget Aimpoints rödpunktssikten, som exporteras oreglerat till Israel eftersom de inte klassificeras som krigsmateriel, används av den israeliska militären och bosättare, har också ökat kraven på transparens och reglering av såväl import som export.

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel samt produkter med dubbla användningsområden under 2023.
Utrikesuskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden. Dessa motioner handlar om att se över den nuvarande lagstiftningen och att tillämpningen av lagstiftningen ska bli mer restriktiv eller i vissa fall mer generös. I betänkandet finns fyra olika reservationer, från V, MP och SD.

Läs Utrikesutskottets betänkande här

Riksdagsdebatten inleds kl 10 men det finns ingen exakt starttid för debatten som rör vapenexporten. Följ debatten här

Läs mer om svensk vapenhandel med Israel: palestinagrupperna.se/stoparmingisrael

70 svenska EU-kandidater står upp för Palestina

Vallöftet Vote for Palestine är framtaget av drygt fyrtio europeiska organisationer från tjugo länder, som uppmanar kandidater till Europaparlamentet att agera för Palestina i enlighet med internationell rätt om de blir valda. Här är den senast uppdaterade listan över svenska kandidater som ställt sig bakom Vote for Palestine. Med drygt 70 svenska signaturer ligger Sverige i topp – och det är tack vare alla er som kontaktat kandidater och spridit information om initiativet!

Genom att skriva under Vote for Palestine åtar sig kandidater till EU-valet bland annat att verka för omedelbart eldupphör och för ett slut på Israels ockupation, verka för att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs samt att vapenhandeln stoppas, och motsätta sig alla former av tvångsförflyttning av den palestinska befolkningen eller andra kränkningar av palestiniernas rättigheter. De förbinder sig också att arbeta för ett slut på Israels straffrihet och stödja Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen.

palestinagrupperna.se/euvalet finns länk till vallöftet Vote for Palestine och också inspiration till frågor att ställa till kandidater och/eller partier som du överväger att rösta på i valet den 9 juni. På val.se finns alla partiernas kandidater listade.