Stötta studenterna!

Svenska högskolor har en skyldighet enligt lag att genom sina internationella samarbeten främja en hållbar utveckling globalt. De svenska lärosäten som bedriver samarbeten med israeliska universitet och forskningsinstitut som bidrar till förtrycket av palestinier, agerar därmed i konflikt med sitt grundläggande uppdrag.

Att studenter som sedan i oktober 2023 försökt föra dialog med universitets- och högskoleledningar över hela landet kring detta har bemötts med tystnad, misstänkliggörande och i vissa fall rena hot, är inget annat än en skandal. Det engagemang för internationell rätt och mänskliga rättigheter som studenterna ger uttryck för borde uppmuntras. Istället har svenska lärosäten nästan kategoriskt gjort det motsatta. 

Nu, efter sju månaders walkouts, manifestationer, föreläsningar, upprop och möten, har studenter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Umeå, Örebro, Karlstad och Växjö slagit läger på campus, och därmed omsatt i praktik de teoretiska kunskaper och etiska värderingar som lärs ut vid universiteten. 

Ledningen för många lärosäten som uttalat sig om studenternas krav att avbryta samarbeten med och investeringar i israeliska institutioner som är delaktiga i förtrycket av palestinier, har hänvisat till att regeringen/EU inte infört sanktioner eller andra restriktiva åtgärder mot Israel. Därmed menar lärosätena att de saknar mandat att avbryta sina samarbetsavtal. "Universitetet bedriver ingen egen utrikespolitik” är ett argument som studenter, lärare och forskare mött när de försökt föra dialog om universitetens samarbeten med israeliska institutioner. Utbildningsminister Mats Persson har uppmanat landets rektorer till just detta, att inte bedriva en egen utrikespolitik. 

När regeringen föreslog kortare mandatperioder var samma rektorer snabba med att skriva ett öppet brev om risken med mer politiskt styrda universitetsstyrelser. Vad tycker de då om den munkavle regeringen satt på dem när det gäller den humanitära katastrofen i Gaza och akademiska institutioners delaktighet i det krig som är föremål för flera parallella processer i världens högsta rättsliga instanser?

Enligt högskolelagen ska Sveriges högskolor och universitet genom sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa, nationellt och globalt. FNs Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen belyser ytterligare högskolornas roll att utveckla och sprida kunskap om hållbar utveckling.  

I förarbetena till den svenska högskolelagen är det tydligt att högskolorna bestämmer hur deras internationella verksamhet ska genomföras, utifrån de olika förutsättningar som råder vid lärosätet. Det är alltså respektive lärosäte som bäst avgör hur dess verksamhet kan bidra till en hållbar global utveckling. 

Det finns därmed såväl etiska som juridiska argument till stöd för att avbryta samarbeten med israeliska institutioner som bidrar till förtryck av palestinier. Det saknas bara vilja.

Studenter, lärare och forskare runtom i landet som nu protesterar mot sina lärosätens brist på agerande mot Israels folkrättsbrott och för palestiniernas rättigheter, hedrar akademins tradition att försvara alla människors lika värde. Med stort mod gör ni era röster hörda, och vi är många som stöttar er!

76 ÅR AV FÖRDRIVNING, 7 MÅNADER AV FOLKMORD

Idag den 15 maj högtidlighålls minnet av Al Nakba, som på arabiska betyder katastrofen, 1948 då mer än halva befolkningen i det historiska Palestina fördrevs. I år kan ingen längre blunda för att den etniska rensning som inleddes för 76 år sedan fortfarande pågår. I Gaza har den eskalerat till ett folkmord. På Västbanken massfördrivs människor från sina hem och marker i områden som Masafer Yatta och i Östra Jerusalem tvingas palestinier antingen riva sina egna hem eller betala notan när israeliska myndigheter gör det.

Minst 750 000 palestinier fördrevs i samband med staten Israels bildande. Omkring 12 000 människor dödades och fler än 450 byar jämnades med marken eller togs över av militära styrkor som kom att bli den israeliska armén. Flyktingarna sökte tillfälligt skydd i Gaza, på Västbanken och i grannländerna i väntan på att kriget skulle ta slut så att de kunde återvända hem. Men den dagen kom inte. 76 år senare lever miljontals palestinier fortfarande i flyktingläger – och fördrivningen fortsätter.

För flyktingarna på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza, kan hemorten vara några få mil bort. I Gaza är en stor majoritet flyktingar och ättlingar till flyktingar från Al Nakba. De är nu återigen på flykt, instängda i ett Gaza där förödelsen är total.

Det är omvärldens skyldighet att se till att palestiniernas rättigheter respekteras.

På Nakbadagen vill Palestinagrupperna påminna den svenska regeringen om att den internationella rätten ålägger den att i ord och handling ta avstånd från Israels folkrättsbrott och att inte bidra till folkmordshandlingar. Agera för ett omedelbart eldupphör i Gaza, avbryt allt militärt samarbete med Israel, verka för att associationsavtalet med Israel hävs och inför sanktioner tills Israel respekterar internationell rätt.

Palestinagrupperna uppmanar alla att stötta det palestinska BDS-uppropet för ett slut på ockupationen och förtrycket, för frihet, för flyktingarnas rätt att återvända och för en rättvis fred.

Läs mer om Al Nakba här och lyssna på PalestinaPodden, avsnitt nio om Al Nakba.

STUDENTPROTESTER VID SVENSKA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Studenter på universitet och högskolor runtom i Sverige har i sju månaders tid protesterat mot sina lärosätens samarbeten med israeliska universitet. Drygt tjugo student- och akademikerföreningar har bildats och gått samman i nätverket Tuesdays for Palestine. Walkouts, manifestationer, upprop, brev, möten med ledningen, föreläsningar har hållits varje vecka på så gott som alla landets universitet och högskolor. De krav som riktas till ledningen för respektive lärosäte är att avbryta alla samarbeten och investeringar i israeliska institutioner som är delaktiga i förtrycket av palestinier, samt att stötta palestinska universitet, forskare och studenter.

Studenternas engagemang för mänskliga rättigheter har inte uppmuntrats av ledningen för något lärosäte, tvärtom har det motarbetats. Nu har en rad student- och akademikerföreningar gjort gemensam sak med studenter i många andra länder och satt upp tältläger på campus. Studenter och personal på Stockholms universitet, KTH, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Chalmers, Lunds universitet och Örebro universitet är på plats och fler ansluter.

Följ studentgrupperna på instagram, du hittar dem i våra stories!

Läs mer om nätverket Tuesdays for Palestine

Stoppa Aimpoints deltagande på Swedish Game Fair

Bland utställarna på jaktmässan Swedish Game Fair som går av stapeln 31 maj–2 juni finns företaget Aimpoint, som den senaste tiden blivit omskrivet för att det säljer sikten till Israel som används av den israeliska armén. (Läs tex DN, ETC, ETC).

Israels pågående angrepp mot Gaza har orsakat en ofattbar humanitär katastrof som inte kan lämna någon oberörd. Gaza är nu i det närmaste obeboeligt, sju månader av urskillningslösa bombanfall har raderat den civila infrastrukturen. Minst 34 000 människor är bekräftat döda och 1,7 miljoner är på flykt, instängda i Gaza. 

Trots att Aimpoints sikten används av Israels militär i Gaza och det finns stor risk att de också används på Västbanken, har Aimpoint inga planer på att stoppa försäljningen till Israel. Aimpoint har tidigare slutat leverera till Ryssland, för att siktena användes av den ryska säkerhetstjänsten.

Kontakta arrangörerna och uppmana dem att avboka Aimpoint. Ett bolag som tjänar pengar på krigsförbrytelser mot civila ska inte få marknadsföra sig på Swedish Game Fair!

PMRS vädjar till omvärlden: Stoppa folkmordet

Palestinian Medical Relief Society (PMRS) är en av tre organisationer som Palestinagrupperna stödjer via vår akutinsamling till Gaza. PMRS har de senaste sju månaderna fortsatt erbjuda vård i hela Gaza, under allt mer omänskliga förhållanden. PMRS vädjar nu återigen till omvärlden att använda alla tillgängliga medel inom den internationella humanitära rätten för att stoppa folkmordet och attackerna mot sjukvården i Gaza.

"The Palestinian Medical Relief Society (PMRS) is dismayed that 7 months into the ongoing genocide in Gaza we are still in need of releasing statements demanding the international community utilise every mechanism available under International Humanitarian Law to stop the genocide, to end the siege, to end attacks on healthcare and innocent civilians.

The attacks on Rafah were supposed to be a red line according to the United States and yet the attacks on Rafah have continued with impunity.

Our teams in Rafah have been affected by the recent evacuation orders and continued bombardment.

Healthcare continues to be attacked in various forms and Palestinians in Gaza continue to be denied their basic human right of access to healthcare.

So far we know:

Al-Najjar Hospital was evacuated. Leaving the Emirati Hospital, which provides some services and is the only maternity unit left. Al-Kuwaiti Hospital, is now a medical point and not a fully functioning hospital.

Most people have now been forced to leave the eastern side of Rafah. 3 PMRS medical points that offer comprehensive primary healthcare including women's health and mental health services have been forced to m evacuate.

The Mawasi area that Israel claims to be a humanitarian zone is not connected to any services necessary to house an IDP population. There is no sanitation, electricity, water or basic services. The healthcare impact of forcing people to live in these conditions in the context of 7 months of genocide is beyond disastrous.

The first genocide being live streamed on social media and yet the world remains stationary somehow. Over 31,000 Palestinians, mostly women, children and elderly have been slaughtered. Over 78,000 have been injured. Every healthcare facility has been attacked and impeded in some way. Over 450 healthcare workers have been killed in their place of work. Over 200 healthcare workers have been abducted, detained illegally and tortured. The main entry point for the scant aid being allowed in, is now under siege. The recently opened Eres crossing has barely any supplies going into Gaza.

Gaza deserves to breathe.
Gaza deserves to eat.
Gaza deserves healthcare.
Gaza deserves to live.

PMRS demands the following actions to be enacted immediately for the sake of the 2.1 million people left in Gaza:

Demand that Israel be sanctioned and cut off from arms.
Demand an immediate ceasefire.
Demand healthcare and healthcare workers be protected as they have the right under IHL.
Demand healthcare workers be able to fulfill their duties as they have the right under IHL.
Allow unhindered aid into Gaza.
We demand that ICRC be allowed into Israeli prisons to oversee the treatment of some 8000 political prisoners, including over 200 healthcare workers taken from hospitals in Gaza."

Läs mer om akutinsamlingen och PMRS arbete

Nytt avsnitt av PalestinaPodden

Palestinapodden har varit i Malmö och träffat Basem Nasr, Palestinaaktivist och ordförande i Miljöpartiet i Malmö. Lyssna till vårt samtal om engagemeng och vikten av internationell solidaritet.

Finns där poddar finns! Bland annat här.

Palestinagruppernas kongress

Palestinagruppernas nya styrelse. Från vänster: Qusai Samara, Lena Fredriksson, Jasmine Fridljung, Ida Dahlgren, Roberto Tamayo Hokkanen, Frida Fredin, Per Gustin, Henrik Carlborg, Victoria Strand och Per Skytt. Saknas på fotot: Heba Saleh, Margareta von Bothmer och Anna Danielsson.

Palestinagrupperna har haft kongress där en ny styrelse valts och en ny verksamhetsplan antagits för de kommande två verksamhetsåren. Ett varmt tack till alla medlemmar som kom från hela landet och gjorde kongressen till en konstruktiv dag där många viktiga samtal fördes. All solidaritet med Palestina, alla som fortsätter kämpa år in och år ut, är ljuset i denna oerhört svåra tid.

Här möter du Palestinagruppernas nytillträdde ordförande, Roberto Tamayo Hokkanen.

Palestinagruppernas medlemmar avslutade kongressen med en hälsning:

Palestinagruppernas högsta beslutande organ, kongressen, är samlade idag och vill med en hälsning till våra vänner, det kämpande palestinska folket uttrycka vårt stöd och vår solidaritet. Vi ska fortsätta att i handling och ord engagera och mobilisera det svenska folket till stöd för ett fritt Palestina. Leve Palestina!

ينعقد اليوم مؤتمر الهيئة التنفيذية العليا للجمعية السويدية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة يعرب أعضاء المؤتمر عن دعمهم و تضامنهم العميقين مع نضال الشعب الفلسطيني المكافح لنيل حقوقه المشروعة و الغير قابلة للتصرف, كما أننا نؤكد أننا سنواصل العمل من خلال الكلمة و العمل على نشر الوعي و تعبئة الشعب السويدي و تشجيعه لدعم فلسطين الحرة. تحيا فلسطين 

The highest decision-making body of The Palestine Solidarity Association in Sweden, its General Assembly, wishes to express support and solidarity with our friends, the struggling Palestinian people. In action and words we will continue to engage and mobilise the Swedish people in support of a free Palestine. Long live Palestine!

Möt Palestinagruppernas nya ordförande

På Palestinagruppernas kongress den 4 maj avtackades Henrik Carlborg, som varit ordförande för Palestinagrupperna sedan 2020. Till ny ordförande valdes Roberto Tamayo Hokkanen.

Roberto är gymnasielärare och bor i Skärholmen i Stockholm. Han har varit aktiv i Palestinagrupperna i över femton år, bland annat som ordförande för Palestinagruppen i Stockholm. 2016 valdes Roberto in som ledamot i förbundsstyrelsen första gången. 

Tre snabba frågor till Palestinagruppernas nya ordförande

Hur började ditt engagemang för Palestina? 

I organiserad form började det 2008-2009 när Israel bombade Gaza för första gången efter att blockaden infördes. Men Palestina har alltid varit med och jag brukade följa utvecklingen och delta i demonstrationer redan innan. Men det var angreppet på Gaza som fick det att gå över till ett mer organiserat engagemang i studiecirklar, flygbladsutdelningar och arbetsgrupper som ordnade filmvisningar och liknande.

Varför har du valt att engagera dig i Palestinagrupperna? 

Kort sagt var det den enda gruppen som var aktiv i Stockholm då. Men jag stannade kvar för att det finns en bredd, en professionalitet samt en enorm erfarenhet i PGS. Jag lärde mig mycket och gör det än i dag. Det finns en långsiktig tanke och en solid organisation.

Är det något av PGS fokusområden som du brinner lite extra för? 

Egentligen är det bredden men jag är i grunden en aktivist och tror mycket på BDS-rörelsen som en bas för att organisera sig i solidaritetsrörelsen. Palestinainsamlingen är också ett konkret sätt att visa solidaritet med. Det är mer än pengarna som skickas, även fast det också är viktigt. 

Folkmord noll poäng!

Den 7–11 maj hålls finalen i Eurovision Song Contest (ESC) i Malmö. Europeiska radio- och tv-unionen (EBU) låter Israel delta, trots att andra länder uteslutits på grund av brott mot mänskliga rättigheter. EBU:s beslut har lett till massiva protester i Sverige och över hela Europa. En ockupationsmakt som begår fasansfulla krigsbrott och massakrer på civila, och är anklagad för folkmord i Internationella domstolen, är inte välkommen i Malmö! 

I Malmö ordnar nätverket Stoppa Israel, som flera av våra lokalgrupper ingår i, manifestationer den 9 och 11 maj med starttid kl. 15 på Stortorget. Vid slutpunkten Mölleplatsen kommer det att finnas en kulturscen med uppträdanden. 

Ship to Gazas skepp Handala anländer gästhamnen i Malmö den 8 maj och då ordnas ett program med sång, musik och tal. Läs mer här.

Den 11 maj arrangeras FalastinVision på Plan B i Malmö, som också livestreamas. I Stockholm bjuder Teater Tribunalen och Frihetsteaterns Vänförening in till streamingfest samma kväll, där artister uppträder innan FalastinVision visas på storbild. För info om fler visningar, se FalastinVisions hemsida.

Läs mer om kampanjen inför Eurovision här.