Bli medlem i Palestinagrupperna


Stöd vårt viktiga arbete för en rättvis lösning för ett fritt Palestina genom att bli medlem. Som medlem får du vår tidning Palestina Nu fyra gånger om året. På hemsidan kan du läsa mer om vad vi jobbar med, beställa information om medlemskap eller bli medlem direkt med visakort eller annan typ av betalkort.

Bistånd

Palestinagrupperna stödjer projekt i Palestina och i flyktingläger i Libanon. Läs mer om projekten och om hur du kan stödja vårt arbete.

Besök vår onlinebutik

I vår onlinebutik hittar du intressanta böcker både på engelska och svenska, hantverk från Palestina, våra tidningar och annat material. Vår distribution är inte vinstdrivande utan finns för att sprida information och för att stödja hantverkare och butiker i palestina. Klicka här!

Gaza behöver ditt stöd - pg 90 11 57 - 8

Återigen faller bomberna över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd från F16-planen i luften. Precis som under Israels offensiv i dec 2008-jan 2009 då 1 500 människor dödades, sker detta inför världens ögon.

Ge ett bidrag till Palestinagruppernas mångåriga samarbetsparners i Gaza:

Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP som arbetar med mental hälsa och mänskliga rättigheter. PGS stöd kommer att ges till organisationens arbete med traumatiserade barn.

Palestinian Medical Relief Society, PMRS som arbetar med primärhälsovård och som nu omprioriterar sitt arbete till akutvård. Stora som små bidrag gör skillnad. Visa Gazas befolkning att vi står vid deras sida.

Sätt in pengarna på Palestinainsamlingen 90 11 57 - 8 och skriv GAZA.

Kondoleanser

Sedan mer än 20 år har PGS samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme. De senaste dagarna har vi nåtts av meddelande att två av organisationens medarbetare har förlorat delar av sina familjer. Våra kondoleanser;

Dear Hassan
Our deepest condolences to you and your family, for the loss of members of your relatives to the Israeli assault, May they all rest in peace, may their souls find peace.
With love and respect David, Henrik, Yvonne
and all other friends The Palestine Solidarity Association of Sweden
 

Hallå världen, Palestina anropar!

Foto: Mohammad Othman

Den israeliska arméns offensiv har ökat i omfattning och i styrka. Så fort solen går ner sprids skräcken över ockuperad palestinsk mark och de israeliska soldaterna samlas i hundratal för att inta stad efter stad på Västbanken. Soldaterna går från hus till hus och sprider skräck, slår sönder allt i deras väg. Hotar och misshandlar, sprider rädsla, arresterar. Dödar. Operation Brother’s Keeper. Som alla tidigare operationer; en av världens starkaste militärmakter krigar mot en civilbefolkning utan armé. Automatvapen mot stenar.

En familj i Hebron berättar hur de israeliska soldaterna kom in i deras hus precis när lunchen var klar i fredags, stänger in familjen i ett rum och äter upp all maten innan de går därifrån. I ett annat hus i Hebron, stängde de också in familjen i ett rum under hot av automatvapen, för att slå på tvn och kolla in matchen mellan Honduras och Italien i VM. Organisationer har vittnat om hur soldater stormat deras kontor, slagit sönder datorer och stulit saker.

En av dem som dödats under offensiven är 13-åriga Mahmoud Jihad Muhammad Dudeen. Han sköts ihjäl när den israeliska armén intog byn Dura nära Hebron. Mahmoud blev skjuten med skarp ammunition i bröstet. I söndags morse dödades 27-åriga Ahmed Saeed Saud Khalid av israeliska soldater när han hade varit i moskén på morgonen. Enligt vittnet var han på väg hem när soldaterna började ropa på honom. På grund av en mental funktionsnedsättning reagerade inte Khalil utan blev förvirrad. Soldaterna sköt honom då fyra gånger, ett skott i hjärtat. Mahmoud Ismael Atallah, 31 sköts också ihjäl i söndags av en soldat när militären intog en palestinsk byggnad för att använda taket som militärt utkikstorn.

Israeliska armén har inte gått in i Ramallah på det här sättet på många år, så det är något av en chock och får folk att tänka på den blodiga invasionen 2002 och rädsla att det här ska bli lika illa. Ilska riktades också mot palestinska myndigheten, då det finns ett missnöje mot att det förekommer ett visst säkerhetssamarbete. Också politiker har uttryckt att detta måste avbrytas nu, så till exempel Mustafa Barghouthi från the Palestinian National Initiative.

Många här känner också en enorm besvikelse över att omvärlden inte tycks bry sig. Det finns tillfällen när omvärlden står maktlös inför brott mot mänskliga rättigheter. När sanktioner inte ger effekt. När det gäller Israel har omvärlden en makt som inte utnyttjas. Israel behandlas som ett demokratiskt land och välkomnas i samarbeten och har förmånliga avtal inom många områden med till exempel EU. Israel är beroende av detta, så krav och sanktioner skulle garanterat ha en effekt.

Sluta belöna Israel och låt regeringen istället stå till svars för alla folkrättsbrott.

Som en vän här sa; hallå världen, de dödar våra barn!

Anna Wester

Palestinska fångar hungerstrejkar!

Uppemot 300 palestinska fångar i Israel hungerstrejkar nu i protest mot lagar som gör det möjligt att hålla människor fängslade i ”administrativt förvar” på obestämd tid, utan rättegång eller dom. Strejken, som är inne på sin åttonde vecka, är den längsta i ockupationens historia, och många fångar är nu i mycket dåligt skick. Flera har tagits in på sjukhus och opererats för olika komplikationer.

Och i svenska media är det – alldeles tyst!

Hungerstrejken har fått stor uppmärksamhet i Israel där regeringen nu i desperation försöker få lagligt stöd för att tvångsmata de fångar som svävar i direkt livsfara – något som det israeliska läkarförbundet bestämt avvisat som ett brott mot internationell lag och normal läkaretik. Strejken har lamslagit delar av det palestinska samhället i sympatiyttringar för de strejkande, och i stort sett samtliga politiska fångar, omkring 5.000, har genomfört en endagsprotest mot förhållandena.

I nuläget hålls 191 palestinska fångar inspärrade utan rättegång och dom. Till skillnad från vid tidigare hungerstrejker får fångarna denna gång inte ta emot besök, inte ens av oberoende läkare. Fångarnas tillstånd är därför oklart och enligt fängelsemyndigheten är omkring 65 av dem föremål för olika åtgärder. Palestiniernas president, Mahmoud Abbas, har vänt sig till FN:s säkerhetsråd med en begäran att man ingriper för att tvinga Israel att respektera internationell lag, överge sitt orimliga system och inse att man nu är ”ansvarig för livet för alla fångar”. Och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har förklarat att ”fångar i administrativt förvar antingen måste ställas inför rätta eller friges utan dröjsmål”.

Systemet med fängslanden och internering utan rättegång och dom är en styggelse för varje demokratiskt sinnad människa. Ändå hörs ingenting från de politiker i Sverige, och EU, som annars brukar oroa sig för demokrati och mänskliga rättigheter. Varför är det så? Var är demokratiministern? Utrikesministern? Alla våra EU-parlamentariker? Det är nu ni måste agera för att försvara demokratin och rädda liv.

De hungerstrejkande fångarna har deklarerat att de denna gång är fast beslutna att fortsätta strejken till slutet, tills en ändring kommer till stånd – även om det kommer att kosta dem själva livet. Det är nu upp till våra politiker att besluta hur många palestinska liv man är villig att offra för att fortsätta sin hittillsvarande undfallenhetspolitik.

Gunnar Olofsson
Debattör och medlem i Palestinagrupperna

Styrelse, program och strategier

Delar av styrelsen. Henrik Carlborg, Anna Wester, Yngve Hansson, Johanna Wallström, Per Anders Skytt och Kerstin DahlbergDelar av styrelsen. Henrik, Anna, Yngve, Johanna, Per Anders och Kerstin

På kongressen 17-18 maj antogs ett nytt program, om än med väldigt små ändringar från tidigare program, samt en strategisk plan som styrelsen skall arbeta efter de kommande åren. Verksamhetsberättelsen godkändes, liksom den ekonomiska redovisningen och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

Den nyvalda styrelsen träffades i helgen och fördelade bland annat ansvarsområden.

Anna Wester, ordförande (valdes av kongressen), Mina Olsson utsågs till vice ordförande och Per Gustin sitter kvar som kassör och personalansvarig. Tillsammans med Per Anders Skytt utgör de det verkställande utskottet som kommer att ha möten mellan styrelsemötena.  Mina blir också styrelsens representant i biståndsutskottet.

Som lokalgruppsansvariga utsågs Kerstin Dahlberg från Hässleholm och Yngve Hansson från Sundsvall.

Vi är väldigt glada att kunna nystarta vår satsning på att värva och engagera unga medlemmar. Detta kommer Johanna Wallström och Yngve Hansson att ansvara för. 

Övriga styrelsemedlemmar är Henrik Carlborg (tillsammans med Anna ansvarig för europiska samarbeten), Anne Sörman (ingår i redaktionen för Palestina Nu och nyhetsbrev).

Ladda ner program, verksamhetsberättelse och strategisk plan som pdf.