Ha en fin sommar!

Vi på Palestinagrupperna vill önska en riktigt fin sommar och passar på att ge tips på några saker som går att göra från hängmattan eller var du än tillbringar en välförtjänt ledighet!

Agera med ett knapptryck
Upprop och mejlaktioner finns i vårt länkträd linktr.ee/palestinagrupperna

Använd din konsumentmakt
Ett av de bästa verktygen vi har för att påverka. Läs mer på palestinagrupperna.se/bds

Kontakta banken
Begär information från din bank, försäkringsbolag eller fondförvaltare om innehav i israeliska bolag! Förslag på palestinagrupperna.se/brevmallar

Ordna ett event för Palestina
Loppis, filmkväll, föredrag, insamlingsgala, auktion – samla ett gäng vänner och låt fantasin flöda!
Läs om vår akutinsamling till Gaza palestinagrupperna.se/akutinsamling

Delta i en manifestation
Demonstrationer och samlingar sker varje vecka på många platser i landet. Vi delar information i våra sociala medier – följ också Palestinagruppen på din ort!

Påverka lokalt
Skicka in ett medborgarförslag eller begär information om kommunens upphandlingspolicy – följs den? Du hittar inspiration på palestinagrupperna.se/brevmallar

Skaffa kunskap
Läs gärna våra skrifter eller lyssna på vår podd, PalestinaPodden, med kunniga gäster. palestinagrupperna.se/fakta

Sprid kunskap vidare
Följ gärna konton vi följer och sprid våra och andras inlägg. Du bidrar till att palestinska röster hörs, kunskap sprids och solidariteten växer!

Bli medlem
Vi är en partipolitiskt obunden organisation med medlemmar och aktiva lokalgrupper över hela landet! Ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka.
Läs mer och teckna medlemskap på palestinagrupperna.se/bli-medlem

SEB bidrar till vapenexport

SEB pekas ut i en ny rapport om banker som genom lån och investeringar bidragit till bolag som exporterar vapen till Israel.

I en ny rapport granskar nitton europeiska organisationer och fackföreningar vilka banker som genom lån och investeringar bidragit mest till företag som exporterat vapen till Israel de senaste åren. SEB finns med på listan. Enligt rapporten har SEB under 2019-23 lånat ut 562 miljoner euro till Rolls Royce, som under samma period har exporterat motorer till israeliska bepansrade fordon och stridsvagnar. Rolls Royce har tillsammans med Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin och RTX, sålt vapen eller vapensystem till Israel trots uppenbara risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Riskerna är mycket stora att bolagen bidrar till allvarliga brott mot internationell rätt i Gaza.

Alla svenska investerare måste se över sina affärer med vapenbolag och ställa krav när det gäller export av all sorts krigsmateriel till Israel. FN-experter krävde nyligen att bolag ska sluta levererar vapen, ammunition och annan krigsmaterielutrustning till Israel och betonade ansvarsskyldigheten för finansinstitut som investerar i dessa bolag: "Failure to prevent or mitigate their business relationships with these arms manufacturers transferring arms to Israel could move from being directly linked to human rights abuses to contributing to them, with repercussions for complicity in potential atrocity crimes."

Är du kund hos SEB? Mejla banken!

Rapporten: https://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2024/06/REPORT-The-Companies-Arming-Israel-and-Their-Financiers-June-2024-1.pdf
FN-experternas uttalande: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/06/states-and-companies-must-end-arms-transfers-israel-immediately-or-risk

Läs mer om vapenhandeln med Israel

En viktlös skärva av tid i Gaza

Vi i Palestinagrupperna vill rikta vårt allra varmaste tack till Aska förlag, medverkande poeter, illustratörer och alla andra som bidragit till antologin En viktlös skärva av tid i Gaza. Aska förlag skänker alla intäkter från antologin till vår akutinsamling för Gaza och den har redan inbringat 100 000 kronor!

Vi vill också tacka alla som köper En viktlös skärva av tid i Gaza och på det sättet ger ett direkt bidrag till Palestinagruppernas akutinsamling, som tillfaller tre palestinska organisationer som verkar under de mest omänskliga förhållanden med att tillhandahålla medicinsk vård, psykosocialt stöd och nödhjälp i form av mat och kläder till människor som har förlorat allt. Solidariteten är, bokstavligt talat, ljuset i mörkret!

Läs mer och beställ En viktlös skärva av tid i Gaza hos Aska förlag askaforlag.com

Läs mer om akutinsamlingen på palestinagrupperna.se/akutinsamling

Medverkande i En viktlös skärva av tid i Gaza: Somaya El-Sousi, Jenny Tunedal, Dareen Tatour, Sarra Anaya, Anna Jansson, Hanna Rajs, Carola Ankarborg, BAM, Seyda, Niko Erfani, Sara Berg, Burcu Sahin, Mahmoud Abo Essa & Radwan Abo Essa, Jenny Wrangborg, Agnes Török, Freke Räihä, Göran Greider, Daniel Mårs, Ulrika Linder, Pernilla Berglund, Linnea Garli, Balsam Karam, Ayysha Badra, Anna Arvidsdotter, Anna Jörgensdotter, Claes Kamp, Naima Chahboun, Josefin Sîlan Karlsson, Bella Batistini, L. T. Fisk, Lil Moe, Nioosha Shams, Nii Ayikwei Parkes, Sara Hallström, Leif Holmstrand, Arazo Arif, Rim Khazaal Nilsson, Judith Kiros, Azadé Azad, Karin Nilsson, Felicia Stenroth, Ida Brytnér, Mariam Saleh, Viktor Krutrök, Henrik Johansson, Bernt-Olov Andersson, Lena Staaf, Nour Badra, Rana Khazaal, Ylva Emel Karlsson, Petra Mölstad, Lejla Cato, Jesper Lundby, Madelene Edlund, Meri Alarcón, Micke Evhammar, Marcus Svanfeldt Obligado, David Väyrynen, Charlotte Qvandt, Jenny Andersson, Mosab Abu Toha, David Zimmerman & Ida Linde.

PMRS i Jabalia

Efter att de israeliska ockupationsstyrkorna dragit sig tillbaka från Jabalia i norra Gaza är mer än 80 procent av bostadshusen förstörda, liksom en stor del av infrastrukturen som vatten- och elledningar, avloppssystem och vägar.

Flyktinglägret Jabalia strax utanför staden är det största av Gazas åtta flyktingläger. De drygt 116 000 invånarna i lägret har fördrivits flera gånger under kriget och när många nu återvänder hem är det till en enorm förödelse.

Palestinian Medical Relief Societys uppsökande team fortsätter att erbjuda vård och stöd till fördrivna Gazabor i bland annat Jabalia. Du kan stötta deras arbete genom Palestinagruppernas akutinsamling!
PG 90 11 57 – 8 eller SWISH 1239011578
Skriv GAZA ❤🍉
Läs mer här.

Riksdagsdebatt om vapenexport

Måndag 10 juni debatteras svensk vapenexport, med anledning av Utrikesutskottets betänkande om regeringens skrivelse Strategisk exportkontroll 2023 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Palestinagrupperna och många med oss anser att vapenhandeln med Israel ska upphöra helt och hållet, såväl import som export, liksom övrigt militärt samarbete. Vapenhandeln har blivit alltmer omdebatterad, i synnerhet sedan Försvarsmaktens senaste miljardavtal med ett svenskt dotterbolag till Israels största krigsmaterieltillverkare, Elbit Systems, ingicks den 25 oktober 2023. Avslöjandet att det svenska bolaget Aimpoints rödpunktssikten, som exporteras oreglerat till Israel eftersom de inte klassificeras som krigsmateriel, används av den israeliska militären och bosättare, har också ökat kraven på transparens och reglering av såväl import som export.

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel samt produkter med dubbla användningsområden under 2023.
Utrikesuskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden. Dessa motioner handlar om att se över den nuvarande lagstiftningen och att tillämpningen av lagstiftningen ska bli mer restriktiv eller i vissa fall mer generös. I betänkandet finns fyra olika reservationer, från V, MP och SD.

Läs Utrikesutskottets betänkande här

Riksdagsdebatten inleds kl 10 men det finns ingen exakt starttid för debatten som rör vapenexporten. Följ debatten här

Läs mer om svensk vapenhandel med Israel: palestinagrupperna.se/stoparmingisrael

70 svenska EU-kandidater står upp för Palestina

Vallöftet Vote for Palestine är framtaget av drygt fyrtio europeiska organisationer från tjugo länder, som uppmanar kandidater till Europaparlamentet att agera för Palestina i enlighet med internationell rätt om de blir valda. Här är den senast uppdaterade listan över svenska kandidater som ställt sig bakom Vote for Palestine. Med drygt 70 svenska signaturer ligger Sverige i topp – och det är tack vare alla er som kontaktat kandidater och spridit information om initiativet!

Genom att skriva under Vote for Palestine åtar sig kandidater till EU-valet bland annat att verka för omedelbart eldupphör och för ett slut på Israels ockupation, verka för att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs samt att vapenhandeln stoppas, och motsätta sig alla former av tvångsförflyttning av den palestinska befolkningen eller andra kränkningar av palestiniernas rättigheter. De förbinder sig också att arbeta för ett slut på Israels straffrihet och stödja Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen.

palestinagrupperna.se/euvalet finns länk till vallöftet Vote for Palestine och också inspiration till frågor att ställa till kandidater och/eller partier som du överväger att rösta på i valet den 9 juni. På val.se finns alla partiernas kandidater listade.

Vill du göra något och undrar var du ska börja?

Här är några enkla saker som bara tar en liten stund och som gör skillnad. Gör det du mäktar med och som känns rätt för dig. Varje handling, stor som liten, är viktig!

Alla länkar hittar du i vårt länkträd! linktr.ee/palestinagrupperna

1. Skriv under vårt upprop till regeringen, Agera för fred! mittskifte.org/p/ageraforfred

2. Mejla Utrikesdepartementet, det finns ett färdigskrivet i länkträdet linktr.ee/palestinagrupperna 

3. Snart är det EU-val och din röst är viktig! På palestinagrupperna.se/euvalet hittar du förslag på frågor att ställa kandidater du funderar att rösta på. Du kan också klicka dig vidare till en lista på kandidater som skrivit under vallöftet Rösta för Palestina.

4. Gräv där du står! Vilka nätverk har du via jobbet eller privat? Inventera, informera och mobilisera!

5. Kontakta politiker och beslutsfattare i sociala medier, de gör inte tillräckligt idag och de behöver veta att vi är många som förväntar oss mer! Använd gärna våra brevmallar som inspiration.

6. Sprid inlägg vidare, bidra till att palestinska röster hörs och att det syns att solidariteten växer!  Googla, klicka, läs och dela även nyhetsartiklar på nätet. Det genererar annonsintäkter och skickar signaler till redaktionerna att innehållet är av allmänintresse. 

Är du osäker eller får obehagliga reaktioner när du delar? Fråga någon organisation eller person som är insatt som du har förtroende för! Låt inte osäkerheten leda till tystnad. Vi är många som kan vara behjälpliga med fakta, råd och tips! 

7. Delta i en manifestation eller demonstration! De ordnas över hela landet så gott som varje vecka. Håll koll på våra stories där vi sprider information! 

8. Använd din konsumentmakt! På palestinagrupperna.se/bds hittar du information om företag och tjänster att bojkotta och förslag på brev att skicka t.ex. till din bank. 

9. Se till att du skaffar dig kunskap via säkra källor. Vi rekommenderar varmt att du följer konton i sociala medier som vi följer och delar! Våra faktaskrifter med övergripande fakta om Palestina och ockupationen hittar du på palestinagrupperna.se/fakta-om-palestina

10. Vill du bli medlem i Palestinagrupperna är du varmt välkommen! Vi är en partipolitiskt obunden organisation som har medlemmar och aktiva grupper runtom i landet. 

Skydda Rafah!

Massakrerna i Rafah är bortom alla ord. Bomber mot tältläger dit fördrivna människor har beordrats ta sig, för att sedan brännas eller sprängas till döds.

Israeliska styrkor har under helgen också attackerat härbärgen i Jabalia, Nuseirat och Gaza City.

Fredag 24 maj beslutade Internationella domstolen, ICJ, att Israel omedelbart måste stoppa den militära offensiven i Rafah. Enligt domstolens beslut ska staten Israel, i enlighet med sina skyldigheter enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, och med hänsyn till situationen för civila i Rafah, stoppa alla anfall mot Rafah, hålla gränsövergången öppen och möjliggöra införsel av akut humanitärt bistånd, vidta åtgärder för att säkerställa obehindrad tillgång till Gaza för behöriga FN-organ att undersöka anklagelser om folkmord, och inom en månad lämna en rapport till domstolen om alla åtgärder som vidtagits.

Israel trotsar världens högsta rättsliga instans.

Vad väntar världens ledare på? Verktygen finns, ANVÄND DEM!

– Inför sanktioner
– Stoppa allt militärt samarbete och vapenleveranser
– Häv associationsavtalet EU-Israel

Psykosocialt stöd i läger i Gaza

Gaza Community Mental Health Programme fortsätter att erbjuda psykosocialt stöd till barn och vuxna i flyktingläger och härbärgen i Gaza.

GCMHP berättar att många kvinnor i lägret Al Amal som deltar i GCMHP:s gruppverksamhet har både fysiska smärtor och psykiska men till följd av kriget. I samtal med terapeuter får kvinnorna verktyg att hantera svåra känslor av sorg, rädsla, ilska och oro. Många kvinnor uttrycker att de vill återvända hem, även om dessa hem är förstörda.

Stöd GCMHP:s insatser via Palestinagruppernas akutinsamling!
PG 90 11 57 – 8 eller Swish 1239011578 (skriv Gaza)

Läs mer om akutinsamlingen och de organisationer som mottar stöd