Palestinainsamlingen

Ändamålet med insamlade medel till Palestinainsamlingen är att stödja projekt och initiativ för och i Palestina och i Libanons flyktingläger. Med Palestinainsamlingens pengar finansierar PGS den egeninsats som är ett krav för att få stöd från ForumCiv och Sida.

Palestinainsamlingen ger också PGS möjligheten att stödja andra viktiga projekt som verkar enligt PGS målsättningar och värderingar, men som kanske är för små för en större insats. Denna typ av stöd ger också större flexibilitet och möjlighet att reagera snabbt för att punktvis stödja enskilda projekt och aktiviteter. Vi ger framförallt extra stöd till de organisationer vi redan samarbetar med och i anslutning till dessa pågående projekt.

Alla projekt, stora som små, följs upp både i fält och från Sverige. Palestinainsamlingen och projekten med Sida stöd granskas årligen av auktoriserad revisor. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar årligen att PGS verksamhet bedrivs ändamålsenligt.

BIDRAG TILL PALESTINAINSAMLINGEN sätts in på Pg 90 11 57-8 eller via Swish 1239011578. Tack för din gåva!

Genom att bli månadsgivare ger du ett regelbundet stöd och säkrar projektens långsiktighet och hållbarhet. Som månadsgivare får du regelbundet våra givarbrev med uppdaterad information om de projekt vi stödjer i Palestina och Libanon. Kontakta Louise Thorn för mer information.

Riktlinjer för Palestinagruppernas insamlingsarbete