Palestinainsamlingen

Ändamålet med insamlade medel till Palestinainsamlingen är att stödja projekt och initiativ för och i Palestina och i Libanons flyktingläger. Med Palestinainsamlingens pengar finansierar PGS den egeninsats som är ett krav för att få stöd från Forum Syd och Sida. Våra projekt som Forum Syd har beviljat stöd till kräver en egeninsats på 5 %.
Palestinainsamlingen ger också PGS möjligheten att stödja andra viktiga projekt som verkar enligt PGS målsättningar och värderingar, men som kanske är för små för en större insats. Denna typ av stöd ger också PGS större flexibilitet och möjligheten att reagera snabbt för att punktvis stödja enskilda projekt och aktiviteter. Vi ger framförallt extra stöd till de organisationer vi redan samarbetar med och i anslutning till dessa pågående projekt.

Alla projekt, stora som små, följs upp både i fält och från Sverige. Palestinainsamlingen och projekten med Sida stöd granskas årligen av auktoriserad revisor. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar årligen att PGS verksamhet bedrivs ändamålsenligt.
Gåvor till Palestinainsamlingen sätts in på  Pg 90 11 57-8. Läs mer här om hur du som Månadsgivare kan stödja Palestinainsamlingen med periodiska bidrag.

Riktlinjer för Palestinagruppernas insamlingsarbete