Palestinainsamlingen

Ändamålet med insamlade medel till Palestinainsamlingen är att stödja projekt och initiativ för och i Palestina och i Libanons flyktingläger. Med Palestinainsamlingens pengar finansierar PGS den egeninsats som är ett krav för att få stöd från ForumCiv och Sida.

Palestinainsamlingen ger också PGS möjligheten att stödja andra viktiga projekt som verkar enligt PGS målsättningar och värderingar, men som kanske är för små för en större insats. Denna typ av stöd ger också PGS större flexibilitet och möjligheten att reagera snabbt för att punktvis stödja enskilda projekt och aktiviteter. Vi ger framförallt extra stöd till de organisationer vi redan samarbetar med och i anslutning till dessa pågående projekt.

Alla projekt, stora som små, följs upp både i fält och från Sverige. Palestinainsamlingen och projekten med Sida stöd granskas årligen av auktoriserad revisor. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar årligen att PGS verksamhet bedrivs ändamålsenligt.

Bidrag till Palestinainsamlingen sätts in på  Pg 90 11 57-8 eller swish 1239011578.

Du kan också bli månadsgivare och ge ett regelbundet stöd. Som månadsgivare får du regelbundet våra givarbrev där du får uppdaterad information om de projekt vi stödjer i Palestina och Libanon. Kontakta Louise Thorn för mer information - louise@palestinagrupperna.se

Riktlinjer för Palestinagruppernas insamlingsarbete