Naba’a Libanon

Naba'a

Palestinska flyktingar i Libanon är en stor och diskriminerad grupp, som trots livslång vistelse i landet fortsätter ha flyktingstatus. Sedan hösten 2019 har läget i landet ytterligare försämrats, med finanskris, pandemi och explosionen i Beirut i augusti 2020. Naba’a (Developmental Action Withouth Borders) har som mål att stärka barn och unga med olika bakgrund för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda och att deras roll i samhället ska stärkas. Naba’a ger stöd till unga som löper risk att utsättas för våld eller på andra sätt behandlas dåligt. Under perioden har situationen för barn och unga försämrats ytterligare som konsekvens av landets kris, särskild för de cirka 1,4 miljoner flyktingarna. Många barn och unga har fått sluta skolan i förtid då de inte haft möjlighet att följa den digitala undervisningen. Programmet genomfördes i de palestinska flyktinglägren Bourj Al Shamali och El-Buss nära staden Tyre samt i palestinska så kallade gatherings: Qasmiyeh, Shabreha, Kfar Badda och Boroghlieh i södra Libanon. 

Inom programmet arbetar Naba’a med yrkesträning för unga vilket lett till att flera har fått jobb eller någon typ av försörjning. En annan del av verksamheten är socialt arbete. Barn och unga ges möjlighet att utvecklas och att växa upp i en trygg, hälsosam och inkluderande miljö. Programmet bidrar till att främja lokal demokratisk utveckling med meningsfulla aktiviteter, både för pojkar och flickor. 

Läs om PGS samarbeten i Libanon:
Palestinagrupperna i Libanon - "Våra samarbersorganisationer lyckas göra ett bra och viktigt arbete trots kaos på många håll i landet".
Ur Palestina Nu nr 1 2020

På bloggen Palestinian Youth Now - Children and Youth in Palestine and Lebanon kan du läsa mer om våra samarbetspartners och se bilder från deras verksamhet.

Här hittar du våra givarbrev med uppdaterad information om projekten.