Naba’a – Developmental Action Without Borders

Naba'a erbjuder bland annat yrkesutbildning

Palestinska flyktingar i Libanon är en stor och diskriminerad grupp. Som konsekvens av de senaste årens oroligheter i landet har läget försämrats ytterligare och behovet av stöd till barn och ungdomar är stort. I flyktinglägren finns en utbredd hopplöshet och risk att unga dras till extrema grupper. Många barn och ungdomar har tvingats sluta skolan.

Naba'a - Developmental Action Without Borders har som mål att stärka socioekonomiskt utsatta barn och unga i syfte att deras rättigheter ska tillgodoses och att barnen ska få bättre förutsättningar för framtiden. Naba'a arbetar med barn, unga och föräldrar i flyktinglägren Bourj al Shamali och El Buss samt i palestinska så kallade gatherings, Qasmiyeh, Shabreha, Kfar Badda och Boroghlieh i södra Libanon. De ger särskilt stöd till målgrupper som löper risk att utsättas för våld eller på andra sätt behandlas dåligt. Naba'a skapar mötesplatser för utsatta grupper, erbjuder yrkesträning vilket lett till att fler unga har fått jobb och kunnat försörja sig, och försöker på olika sätt möjliggöra för barn att gå i skolan och stärka föräldrar i sin roll.