Barn och ungdomsverksamhet Libanon

Naba'a

Naba'a arbetar för barn och ungdomars rättigheter med speciellt fokus på marginaliserade ungdomar i de palestinska flyktinglägren i Libanon. Målet är att barn och ungdomar med olika bakgrund ska få sina rättigheter tillgodosedda och att deras roll i samhället ska stärkas för att de ska få bättre framtidsmöjligheter. 

Nab'a arbetar med stöd till de barn och ungdomar som löper risk att utsättas för våld och försummelse i samhället. Barn och ungdomar ges möjlighet att utvecklas både fysiskt och socialt, och att växa upp i en trygg, hälsosam och inkluderande miljö.

Läs om PGS samarbeten i Libanon:
Palestinagrupperna i Libanon - "Våra samarbersorganisationer lyckas göra ett bra och viktigt arbete trots kaos på många håll i landet".
Ur Palestina Nu nr 1 2020

Läs mer om vad som händer på Naba'a på pgsyouthnow.com [wp-rss-aggregator feeds="developmental-action-without-borders-nabaa"]