Biståndsprojekt

Al-Nahda Charitable Society.  

Palestinagrupperna stödjer projekt i Palestina och i flyktingläger i Libanon. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är centrala värden i de barn- och ungdomsprojekt samt hälsoprojekt som får stöd.

Projekten bygger på lokalt framtagna idéer som långsiktigt gynnar det palestinska samhällets demokratiska utveckling. De är viktiga för att stärka civilsamhället idag och skapa förutsättningar för en livskraftig palestinsk stat den dagen ockupationen upphör. Vi har arbetat med bistånd i samarbete med lokala organisationer sedan 1977.

VÅRT LÅNGSIKTIGA BISTÅNDSARBETE I PALESTINA ÄR HOTAT – VI BEHÖVER DITT STÖD!

Förändringar av den svenska biståndspolitiken innebär en extremt osäker framtid för Palestinagruppernas samarbetsorganisationer, vars projekt stöttar barn och unga på Västbanken, i Gaza och i flyktingläger i Libanon.

Du kan bidra till att projekten får fortsätta!
Stötta Palestinainsamlingen via PG 90 11 57 - 8 eller via Swish 1239011578

Du kan bidra till Palestinagruppernas biståndsarbete genom att bli Månadsgivare, ge ett engångsbidrag, genom en aktiegåva eller testamente. Du stöttar insamlingen via Pg 90 11 57 - 8 eller via Swish 1239011578.

Månadsgivare, som regelbundet ger bidrag till Palestinainsamlingen, gör det möjligt för Palestinagrupperna att säkra den egeninsats som krävs för att få statligt ekonomiskt stöd. Som månadsgivare får du regelbundet våra givarbrev med uppdaterad information om de projekt vi stödjer i Palestina och Libanon. Kontakta Louise Thorn för mer information om hur du blir månadsgivare.

Pengar som vi samlar in utöver egeninsatser används för att stödja organisationer som verkar enligt Palestinagruppernas målsättningar och värderingar.

Alla projekt, stora som små, följs upp både i fält och från Sverige. Palestinainsamlingen och projekten granskas årligen av auktoriserad revisor. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar årligen att PGS verksamhet bedrivs ändamålsenligt. PGS är medlem i Giva Sverige.

Läs mer om Palestinainsamlingen