Biståndsprojekt

Al-Nahda Charitable Society.  

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) stödjer projekt i Palestina och i Libanon sedan 1977. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är centrala värden i de barn- och ungdomsprojekt samt hälsoprojekt som får stöd via PGS.

Projekt som stöds via PGS bygger på lokalt framtagna idéer som långsiktigt gynnar det palestinska samhällets demokratiska utveckling. De är viktiga för att stärka civilsamhället idag och förutsättningarna för en palestinsk stat den dagen ockupationen upphör. På bloggen Palestinian Youth Now kan du följa arbetet hos PGS samarbetspartners som jobbar med barn och unga i Palestina och Libanon: https://pgsyouthnow.com/

Genom Månadsgivarna som regelbundet ger bidrag till Palestinainsamlingen kan PGS säkra den egeninsats som krävs för att få ekonomiskt stöd av ForumCiv. Pengar som PGS samlar in utöver egeninsatser används för att stödja organisationer som vi ser som viktiga och som verkar enligt PGS målsättningar och värderingar.

Du kan bidra till Palestinagruppernas biståndsarbete genom att bli Månadsgivare, genom en aktiegåva eller testamente.

Du kan också ge ett engångsbidrag till insamlingen via Pg 90 11 57 - 8 eller via Swish 1239011578.

Alla projekt, stora som små, följs upp både i fält och från Sverige. Palestinainsamlingen och projekten granskas årligen av auktoriserad revisor. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar årligen att PGS verksamhet bedrivs ändamålsenligt. PGS är medlem i Giva Sverige.