Jerusalem

Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier. Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade staden från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967. Efter det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem österut och beslöt 1980 genom en lag att annektera även Östra Jerusalem. FN:s säkerhetsråd antog genast resolution 478 som ogiltigförklarade lagen och bad samtliga FN-stater att flytta sina eventuella ambassader från Jerusalem.

Israel har placerat regering och parlament i Jerusalem, men alla länder med diplomatiska förbindelser med Israel har alltså sina ambassader i Tel Aviv eller andra kuststäder. El Salvador var det sista landet som flyttade sin ambassad från Jerusalem, just med anledning av att FN inte erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. 2017 beslutade USA att flytta sin ambassad till Jerusalem, ett kontroversiellt beslut som ledde till protester över hela världen.

Idag finns det fler än 200 000 illegala israeliska bosättare runt om i Östra Jerusalem. Gamla Stan, den intilliggande byn Silwan och mer nyligen Ras Al-Amud, Sheikh Jarrah och Musara är ständigt utsatta för attacker av olika slag från extrema bosättargrupper vars mål är att ta över så mycket palestinsk egendom som möjligt i Jerusalem.

Lästips!

Asali, KJ (ed). Jerusalem in History. Olive Bransch Press 2000.
Jerusalems historia från bronsåldern till nutid. Bidrag från nio internationella akademiska experter inom området.

Gröndahl, Mia. Drömmen om Jerusalem: Journal 2005.

Tips på andra böcker om Jerusalem finns bland annat att hitta på PASSIAs hemsida.