Historia & Bakgrund

Lästips!

Ajami, Fouad. The Arab Predicament – Arab Political Thought and Practice since 1967. Cambridge University Press, 1992. 

Ashrawi, Hanan. This Side of Peace. Touchstone, 1996. 

Barsamian, David. The Pen and The Sword – Conversations with Edward W. Said. Haymarket Books, updated edition 2010.

Bennis, Phyllis. Understanding the Palestinian-Israeli Conflict. A Primer. Interlink Publishing, Seventh edition 2018.

B. Qumsiyeh, Mazin. Sharing the Land of Canaan – Human Rights and the Israeli-Palestinian Struggle. Pluto Press, 2004.

B. Qumsiyeh, Mazin. Popular Resistance in Palestine. Pluto Press, 2010. 

Bryt tystnaden. Israeliska soldaters vittnesmål från de ockuperade områden. Leopard förlag, 2013. 

Burén Göran. Mordet på Folke Bernadotte. Leopard förlag, 2012. 

Burén Göran. Alla människors lika värda. Celanders förlag, 2017.

Carter, Jimmy. Peace not apartheid. Simon & Schuster NY, 2006.

Chacour, Elias. We belong to this Land. University of Notre Dame Press, 2000.

Chacour, Elias & David Hazard. Blood Brothers. The Dramatic Story of a Palestinian Christian working for peace in Israel. Baker Books, tredje upplaga 2013.

Falk Richard. Palestina horisont. Mot en rättvis fred. Alhambra, 2017.

Gahrton, Per. Palestinas frihetskamp. Historia, analys och personliga iakttagelser. Carlssons, 2008.

Gresvik Fredrik. Evig krig. Kagge, 2015.

Hedlund, Thulin, Kristina. Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Nordstedts juridik, tredje Upplagan 2008. 

Heian-Engdal Marte. Israel. Historie, politikk og samfunn. Cappelen Damm, 2018.

Hourani, Albert. A History of the Arab Peoples. Harvard University Press, third edition 2013. 

Hourani, Albert. De arabiska folkens historia. Alhambra, 1991.

Hussein, Ahmed. Den välkända konflikten och Den efterlängtade freden. Ord & Visor 2003. 

Ibn, Khaldun. Prolegomena - En introduktion till världshistorien. Alhambra, andra upplaga 2013. 

Karlsson, Ingmar. Roten till det onda. Historisk media, 2017.

Khalidi, Rashid. Palestinan Identity. Columbia University Press, updated edition 2020 

Khalidi, Walid. Before their diaspora/A photographic history of the Palestinians 1876-1948. Institute for Palestine studies. Washington DC 1984. 

Hirst, David. Geväret och Olivkvisten. Alhambra, 2011. 

Kamrava, Mehram. The modern Middle East - A political history since the first world war. University of California Press, third edition 2013. 

Kamrava, Mehram. The impossibility of Palestine. History, geography, and the road ahead. Yale Univeristy Press, 2016. 

Mattson, Mats. Staus Quo, Daidalos 2017.

Olofsson, Gunnar & Österholm, Peo Vad händer i Palestina? Bullfinch Publishing, 2016. 

Pappe Ilan. Den etniska rensningen av Palestina. Karneval förlag, 2017. 

Pappe Ilan. Ten myths about Israel. VERSO, 2017.

Pappe Ilan. The biggest prison on earth. Oneworld Publication, 2019. 

Peled, Miko. Generalens son : en israels resa genom Palestina. Recito Förlag, 2017.

Rosenberg Göran. Det förlorade landet. Albert Bonnier Förlag, 2007. 

Said, Edward. After the last sky. Pantheon NY, 1985. 

Said, Edward. Fred utan land. Ordfront, Sthlm 1997.

Said, Edward. From Oslo to Iraq and the Road Map. Vintage Books, New York 2004. 

Said, Edward. Orientalism. Ordfront, 1993. 

Said, Edward. The Politics of Dispossession. Vintage Books, New York 1995. 

Sand Shlomo. Skapande av det judiska folket. Voltaire, 2012. 

Sandercock, Josie m fl. Peace under fire. ISM-aktivister ger sina berättelser. Versoo, 2004.

Shehadeh, Raja. Strangers in the House. Coming of Age in occupied Palestine. Penguin Books, 2003.

Svensson, Evert. Vägen till Palestina - Två folk och ett stycke jord. Alhambra, tredje upplaga 2012.

Svensson Mats. Apartheid is a crime. Cune Press, 2019. 

Wirtén, Per. Berättelserna: Mellanöstern efter kolonialismen. Norstedts, 2019.