Engagera dig

Medlemmar och aktivister är kärnan i Palestinagruppernas verksamhet. Genom att engagera dig i Palestinagrupperna kan du göra skillnad, utifrån dina intressen och kompetenser, på dina villkor. Du kan bli medlem, aktiv i en lokalgrupp, ge bidrag till våra biståndsprojekt eller agera i en kampanj.

Medlemmarna är tillsammans Palestinagrupperna och ju fler vi är, desto högre hörs vi. Som medlem kan du engagera dig ideellt, du får våra nyhetsbrev, bjuds in till medlemsmöten och fortbildningar, får medlemsexklusiva erbjudanden och möjlighet att påverka verksamheten.

Läs mer och teckna medlemskap här

Palestinagrupperna stödjer projekt i Palestina och i flyktingläger i Libanon. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet är centrala värden i de barn- och ungdomsprojekt samt hälsoprojekt som får stöd via oss. Projekten bygger på lokalt framtagna idéer som långsiktigt gynnar det palestinska samhällets demokratiska utveckling. De är viktiga för att stärka civilsamhället idag och skapa förutsättningar för en livskraftig palestinsk stat den dagen ockupationen upphör.

Läs mer om vår biståndsverksamhet här

Du kan göra stor skillnad genom att agera i någon av våra aktuella kampanjer! Det kan vara att skriva under ett upprop, sprida information till andra eller delta i en manifestation.

Läs mer om våra aktuella kampanjer här