Youth Vision Society i Gaza

Youth Vision Society (YVS) är en ideell ungdomsorganisation i Gaza, som Palestinagrupperna samarbetat med sedan 2019. YVS verksamhet är främst inriktad på kapacitetsutveckling, kultur, konst, mänskliga rättigheter och medborgardeltagande. De vänder sig till ungdomar, samhällsledare, kvinnor och representanter för fackföreningar. YVS genomför även regelbundna möten med beslutsfattare i syfte att tillgodose ungdomars behov. 

Sedan 2021 har YVS ingått i LPF-programmet med sitt projekt Youth Influencers for Change och bidragit med viktiga perspektiv från Gaza, som tidigare saknades i programmet. 

PGS har även drivit samarbetsprojektet Let Me Tell You My Story tillsammans med YVS, som haft fokus på genusbaserat våld. 25 kvinnliga aktivister har utbildats i frågor kring våld mot kvinnor och flickor och hur man bedriver kampanjer kring detta bland annat genom film. Deltagarna genomförde först en studie om covidpandemins konsekvenser när det gäller våld i nära relationer, som delades med våra PCO-partnerorganisationer i Libanon och Palestina samt andra civilsamhällsorganisationer i Gaza. Utifrån studien genomförde YVS under 2023 utbildning i produktion av kortfilm och filmer som deltagarna gjorde användes som diskussionsunderlag om olika aspekter av genusbaserat våld, i Palestina och i Libanon. Projektet samfinansierades med Svenska Institutet. 

"Att delta i projektet Let me tell you my story har varit en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Jag blev chockad över det faktum att 50 % av de palestinska kvinnorna och 63 % av männen tycker att en kvinna ska tolerera våld för att hålla ihop familjen. Det finns en djup brist på kunskap i vårt samhälle om hur man ska hantera våld och kriser. Jag är dock glad över att se att mina medaktivister i projektet vill förändra den verkligheten."

Ammera Abulrahman, projektdeltagare

På bloggen Palestinian Youth Now - Children and Youth in Palestine and Lebanon kan du läsa mer om våra samarbetspartners och se bilder från deras verksamhet.

Här hittar du våra givarbrev med uppdaterad information om projekten.