Youth Vision Society i Gaza

Youth Vision Society (YVS) är en ideell ungdomsorganisation i Gaza, som Palestinagrupperna samarbetat med sedan 2019. YVS verksamhet är främst inriktad på kapacitetsutveckling, kultur, konst, mänskliga rättigheter och medborgardeltagande. De vänder sig till ungdomar, samhällsledare, kvinnor och representanter för fackföreningar. YVS genomför även regelbundna möten med beslutsfattare i syfte att tillgodose ungdomars behov. 

Sedan 2021 har YVS ingått i Palestinagruppernas LPF-program med sitt projekt Youth Influencers for Change och bidragit med viktiga perspektiv från Gaza. PGS har även drivit samarbetsprojektet Let Me Tell You My Story tillsammans med YVS, som haft fokus på genusbaserat våld. Med stöd av Svenska Institutet utbildades kvinnliga aktivister i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och flickor och lärde sig att använda film som metod för att informera om och förändra situationen. Kortfilmer som deltagarna gjorde användes som diskussionsunderlag om olika aspekter av genusbaserat våld, i Palestina och i Libanon.

"Att delta i projektet Let me tell you my story har varit en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Jag blev chockad över det faktum att 50 % av de palestinska kvinnorna och 63 % av männen tycker att en kvinna ska tolerera våld för att hålla ihop familjen. Det finns en djup brist på kunskap i vårt samhälle om hur man ska hantera våld och kriser. Jag är dock glad över att se att mina medaktivister i projektet vill förändra den verkligheten."

Ammera Abulrahman, projektdeltagare

Attackerna mot Gaza under 2023-24 har drabbat Youth Vision Society hårt och den ordinarie verksamheten har helt avbrutits. Med stöd av Palestinagruppernas akutinsamling erbjuder YVS nu nödhjälp till människor i Gaza som är fördrivna från sina hem.