Youth Vision Society i Gaza

Youth Vision Society är en ideell ungdomsorganisation i Gaza, grundad 2009. Samarbetet mellan PGS och YVS startade 2019. YVS arbetar främst med kapacitetsutveckling, kultur, konst, mänskliga rättigheter och medborgardeltagande. De vänder sig till ungdomar, samhällsledare, kvinnor och representanter för fackföreningar. YVS genomför även regelbundna möten med beslutsfattare i syfte att tillgodose ungdomars behov. 

Sedan 2021 har YVS ingått i PCO-programmet och bidragit med viktiga perspektiv från Gaza, som tidigare saknades i programmet. 

PGS har under 2021 även haft ett annat samarbetsprojekt med Youth Vision Society. Projektet heter Let Me Tell You My Story och fokuserade på könsrelaterat våld. 25 kvinnliga aktivister utbildades i frågor kring könsrelaterat våld och hur man bedriver kampanjer kring detta på ett bra och effektivt sätt. Projektet ledde till en studie om könsrelaterat våld i samband med coronapandemin som delades med våra PCO-partnerorganisationer i Libanon och Palestina samt andra civilsamhällesorganisationer i Gaza. Projektet var samfinansierat med Svenska Institutet och vi hoppas på en fortsättning på projektet, som även ska inkludera filmskapande som ett medel att nå ut. 

På bloggen Palestinian Youth Now - Children and Youth in Palestine and Lebanon kan du läsa mer om våra samarbetspartners och se bilder från deras verksamhet.

Här hittar du våra givarbrev med uppdaterad information om projekten.