Styrelse och utskott

Palestinagruppernas förbundsstyrelse väljs av kongressen på två år. Senaste kongressen hölls den 7 maj 2022. Styrelsen utser sedan utskott/arbetsgrupper. PGS har i dag ett verkställande utskott (VU) och ett biståndsutskott (BU).

Henrik Carlborg, ordförande och medlem i VU
Jurist med filosofie masterexamen i Mellanösterns språk och kulturer och med mångårig erfarenhet av Mellanöstern. Valdes till ordförande 2020. Varit styrelseledamot i perioder sedan 2004.
E-post: henrik@palestinagrupperna.se

Ida Dahlgren, vice ordförande och medlem i VU och BU
Läkare. Aktiv i Palestinarörelsen sedan 2016 och styrelseledamot sedan 2018.
E-post: ida@palestinagrupperna.se

Per Gustin, kassör och medlem i VU
Gymnasielärare. Styrelseledamot sedan 2003
E-post: info@palestinagrupperna.se

Anna Danielsson, styrelseledamot och medlem i BU
Pensionerad läkare. Medlem i Palestinagrupperna sedan 1977. Aktiv i biståndsarbetet.
E-post: annadanie@gmail.com

Frida Fredin, styrelseledamot och medlem i BU
Aktiv i Palestinagrupperna sedan 2009 och styrelseledamot sedan 2016.
E-post: frida@palestinagrupperna.se

Yngve Hansson, styrelseledamot
Pensionerad lärare med en masterexamen i internationella frågor. Aktiv i PG Sundsvall. Styrelseledamot sedan 2012.
E-post: yngve.hansson1@gmail.com

Gunnar Olofsson, styrelseledamot
Pensionerad läkare som periodvis bott och arbetat i Mellanöstern. Har varit engagerad i Palestinafrågan i drygt 45 år.
E-post: gunnaroson@gmail.com

Margareta Sjöberg, styrelseledamot och medlem i BU
Pensionerad socionom, tidigare enhetschef för Socialpsykiatrin på Norrmalm, Stockholms stad. Medlem i Palestinagrupperna sedan 1982, aktiv i biståndsarbetet och styrelseledamot under perioder sedan 1990. 
E-post: margareta.sjoberg@telia.com

Qusai Samara, styrelseledamot
Apotekare och student. Uppvuxen i Palestina och aktiv i Palestinafrågan i många år. Styrelseledamot sedan 2022.
Telefon: 0722-815184

Per Skytt, styrelseledamot och medlem i VU
Styrelseledamot sedan många år med ett stort engagemang för rättighetsbaserade och kulturella frågor. 
E-post: per@palestinagrupperna.se

Roberto Tamayo Hokkanen, styrelseledamot och medlem i VU
Gymnasielärare. Aktiv i Palestinagruppen i Stockholm sedan 2009 och ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2016.
E-post: roberto.tamayo.hokkanden@gmail.com

Margareta von Bothmer, styrelseledamot
Pensionerad vårdlärare. Medlem i Palestinagrupperna sedan 2010 och styrelseledamot sedan 2022.
E-post: margareta.vonbothmer@gmail.com

Kontaktpersoner

Anna Wester, kommunikation och media anna@palestinagrupperna.se 08-641 72 88
Johanna Wallin, kommunikation och media johanna@palestinagrupperna.se 08-641 72 88
Louise Thorn, programansvarig 070-635 17 02
Henrik Carlborg, ordförande henrik@palestinagrupperna.se

Valberedning

Eva Hammad hammadeva@gmail.com
Louise Norman louisenorman157@gmail.com
Tomas Cronholm tomas.cronholm@gmail.com