Om Palestinagrupperna

Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som bildades 1976 genom samgående av lokala Palestinagrupper. Organisationen har idag runt 1 300 medlemmar och 16 lokalgrupper runt om i Sverige. Vi har även 500 månadsgivare som regelbundet stödjer de biståndsprojekt som Palestinagrupperna bedriver tillsammans med lokala samarbetspartners i Libanon, på Västbanken och i Gaza.

Allt vårt arbete utgår från mänskliga rättigheter, FN-resolutioner, internationell rätt och de globala målen.

Program

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
PGS har till syfte att:
– verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till nationellt oberoende genom opinionsbildning, utvecklingssamarbeten och bistånd.
– verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna.
– verka för att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på Västbanken och Gaza med Östra Jerusalem som dess huvudstad.
– verka för de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution 194.
– verka för att Israels apartheidpolitik upphör och att alla medborgare i Israel garanteras fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter
– verka för att palestinska myndigheter, institutioner och organisationer trots israelisk ockupation respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter.
– medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det palestinska samhället bland annat genom olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling.
– sprida kunskap om Palestina och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur.
PGS betraktar PLO som det palestinska folkets representant.
PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina–Israelkonflikten och det palestinska folkets rättigheter.
PGS bekämpar i sitt arbete all form av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

Palestinagruppernas biståndsverksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige som också tagit del av kongressprotokoll och protokoll från konstituerande styrelsemöte med full förteckning över styrelseledamöter.

Verksamhetsdokument

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Effektrapport 2023 (för 2022)

Effektrapport 2022 (för 2021)

Årsberättelse 2022

Kongressprotokoll 2022

Riktlinjer för insamlingsarbete

Riktlinjer finansiering

Integritetspolicy

PGS uppförandekod

Policy för att motverka och anmäla korruption