Om Palestinagrupperna

Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som bildades 1976 genom samgående av lokala Palestinagrupper. Organisationen har idag ca 1 200 medlemmar och 17 lokalgrupper runt om i Sverige. PGS har även ca 500 månadsgivare som regelbundet stödjer de biståndsprojekt som PGS bedriver tillsammans med lokala samarbetspartners i Libanon, på Västbanken och i Gaza.

Allt vårt arbete utgår från mänskliga rättigheter, FN-resolutioner, internationell rätt och de globala målen.

Program

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
PGS har till syfte att:
– verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till nationellt oberoende: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen.
– verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna.
– verka för att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på Västbanken och Gaza med Östra Jerusalem som dess huvudstad.
– verka för de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution 194.
– verka för att Israels apartheidpolitik upphör och att alla medborgare i Israel garanteras fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter
– verka för att palestinska myndigheter, institutioner och organisationer trots israelisk ockupation respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter.
– medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det palestinska samhället bland annat genom olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling.
– sprida kunskap om Palestina och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur.
PGS betraktar PLO som det palestinska folkets representant.
PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina–Israelkonflikten och det palestinska folkets rättigheter.
PGS bekämpar i sitt arbete all form av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

Verksamhetsdokument

Effektrapport 2021 (för 2020)

Årsberättelse 2020