Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)

Foto: PGS

Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden där minst 50 procent av befolkningen är barn och två tredjedelar är flyktingar. Israels anfallskrig mot Gaza 2008-2009, attackerna i november 2012, anfallskriget under sommaren 2014 och senast i maj 2021 skapade nya sår och påfrestningar för en befolkning under ockupation, blockad och isolering.

GCMHP är en av de ledande organisationerna i Palestina och med unika med sitt sätt att arbeta för att förbättra den mentala hälsan för befolkningen i Gaza. För att förbättra barns mentala ohälsa utbildar GCMHP lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället som arbetar med och möter barnen i deras vardagsmiljö. PGS stöd riktar sig till arbetet med barn och vi ger både ekonomiskt och professionellt stöd genom utbildningsinsatser som GCMHP efterfrågar.

PGS har länge samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme, som har fokus på mänskliga rättigheter och mental hälsa i Gaza. Under pandemin och i synnerhet under attackerna våren 2021 har människor i Gaza varit utsatta för en extremt svår situation. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner till Palestinainsamlingen, samt bidrag från Brödet och Fiskarna i Västerås, har PGS under perioden kunnat stödja GCMHPs arbete. Bidrag från Brödet och Fiskarna till GCMHP var 250 000 kr (2020) och 250 000 kr (2021) och har använts till GCMHPs kärnverksamhet. Ytterligare 1,8 miljoner kronor samlades in genom akutinsamlingen i maj och juni 2021. Bidraget har använts till GCMHPs akutinsatser i efterdyningarna av de israeliska attackerna. 

Läs om autismprojektet i Gaza som genomfördes tack vare medel från Palestinainsamlingen och framför allt ett större bidrag från Brödet och Fiskarna i Västerås: Autismprojekt i Gaza.