Mental hälsa Gaza

Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden där minst 50 procent av befolkningen är barn och två tredjedelar är flyktingar. Israels anfallskrig mot Gaza 2008-2009, attackerna i november 2012, anfallskriget under sommaren 2014 och senast i maj 2021 skapade nya sår och påfrestningar för en befolkning under ockupation, blockad och isolering.

GCMHP är en av de ledande organisationerna i Palestina och med unika med sitt sätt att arbeta för att förbättra den mentala hälsan för befolkningen i Gaza. För att förbättra barns mentala ohälsa utbildar GCMHP lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället som arbetar med och möter barnen i deras vardagsmiljö.

PGS stöd riktar sig till arbetet med barn och vi ger både ekonomiskt och professionellt stöd genom utbildningsinsatser som GCMHP efterfrågar.

Läs om autismprojektet i Gaza som genomfördes tack vare medel från Palestinainsamlingen och framför allt ett större bidrag från Brödet och Fiskarna i Västerås: Autismprojekt i Gaza.