Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)

Foto: PGS

Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden där halva befolkningen är barn och två tredjedelar är flyktingar och ättlingar till flyktingar från Al Nakba 1948. Under Israels pågående anfallskrig 2023-24 har majoriteten av Gazas invånare fördrivits från sina hem och den materiella förödelsen är ofattbar. Israels tidigare anfallskrig mot Gaza 2008-2009, 2012, 2014, 2021, 2022 och 2023-2024 hade redan skapat oerhörda trauman och påfrestningar för människor som lever under ockupation, blockad och isolering.

GCMHP är en av de ledande organisationerna inom psykisk hälsa i Palestina. Utöver initiativ som riktar sig direkt till barn utbildar GCMHP lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället som möter barnen i sin vardagsmiljö. PGS stöd är främst inriktat på arbetet med barn och vi ger både ekonomiskt och professionellt stöd genom utbildningsinsatser som GCMHP efterfrågar.

PGS har tack vare generösa bidrag från privatpersoner till Palestinainsamlingen, samt bidrag från Brödet och Fiskarna, regelbundet kunnat stödja GCMHPs arbete. Vårdpersonal som är aktiva i PGS har under många år haft ett nära samarbete med vårdpersonal i Gaza. Sedan oktober 2023 pågår en akutinsamling till Gaza där GCMHP är en av tre organisationer i Gaza som mottar stöd till sina akutinsatser till följd av de israeliska attackerna. 

Här kan du läsa om ett tidigare autismprojekt i Gaza som genomfördes tack vare medel från Palestinainsamlingen och ett större bidrag från Brödet och Fiskarna.