Föreläsningar om Palestina

Vi kommer gärna till er för att hålla ett föredrag eller workshop! 

Inom Palestinagrupperna finns stor kunskap och lång erfarenhet från Palestina och av informationsarbete som rör Palestina. Vi är flitigt anlitade som föreläsare i olika sammanhang.

Vi anpassar nivå efter förkunskaper, grundläggande eller mer fördjupande, och kan föreslå material för åhörarna att läsa innan samt leda efterföljande diskussioner.

Utöver dessa listade föreläsningar kan vi skräddarsy utifrån era behov och önskemål och vi kan hålla föreläsningarna både digitalt eller på plats. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

OCKUPATIONENS ABC

Vilka är egentligen bosättare? Vad innebär det att Palestina är ockuperat? Vad betyder intifada? Varför finns det flyktingläger i Palestina? 

I den här föreläsningen ger vi en överblick av situationen och går igenom de mest centrala begreppen när det gäller Palestinafrågan. Vi lyfter också upp positiva exempel på vad som sker i Palestina, i Israel och i omvärlden för att bidra till en rättvis fred. 

INTERNATIONELL RÄTT 

Vad säger folkrätten om Israels ockupation av Palestina? Vi djupdyker i de rättsliga aspekterna av ockupationen och gör en historisk tillbakablick. Utgångspunkt för föreläsningen är vår skrift Vad säger folkrätten? som delas ut som fördjupningsmaterial.

GAZA

Gaza brukar kallas för världens största utomhusfängelse. Det är ett litet område vid Medelhavets kust där befolkningen är instängda under en blockad som pågått sedan 2007. Sedan blockaden inleddes har Israel angripit Gaza regelbundet och fem gånger har det handlat om större anfallskrig. Det betyder att tonåringar som växer upp i Gaza har varit med om fem krig. I den här föreläsningen berättar vi mer om Gaza, organisationerna vi samarbetar med och människorna som lever där.

KLIMAT & MILJÖ I PALESTINA

Att klimatkrisen är en rättvisefråga är tydligt i Palestina, där Israels militärockupation påverkar miljön negativt och förvärrar konsekvenserna av klimatkrisen. Den här föreläsningen handlar om klimat- och miljörättvisa ur ett palestinskt perspektiv och varför det måste bli fred – också för miljöns skull.

KULTUR SOM MOTSTÅND

Palestina har en enorm kulturskatt i form av musik, konst, hantverk, dans, poesi, litteratur och muntliga berättelser. I modern tid är förlust och längtan efter frihet återkommande teman. Nyckeln, som uttrycker rätten att återvända, är en stark symbol. Kultur och konst har en central plats i befrielsekampen, både som ett verktyg för motstånd på kreativa sätt och för att stärka den egna identiteten. Vi berättar mer om kulturellt motstånd, med exempel från bland annat Frihetsteatern i Jenins flyktingläger.

APARTHEID

Begreppet apartheid, åtskillnad på afrikaans, är numera ett universellt rättsligt begrepp för situationer där en etnisk grupp kontrollerar och diskriminerar en annan. Apartheidkonventionen (The International Convention on the Suppression and Punishment of Apartheid) antogs av FN:s generalförsamling 1973. Den definierar brott mot mänskligheten som begås genom apartheid som ‘omänskliga gärningar’ vars syfte är att upprätthålla ett systematiskt förtryck och dominans av en etnisk grupp över en annan. 

Jämförelser mellan Israels behandling av palestinier och situationen i Sydafrika under apartheid är inte nya. Men på senare år har alltfler tunga internationella organisationer börjat använda begreppet och gjort omfattande utredningar till stöd för den slutsatsen. Den här föreläsningen går igenom situationen i Palestina ur ett apartheidperspektiv och belyser aktuella rapporter från bland annat Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem, Yesh Din och Al Haq. 

MOTSTÅND OCH SOLIDARITET 

En föreläsning om det palestinska motståndets historia, med fokus på internationell solidaritet. Hur ser solidaritetsrörelsen med Palestina ut och vad gör Palestinagrupperna för att stödja palestiniernas kamp för frihet? 

Lika länge som ockupationen har pågått har palestinierna gjort motstånd mot den. Det mest framgångsrika motståndet har varit det fredliga – ickevåldsmotståndet där alla i samhället har kunnat delta. Den första intifadan under 1980-talet tvingade den israeliska ledningen att ingå förhandlingar med palestinierna och Osloavtalet kom till. 

Efter att den andra intifadan, som inleddes år 2000 misslyckats, enades det palestinska civilsamhället i ett upprop till omvärlden om internationell solidaritet genom BDS – bojkott, desinvestering och sanktioner. En vädjan från palestinierna att stödja deras fredliga motstånd. Inspirationen kommer från kampen mot apartheid i Sydafrika. Vad innebär BDS och vilka resultat och hinder har rörelsen uppnått?