PalestinaPodden

I Palestinagruppernas podcast möter du spännande gäster och lyssnar till samtal som går på djupet. PalestinaPodden finns där poddar finns, och du hittar alla avsnitt här.

PalestinaPodden har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet.