Apartheid

Foto: Activestills

Begreppet apartheid, åtskillnad på afrikaans, har sitt ursprung i det rasistiska system som regimen i Sydafrika utövade fram till 1990-talet men är numera ett universellt rättsligt begrepp. Apartheidkonventionen (The International Convention on the Suppression and Punishment of Apartheid) antogs av FN:s generalförsamling 1973. Den definierar brott mot mänskligheten som begås genom apartheid som ‘omänskliga gärningar’ vars syfte är att upprätthålla ett systematiskt förtryck och dominans av en etnisk grupp över en annan. 

Förutom handlingar som riskerar människors liv, hälsa eller frihet, omfattar ‘omänskliga gärningar’ också lagstiftning eller andra administrativa åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa en grupps deltagande i de politiska, sociala, ekonomiska eller kulturella delarna av samhället. Andra metoder för att hindra en grupp från att tillvarata sina grundläggande rättigheter – till exempel rätten till arbete, utbildning, föreningsfrihet, rörelsefrihet inom och utanför landets gränser, medborgarskap samt rätten att uttrycka sig i tal och skrift – ingår också.

Palestinier har i flera decennier dragit paralleller till apartheidregimen i Sydafrika och under senare år har allt fler internationella aktörer dragit slutsatsen att Israel utsätter palestinier för apartheid. Bland dem finns Amnesty International, Human Rights Watch, B'Tselem och flera FN-sändebud och folkrättsexperter.

Israel har utvecklat ett system som syftar till att behålla kontrollen över palestinierna och separera dem från israelerna. På Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza begränsas palestiniernas rörelsefrihet genom t.ex. vägspärrar, muren, tillståndssystem och separata vägar. Olika rättssystem gäller för palestinier på ockuperat område, som lyder under militärlagar, respektive israeler som bor i bosättningar och lyder under civilrätt. Palestinsk mark konfiskeras och palestinier nekas möjligheter att bruka sin mark eller att bygga bostäder vilket innebär att de tvingas flytta. Israeliska myndigheter diskriminerar även palestinier som är israeliska medborgare, genom lagar som premierar judiska medborgare framför palestinska, och ett ekonomiskt och administrativt system som gör att palestinier med israeliskt medborgarskap hamnar lägst i den socioekonomiska hierarkin och håller de olika befolkningsgrupperna geografiskt åtskilda. 

Lästips!

Amnesty International, Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity.

B'Tselem, A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid.

Human Rights Watch, A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution.

Palestinagrupperna i Sverige, Temaskrift Palestina, Apartheid och Ockupation.

UN ESCWA, Richard Falk, Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid.

Yesh Din, The Occupation of the West Bank and the Crime of Apartheid: Legal Opinion.