Nyhetsarkiv

  • Billström träffar Israels utrikesminister på Nakbadagen 2023-05-17 - Foto: Regeringen Varje år den 15 maj högtidlighålls Al Nakba, fördrivningen av mer än halva befolkningen i det historiska Palestina och förstörelsen av närmare 500 byar som jämnades med marken eller togs över av militära styrkor som kom att bli den israeliska armén. Nakbadagen påminner om att den etniska rensning som pågick som mest intensivt… Läs hela
  • Medborgarinitiativet mot handel med bosättningar ger effekt 2023-04-27 - Efter medborgarinitiativet Stop Trade with Settlements stödjer EU-kommitté en framställan om förbud mot handel med olagliga bosättningar i ockuperade områden. Som direkt resultat av medborgarinitiativet Stop Trade with Settlements togs ett enhälligt beslut i Europaparlamentets utskott för framställningar (PETI) att Europakommissionen måste svara på en framställan som rör EU:s handel med illegala bosättningar. Enligt beslutet… Läs hela
  • Al Nakba – 75 år av fördrivning 2023-04-27 - På Nakbadagen samlas vi för att uppmärksamma att palestinska flyktingar under 75 år har nekats rätten att återvända och att fördrivningen av palestinier fortsätter. Några evenemang i samband med Nakbadagen, du hittar fler här. STOCKHOLMAl Nakba – 75 år av fördrivningTyst manifestation med facklor och ljus som symbol för rätten att återvända.Datum och tid: 15… Läs hela
  • Den israeliska ockupationen är en miljökatastrof 2023-04-22 - Den israeliska ockupationen är i sig själv en miljökatastrof. Ändå är det märkligt tyst om att Israels ockupation av Palestina handlar om kontroll och exploatering av naturtillgångar. Militärockupation och krigföring har, utöver det mänskliga lidande de orsakar, också enorma miljökonsekvenser. Idag uppmärksammas Earth Day, planetens dag, som en påminnelse om de globala klimat- och miljöproblemen.… Läs hela
  • Fångarnas dag – en påminnelse om palestiniers rättslöshet 2023-04-17 - I dag den 17 april uppmärksammas de palestinska fångarnas dag. En dag som påminner om att palestinier under ockupation är rättslösa.  Erfarenheten av att vara frihetsberövad delas av närmare en miljon palestinier. Så gott som alla har någon i familjen som har avtjänat ett eller flera straff i israeliska fängelser. Bland de 4 450 palestinier… Läs hela
  • Jordens dag 2023-03-30 - Varje år högtidlighålls Jordens dag (Yom al-Ard) i Palestina den 30 mars. Jordens dag är en symbol för den strid som pågår om varje centimeter av den palestinska marken. Genom Israels ockupation, med dess olagliga bosättningar, murar, vägspärrar, militära zoner, omöjliga tillståndssystem, tvångsfördrivning och husrivningar, förlorar palestinier successivt mer av sin mark. Jordens dag påminner också… Läs hela
  • Klimat(o)rättvisa i Palestina 2023-03-24 - På Jordens dag, 30 mars, gästar Palestinagrupperna Missionskyrkan i Uppsala för ett samtal om klimat och miljö i Palestina. Klimatkrisen drabbar olika delar av världen på olika sätt. I Mellanöstern förutspås klimatet bli allt torrare och hetare med drastiskt försämrade livsvillkor som följd. FN har varnat för att det snart inte längre är möjligt att… Läs hela
  • Uppmana utrikesministern att agera för att skydda palestinier 2023-03-16 - I en gemensam aktion riktar sig solidaritetsrörelsen med Palestina till utrikesministrarna i europeiska länder: agera NU för att skydda den palestinska befolkningen! Här kan du delta i aktionen genom att skicka ett brev till utrikesminister Tobias Billström och uppmana honom att vidta åtgärder för att upprätthålla internationell rätt och införa sanktioner för att förhindra att… Läs hela
  • Unga kvinnor i Gaza vill förändra attityder till våld 2023-03-08 - Foto: Youth Vision Society Gaza Över hälften av tillfrågade palestinier anser att en kvinna bör tolerera våld för att hålla ihop familjen, rapporterar UN Women Palestine (siffror från 2018). Ammera Abdulrahman, som deltar i Youth Vision Society Gazas projekt Let me tell you my story, vill förändra den bilden. – Det finns en stor okunskap… Läs hela
  • Israels ockupation måste få konsekvenser! 2023-03-02 - Foto: Activestills FN:s säkerhetsråd har åter dömt ut Israels ockupation och bosättningspolitik på det palestinska Västbanken. Det är andra gången på sex år som säkerhetsrådet förklarat att den israeliska politiken är oacceptabel och måste upphöra. Liksom förra gången röstade inte ens USA mot beslutet. Nu måste ockupationen få konsekvenser! Säkerhetsrådet sammanfattar: att både israeler och palestinier… Läs hela