Hälsa

Hälsosituationen i Palestina påverkas på många sätt av ockupationen Murar och militära vägspärrar på Västbanken gör att människor ofta inte får vård i tid och blockaden av Gaza har förödande konsekvenser för sjukvården.

Det palestinska hälsosystemet är uppbyggt utifrån ett flertal aktörer. Efter Osloavtalet 1993 övertog Ministry of Health det övergripande ansvaret för hälsovården på Västbanken, i Gaza och Östra Jerusalem. Men fortfarande drivs en stor del av sjukvården av NGOs (icke-statliga organisationer) eller av privata aktörer. UNRWA, United Nations’ Relief and Work Agency ansvarar för primärhälsovården i de palestinska flyktinglägren.

Organisationer  

Gaza Community Mental Health Program (GCMHP)

GCMHP är en av de ledande organisationerna i Palestina med sitt unika sätt att arbeta för att förbättra den mentala hälsan för befolkningen i Gaza och att koppla samman hälsa med mänskliga rättigheter. Mycket av organisationens arbete riktar sig till barn och för att förbättra deras mentala ohälsa utbildar GCMHP lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället som arbetar med och möte barnen i deras vardagsmiljö.

Institute of Community and Public Health Birzeit University

ICPH är ett forskningsinstitut som är knutet till Bir Zeit universitetet på Västbanken. Deras rapporter finns här: http://icph.birzeit.edu/research/publications

Palestinian Counseling Center (PCC)

PCC är en organisation som arbetar i Östra Jerusalem och på flera platser på Västbanken. De tillhandahåller tjänster inom psykisk hälsa såsom terapi, psykologisk rådgivning, utbildning i psykosociala frågor.

Palestinian Medical Relief Society PMRS

PMRS är en av de största hälsovårdsorganisationerna i Palestina. Deras nationella hälsoprogram fokuserar på förebyggande hälsovård och utbildning för att stärka och uppmuntra alla till att delta i samhällsutvecklingen.  PMRS strävar efter att förbättra den fysiska, mentala och sociala välbefinnande för alla palestinier.

Physicians for Human Rights

PHRI arbetar för att alla invånare i Palestina och Israel får samma tillgång och rätt till hälsovård. Genom mobila kliniker erbjuder PHRS hälsovårdstjänster till patienter som annars inte skulle få tillgång till den hälsovårdsservice de är i behov av.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Internationella Röda korset och Röda Halvmånen är världens största humanitära nätverk en världsomspännande organisation som styrs av sju grundläggande principer: Mänsklighet, opartiskhet, neutralitet, oberoende, volontarism, universalitet och enhet.

The Palestine Red Crescent Society PRCS

Palestinska Röda Halvmånen grundades 1968 och är idag del av Internationella Röda Korset och Röda Halmånens rörelse. De tillhandahåller sjukhus och primärhälsovård, välfärdstjänster  och ambulansservice till palestinier och andra i behov av hjälp i de ockuperade områdena och i diasporan.
PRCS har mer än 4 000 anställda på Västbanken och i Gaza, Libanon, Syrien, Egypten och Irak utöver de 20 000 frivilliga i PRCS nätverk.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

UNRWA, FNs organ för de palestinska flyktingarna. UNRWAs  ansvar omfattar utbildning, hälsovård, understöd infrastrukturen i lägren,  samt akuthjälp.

World Health Organization WHO

Världshälsoorganisationen WHO är FN:s speciella organ för hälsofrågor.

The Palestinian national institution of public health

Mycket bra information och statistik kring folkhälsa på Västbanken och på Gaza.