STOP ARMING ISRAEL

Israels brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter är väldokumenterade. Ändå samarbetar Sverige militärt med Israel. Alla former av militärt samarbete med Israel och med bolag som har förbindelser med den israeliska armén måste avbrytas. Sverige bör även verka för ett militärt embargo mot Israel tills landet respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Israel är en ockupationsmakt som utövar våld och förtryck mot den civilbefolkning som lever under dess kontroll. Det militära samarbetet mellan Sverige och Israel bidrar direkt till detta förtryck. Israeliska vapen marknadsförs som stridstestade – mot den palestinska befolkningen under ockupation.

AKTUELLA EXEMPEL PÅ SVERIGES VAPENHANDEL MED ISRAEL

I oktober 2023, samtidigt som massakrer pågick mot civila i Gaza, slöt Försvarets materielverk (FMV) ett miljardavtal med den israeliska krigsmaterieltillverkaren Elbit Systems svenska gren. Elbit är Israels största vapenbolag och en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären. Det svenska försvaret har ingått flera tidigare avtal med Elbit-koncernen. Bolaget etablerade sig 2021 i Sverige under namnet Elbit Systems Sweden och det senaste kontraktet med Försvarsmakten är ett tioårigt ramavtal på 1,7 miljarder kronor, som gäller ett samlat digitalt kommunikationssystem för det svenska försvaret.
I april 2024 gjorde Försvarsmakten en beställning av ett målsökarsystem tillverkat av det israeliska bolaget Rafael Advanced Defense Systems.

ELBIT SYSTEMS är världsledande inom drönare och militär övervakningsteknik. Bolagets största enskilda kund är det israeliska försvarsdepartementet och Elbit Systems drar stor nytta av att förse den israeliska militären med utrustning som används för att upprätthålla Israels ockupation av det palestinska området. Elbit Systems är den israeliska arméns huvudleverantör av produkter för fjärrkrigföring, däribland robotar, drönare/UAV:er, granatkastarammunition och övervakningssystem.

Elbit Systems har köpt upp konkurrerande bolag, däribland flera andra israeliska vapentillverkare. 2018 godkände den israeliska tillsynsmyndigheten Elbits köp av det tidigare statliga IMI-systemet. Köpet gjorde Elbit till en av de största leverantörerna av vapen till den israeliska militären. Elbit har expanderat till ett fyrtiotal länder, däribland Sverige. Haim Delmar, styrelseordförande för Elbit Systems Sweden och General Manager för Elbit Systems C4I & Cyber, 2021: "Sverige är en viktig marknad för Elbit Systems och en grundsten för vidare expansion i Europa. Vi är glada över chansen att få utveckla och tillhandahålla beprövade lösningar åt den svenska Försvarsmakten."

AIMPOINT, ett svenskt företag, tillverkar rödpunktssikten som säljs till den israeliska vapenproducenten Emtan. Emtans vapen har sedan oktober 2023 delats ut till tusentals bosättare av den högerextrema israeliska ministern för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir. Våren 2024 avslöjades att Aimpoints rödpunktssikten används av soldater i den israeliska armén; bland annat i den ökända Netzah Yehuda-bataljonen. Aimpoint slutade 2021 leverera till Ryssland av samma anledning, att sikten avsedda för jakt användes för militära ändamål, men har inga planer på att bryta avtalet med Emtan.

Det israeliska bolaget RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS har gjort flera affärer med den svenska Försvarsmakten. Kapseln för målstyrande bomber till JAS 39 Gripen har konstruerats av Rafael, liksom störsändare till korvetten HMS Gävle. Våren 2024 beställde Försvarsmakten ett nytt målsökarsystem av Rafael för 390 miljoner kronor.

ITL OPTRONICS har levererat nattglasögon och laserpekare till kustrobotsystemet Hellfire. Israeliska drönare ska ha hyrts in för spaningsuppdrag. Andra former av militärt samarbete förekommer också, delvis sekretessbelagt, mellan Sverige och Israel.

Israels krigsbrott är under utredning i Internationella domstolen (ICJ) och Internationella brottmålsdomstolen (ICC). ICJ har i sitt beslut om interimistiska åtgärder fastslagit att den israeliska arméns agerande i Gaza 2023-24 sannolikt kan klassas som folkmord. 

Sedan Israels angrepp mot Gaza inleddes i oktober 2023 har den israeliska vapenindustrin blomstrat, liksom globala vapenleverantörer till Israel. Precis som under tidigare militära angrepp testar den israeliska armén nya vapen och teknologier mot Gaza. Armén använder nya krigsfartyg, pansarfordon, granatkastare, maskingevär, kanoner och axelavfyrade missiler. Tillverkarna av dessa vapen samlar in prestandadata – och marknadsför sedan sina produkter som "bevisat effektiva" och "stridstestade."

"Varje överföring av vapen eller ammunition till Israel som används i Gaza kommer sannolikt att bryta mot internationell humanitär rätt och måste upphöra omedelbart. [...] Behovet av ett vapenembargo mot Israel förstärks av Internationella domstolens utlåtande den 26 januari 2024 att det finns en rimlig risk för folkmord i Gaza och den fortsatta allvarliga skadan på civila sedan dess."
OHCHR, FN:s högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter, februari 2024

"De urskillningslösa militära attacker som utförs mot människor i det belägrade Gaza möjliggörs med hjälp av israeliska och multinationella företag som tillverkar och levererar vapen och teknologi – och som skördar enorma vinster från sin delaktighet i Israels attacker mot palestiniers liv och grundläggande rättigheter."
Who Profits Research Center, december 2023

"Regeringar bör avbryta militär hjälp och vapenförsäljning till Israel så länge dess styrkor begår omfattande, allvarliga övergrepp som motsvarar krigsförbrytelser mot civila palestinier."
Human Rights Watch, november 2023

EXPORT OCH IMPORT HÄNGER IHOP

Sverige handlar med försvarsmateriel med flera olika israeliska bolag. Den svenska vapenexporten till Israel har tidigare varit liten men 2022 skedde ett skifte då företag i Sverige tilläts exportera krigsmateriel till ett värde av 4,7 miljoner kronor till Israel. 2023 och 2024 fortsatte exporten.

Svenska freds- och skiljedomsföreningen har ställt frågor till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om vapenexporten till Israel. ISP motiverar beslutet att bevilja vapenexport till Israel med att svensk krigsmaterielindustri är beroende av viss import från israeliska bolag. ISP vill inte säga vad exporten består av men den faller inom kategori 5: Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning som utformats särskilt för militär användning, samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa. ISP kommer att bevilja fortsatt vapenexport av redan ingångna avtal. För att exporten av krigsmateriel till Israel och israeliska företag ska stoppas, krävs enligt ISP att Sveriges regering tar tydligare ställning mot Israels krigsbrott.

Israels pågående angrepp mot Gaza är det värsta och mest brutala av de fem angreppskrigen sedan blockaden infördes 2007. Bombanfall har raderat hela den civila infrastrukturen, minst 34 000 människor är bekräftat döda och många fler är begravda under husrester. 1,7 miljoner människor är på flykt, instängda i Gaza. Nu står Israel inför rätta i Internationella domstolen, anklagat för folkmord, vilket innebär att det även finns juridiska implikationer för den svenska regeringen att beakta. Hur tänker försvarsministern agera när det gäller Sveriges avtal med Israels största vapentillverkare? 

Du hittar en brevmall här.

BANKER OCH FONDER DESINVESTERAR

Finansinstitut, pensions- och investeringsfonder runtom i världen har uteslutit israeliska bolag som Elbit Systems på grund av delaktighet i Israels militära våld gentemot palestinier. I Sverige beslöt pensionsfonderna AP1, AP2, AP3 och AP4 redan 2010 att utesluta Elbit Systems från sina investeringar. De svenska AP-fonderna, som förvaltar tillgångar på mer än 800 miljarder kronor i det statliga pensionssystemet, desinvesterade sedan helt från bolaget. Enligt AP:s etiska råd uteslöts Elbit eftersom bolaget kunde kopplas till kränkningar av grundläggande konventioner och normer genom sin aktiva utveckling, leverans och underhåll av ett skräddarsytt övervakningssystem för vissa delar av separationsbarriären som byggs på Västbanken. Bolagets verksamhet bedömdes inte vara förenlig med internationell rätt. Under 2023 konstaterade de internationella analysföretagen ISS och Clarity, att Elbit Systems är kopplade till kontroversiella vapen och det har lett till att flera fondförvaltningar, globalt och i Sverige sålde sina innehav i bolaget.

Kontakta din bank, försäkringsbolag eller fondförvaltare och säkerställ att dina besparingar inte finansierar folkrättsbrott! Du hittar en brevmall här.

LÄS MER

Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport
https://www.svenskafreds.se/vapenkartan/israel

Elbit Systems avtal med Försvarsmakten
https://via.tt.se/pressmeddelande/3384609/elbit-systems-sweden-tecknar-avtal-som-forbandsintegrator-for-forsvarsmaktens-digitaliseringsprogram-lss-mark?publisherId=3236650&lang=sv
https://www.edrmagazine.eu/elbit-systems-will-deliver-additional-1000-e-lynx-software-defined-radios-to-sweden
https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-awarded-a-27-million-contract-to-provide-sweden-with-nato-compliant-tank-ammunition
https://www.dn.se/varlden/svenska-vapenkop-fran-israel-vacker-nyfikenhet
https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-german-subsidiary-awarded-23-million-contract-to-supply-e-lynx-multi-channel-radios-to-the-swedish-army

Who Profits kartläggning av bolag som förser den israeliska armén med vapen och teknologi som används i Gaza
https://www.whoprofits.org/publications/report/170?the-companies-supplying-weapons-to-israel-s-attack-on-gaza

American Friends Service Committees kartläggning av bolag som är involverade i Israels angrepp mot Gaza
https://afsc.org/gaza-genocide-companies

Aimpoints avtal med Emtan
https://www.etc.se/inrikes/svenskt-bolag-bidrar-till-israeliska-bosaettares-vaald
https://www.dn.se/sverige/svenskt-foretag-saljer-sikten-till-israel-anvands-av-idf/
https://www.etc.se/inrikes/sikten-fraan-svenska-aimpoint-anvaends-av-idf

MR-organisationer om Elbit Systems och den israeliska arméns krigsbrott
https://www.hrw.org/news/2023/11/06/suspend-arms-israel-palestinian-armed-groups
https://investigate.afsc.org/company/elbit-systems
https://www.whoprofits.org/company/elbit-systems
https://corporatewatch.org/elbit-systems-company-profile-2
http://www.hrw.org/node/84077/section/4
https://www.hrw.org/report/2009/06/30/precisely-wrong/gaza-civilians-killed-israeli-drone-launched-missiles
https://corporateoccupation.org/2015/01/27/elbit-new-company-profile
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2020/03/StopIsraeliKillerDrones.pdf
https://dronewars.net/2020/12/26/crossing-a-line-how-the-use-of-drones-to-secure-borders-threatens-everyones-rights/
Amnestys rapport om Israels apartheid mot palestinier