STOP ARMING ISRAEL

Israels brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter är väldokumenterade. Ändå samarbetar Sverige militärt med Israel. Sverige bör avsluta alla former av militärt samarbete med Israel och företag som har samröre med den israeliska armén. Sverige bör även verka för ett militärt embargo mot Israel tills landet respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Israel är en ockupationsmakt som utövar våld och förtryck mot den civilbefolkning som lever under dess kontroll. Det militära samarbetet mellan Sverige och Israel bidrar direkt till detta förtryck. Israeliska vapen marknadsförs som "stridstestade" – mot en palestinsk civilbefolkning.

NÅGRA EXEMPEL PÅ SVERIGES VAPENAFFÄRER MED ISRAEL

Elbit Systems, det största israeliska vapenföretaget och en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären, har etablerat sig i Sverige och Försvarsmakten har ingått flera avtal med Elbit Systems Sweden. I oktober 2023, medan massakrer pågick mot civilbefolkningen i Gaza, slöts ett tioårigt ramavtal på 1,7 miljarder kronor. Avtalet gäller ett digitaliseringsprogram som Elbit själva marknadsför som "stridstestat". Försvaret har vid flera tillfällen tidigare slutit mångmiljonavtal med Elbit.

Elbit Systems är det största israeliska vapenföretaget. Bolaget är världsledande inom drönare och militär övervakningsteknik. Elbits största enskilda kund är det israeliska försvarsdepartementet. Elbits framgång bygger till stor del på expertis från det israeliska försvarsdepartementets forskningsinstitut och bolaget drar stor nytta av att förse den israeliska militären med utrustning som används för att upprätthålla Israels ockupation av de palestinska områdena. Elbit är också en av de viktigaste leverantörerna av det elektroniska detektionssystemet för separationsbarriären på Västbanken, och deltar i det israeliska försvarsministeriets bygge av en högteknologisk barriär runt Gaza.

Under det senaste decenniet har Elbit köpt upp konkurrerande företag, däribland flera andra israeliska vapenföretag. 2018 godkände den israeliska statliga tillsynsmyndigheten Elbits köp av det tidigare statliga IMI-systemet. Köpet av IMI gjorde Elbit till en av de största leverantörerna av vapen till den israeliska militären. Elbit har expanderat till ett fyrtiotal länder, däribland Sverige där Elbit Systems Sweden etablerades 2021. Haim Delmar, styrelseordförande för Elbit Systems Sweden och General Manager för Elbit Systems C4I & Cyber, sade då: "Sverige är en viktig marknad för Elbit Systems och en grundsten för vidare expansion i Europa. Vi är glada över chansen att få utveckla och tillhandahålla beprövade lösningar åt den svenska Försvarsmakten."

INTE FÖRENLIGT MED INTERNATIONELL RÄTT

Mer än ett dussin finansinstitut, pensions- och investeringsfonder runtom i världen har uteslutit Elbit på grund av företagets delaktighet i Israels militära våld gentemot palestinier. I Sverige beslöt pensionsfonderna AP1, AP2, AP3 och AP4 redan 2010 att utesluta Elbit Systems från sina investeringar. De svenska AP-fonderna, som förvaltar tillgångar på mer än 800 miljarder kronor i det statliga pensionssystemet, desinvesterade sedan helt från bolaget. Enligt AP:s etiska råd uteslöts Elbit eftersom bolaget kan kopplas till kränkningar av grundläggande konventioner och normer genom sin aktiva utveckling, leverans och underhåll av ett skräddarsytt övervakningssystem för vissa delar av separationsbarriären som byggs på Västbanken. Bolagets verksamhet bedömdes inte vara förenlig med internationell rätt.

"Regeringar bör avbryta militär hjälp och vapenförsäljning till Israel så länge dess styrkor begår omfattande, allvarliga övergrepp som motsvarar krigsförbrytelser mot civila palestinier."
Human Rights Watch, november 2023

Det israeliska företaget Rafael har också gjort affärer med den svenska Försvarsmakten. Kapseln för målstyrande bomber till JAS 39 Gripen har konstruerats av Rafael, liksom störsändare till korvetten HMS Gävle. Försvarets Materielverk har också köpt kulspruteammunition, pansarbrytande projektiler, övningsammunition, eldrör och utbildningsutrustning till Leopardstridsvagnar från israeliska bolag.

ITL Optronics Ltd har levererat nattglasögon och laserpekare till kustrobotsystemet Hellfire. Israeliska drönare ska ha hyrts in för spaningsuppdrag. Andra former av militärt samarbete förekommer också, delvis sekretessbelagt, mellan Sverige och Israel.

EXPORT OCH IMPORT HÄNGER IHOP

Den svenska vapenexporten till Israel har tidigare varit liten. 2012 och 2013 exporterades pansarplåt för jämförelsevis små summor. 2022 skedde ett skifte då företag i Sverige tilläts exportera krigsmateriel till ett värde av 4,7 miljoner kronor till Israel. 

Den svenska exportkontrollmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) menar att de inte har ändrat praxis vad gäller svensk krigsmaterielexport till Israel och att exporten 2022 är en del av ett kontrakt som slöts innan exportvaran klassades som krigsmateriel. De vill inte säga vad exporten består av men den faller inom kategori 5: Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning samt relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning som utformats särskilt för militär användning samt komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa. ISP säger att fortsatt export av denna produkt kommer att beviljas de närmaste åren men att inga nya kontrakt kommer att godkännas. ISP motiverar beviljandet av exporten med att svensk krigsmaterielindustri är beroende av viss import från israeliska företag och menar att ett exportstopp skulle sätta det berörda vapenföretaget i en jobbig sits.

VÅRA KRAV

Att Sverige avslutar alla former av militärt samarbete med Israel och företag som har samröre med den israeliska armén.

Att Sverige verkar för ett militärt embargo mot Israel tills landet landet respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter.

#STOPARMINGISRAEL

LÄS MER

Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport
https://www.svenskafreds.se/vapenkartan/israel

Elbit Systems avtal med Försvarsmakten
https://via.tt.se/pressmeddelande/3384609/elbit-systems-sweden-tecknar-avtal-som-forbandsintegrator-for-forsvarsmaktens-digitaliseringsprogram-lss-mark?publisherId=3236650&lang=sv
https://www.edrmagazine.eu/elbit-systems-will-deliver-additional-1000-e-lynx-software-defined-radios-to-sweden
https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-awarded-a-27-million-contract-to-provide-sweden-with-nato-compliant-tank-ammunition
https://www.dn.se/varlden/svenska-vapenkop-fran-israel-vacker-nyfikenhet
https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-german-subsidiary-awarded-23-million-contract-to-supply-e-lynx-multi-channel-radios-to-the-swedish-army

MR-organisationer om Elbit Systems och den israeliska arméns krigsbrott
https://www.hrw.org/news/2023/11/06/suspend-arms-israel-palestinian-armed-groups
https://investigate.afsc.org/company/elbit-systems
https://www.whoprofits.org/company/elbit-systems
https://corporatewatch.org/elbit-systems-company-profile-2
http://www.hrw.org/node/84077/section/4
https://www.hrw.org/report/2009/06/30/precisely-wrong/gaza-civilians-killed-israeli-drone-launched-missiles
https://corporateoccupation.org/2015/01/27/elbit-new-company-profile
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2020/03/StopIsraeliKillerDrones.pdf
https://dronewars.net/2020/12/26/crossing-a-line-how-the-use-of-drones-to-secure-borders-threatens-everyones-rights/
Amnestys rapport om Israels apartheid mot palestinier