Stöd PGS

Vi vill växla upp, inte ner! Därför måste vi bli fler.

Regeringen gör drastiska nedskärningar av civilsamhällets informations- och opinionsarbete om globala frågor. Det drabbar oss och hundratals andra organisationer som vill öka kunskapen om globala frågor och inspirera fler att engagera sig för en rättvis och hållbar värld.

2022 var det dödligaste, våldsammaste året för palestinier sedan den andra intifadans dagar på tidigt 2000-tal. I Israel har extremisterna blivit fler och mycket mer centralt placerade i regeringen än någonsin tidigare. Under 2023 har den redan ohållbara situationen eskalerat ännu mer.

Det behövs en levande debatt om palestiniernas (brist på) rättigheter. Det behövs granskning av hur beslutsfattarna lever upp till sina skyldigheter. Det behövs mer kunskap om Palestinafrågan och det behövs mer engagemang för ett slut på ockupationen, för att internationell rätt och mänskliga rättigheter också ska gälla palestinier, och för ett fritt Palestina. Vi vill fortsätta bygga en stark folkrörelse för ett fritt Palestina, och fortsätta sprida hopp om att fred är möjlig.

Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst. Idag är vi 1300 medlemmar. Kan vi bli 2023 innan året är slut?

Bli medlem
Redan medlem? Värva en kompis! 

Vill du ge en gåva till Palestinagruppernas politiska arbete i Sverige? Swisha valfri summa till 1233467800 eller betala in via pg 55 57 17-8. Varje krona är välkommen! ❤