Gaza

Gaza är en smal kustremsa utmed Medelhavet där drygt två miljoner palestinier bor. Det är ett av världens mest tätbefolkade områden, där människor instängda under en omänsklig blockad och saknar tillgång till det mest grundläggande, som rent vatten. Halva Gazas befolkning är barn och två tredjedelar är flyktingar från andra delar av det historiska Palestina. Arbetslösheten är skyhög och runt 80 procent lever under fattigdomsgränsen. Gaza har under Israels år av blockad utsatts för flera förödande anfallskrig som lett till tusentals döda och skadade och orsakat massiv förstörelse av bostäder, sjukhus, skolor, reningsverk och annan viktig infrastruktur.

I samband med sexdagarskriget 1967 ockuperades Gaza av Israel, som byggde bosättningar där precis som i det övriga ockuperade palestinska området. 2005 utrymde Israel sina bosättningar i Gaza. Sammanlagt 7600 bosättare fick nya hem i Israel eller i bosättningar på Västbanken. De militära förband som hade haft i uppgift att beskydda bosättarna lämnade också Gaza. Israel har dock fortsatt att kontrollera luftrummet, kusten och havet och gränsövergångar, valuta, in- och utförsel av människor och varor, och har försatt befolkningen under blockad sedan Hamas övertog makten i Gaza 2007. Sammantaget har det inneburit en ekonomisk och humanitär katastrof.

I maj 2017 startade Återvändandemarschen, The Great March of Return som stora folkliga ickevåldsdemonstrationer mot ockupationen och för rätten att återvända. Under flera år hölls protester vid det stängsel som Israel byggt för att stänga in befolkningen, marscher som Israel bemötte med brutalt våld. Tusentals människor sköts av israeliska prickskyttar, många med skador för livet. Över 300 människor dödades.

Samma år som Återvändandemarschen inleddes, förklarade en FN-rapport att "tröskeln för att Gaza är omöjligt leva i redan har passerats." Under hela perioden som blockaden varat har FN och hjälporganisationer larmat om den katastrofala humanitära situation som den och de storskaliga angreppskrigen orsakat. Under dessa krig har den israeliska arméns attacker medvetet riktats mot bostadsområden, internationella mediekontor, sjukhus och skolor, kritisk infrastruktur som elnät och det enda reningsverket för avloppsvatten. 

Detta är krigsförbrytelser som begåtts med absolut straffrihet. Samtidigt har den ekonomiska blockaden gjort att material för återuppbyggnad inte kunnat levereras till Gaza för att reparera skadorna. Befolkningen har heller aldrig fått minsta chans att återhämta sig och en mycket hög andel av gazaborna, i synnerhet barn och unga, är djupt traumatiserade.

Lästips!

Gilbert Mads, Erik Fosse. 2009. Ögonen i Gaza.
Gilbert Mads. 2014. Night in Gaza.
Ormestad Catrin. Gaza – en kärlekshistoria. 2019. Tenenbaum.
Levy Gideon. 2011. Gaza, mitt älskade. Karneval förlag.