Ungdomscenter Al Jaleel

Al Jalil

Al Jalil Association i Bekadalen i Libanon arbetar för att ge barn och ungdomar i flyktinglägret Al Jalil möjligheter att utvecklas på jämställda villkor. På barn- och ungdomscentret genomför de workshops om barns rättigheter och erbjuder extra läxhjälp. Andra aktiviteter är sport, dans, musik, teater och utflykter för barnen.

Läs om Libanon och Al Jalil:
Palestinagrupperna i Libanon - "Våra samarbersorganisationer lyckas göra ett bra och viktigt arbete trots kaos på många håll i landet".
Ur Palestina Nu nr 1 2020

Läs mer om vad som händer på Al Jalil Centre på pgsyouthnow.com [wp-rss-aggregator feeds="children-of-al-jalil-centre"]