Al Jalil Social Welfare Association

Al Jalil Social Welfare Association

Al Jalil Social Welfare Association arbetar i det palestinska flyktinglägret Al Jalil i Bekaa-dalen i Libanon. Området runt Baalbeck är ökänt för oroligheter mellan olika väpnade grupper vilket påverkar situationen för människorna i flyktinglägret. Sedan hösten 2019 har läget försämrats ytterligare och behovet av stöd till barn och ungdomar är stort. Målet med programmet och Al Jalils  arbete är att stärka barn och ungdomar i lägret. Al Jalil arbetar med stöd till socioekonomiskt utsatta barn och unga samt föräldragrupper.

Organisationen har även verksamhet i en palestinsk ”gathering” i Taalabaya. Aktiviteterna är läxhjälp, sport, kultur samt stödgrupper för föräldrar, detta i nära samarbete med den närliggande UNRWA-grundskolan. Bland annat har elevråd bidragit till beslut om förbättringar och beslutsfattare på lokal nivå har fått barn- och ungdomsfrågor på agendan. Sedan 2021 har programmet innefattat yrkesträning för tjejer i lägret som har behövt sluta skolan i förtid och utbildat sig till frisörer eller inom kosmetika. Information om rättigheter ingår också i det projektet samt ett utbyte med ungdomar från Naba’as yrkesskolor i andra delar av landet.

Läs om Libanon och Al Jalil:
Palestinagrupperna i Libanon - "Våra samarbersorganisationer lyckas göra ett bra och viktigt arbete trots kaos på många håll i landet".
Ur Palestina Nu nr 1 2020

På bloggen Palestinian Youth Now - Children and Youth in Palestine and Lebanon kan du läsa mer om våra samarbetspartners och se bilder från deras verksamhet.

Här hittar du våra givarbrev med uppdaterad information om projekten.