Al Jalil Social Welfare Association

Al Jalil Social Welfare Association finns i det palestinska flyktinglägret Al Jalil i Bekaadalen i Libanon. Området runt Baalbeck präglas av oroligheter mellan olika väpnade grupper vilket påverkar situationen för människorna i flyktinglägret. De senaste åren har läget i området försämrats ytterligare och behovet av stöd till barn och ungdomar är stort.

Al Jalil Social Welfare Association genomför bland annat hälsokampanjer och informationskampanjer om barns rättigheter, erbjuder läxhjälp, ordnar idrottsdagar och utflykter. Målet med centrets arbete är att stärka barn och ungdomar i och kring flyktinglägret. Al Jalil Social Welfare Association har även verksamhet i en palestinsk så kallad gathering i Taalabaya och erbjuder där samma typ av aktiviteter i samverkan med de lokala skolorna.

Aktiviteterna i flyktinglägret Al Jalil har bland annat lett till ett aktivt elevråd som bidragit till beslut om förbättringar i skolorna och till att beslutsfattare på lokal nivå har satt barn- och ungdomsfrågor på agendan. De senaste åren har Al Jalil Social Welfare Association erbjudit yrkesträning för socioekonomiskt utsatta tjejer i lägret som har tvingats sluta skolan. Ett utbyte med ungdomar från andra yrkesskolor i andra delar av landet ingår också i projektet.