Utrikesministern har svarat!

Vi är nu fler än 24 000 personer som skrivit under uppropet till utrikesminister Ann Linde där vi kräver att regeringen agerar mot den pågående etniska rensningen av palestinier i Östra Jerusalem. Nu har vi fått ett svar.

Utrikesministern skriver att Israels bosättningspolitik och vräkningarna av palestinier i Östra Jerusalem strider mot folkrätten och måste upphöra. Ann Linde meddelar också att Sverige driver på för detta inom EU, FN och andra fora.

Det är positivt att utrikesministern svarar och vi uppskattar Ann Lindes tydlighet ifråga om att den senaste tidens händelser är oacceptabla och att regeringen står upp för folkrätten. Vi tycker också att det är bra att utrikesministern uttalar att det är konfliktens grundorsaker som måste hanteras.

Däremot framgår det inte i svaret på vilket sätt Sverige och EU sätter press på Israel. Situationen för de palestinier som hotas av fördrivning i Östra Jerusalem fortsätter att vara lika akut. Vilka åtgärder tänker regeringen och EU ta till för att Israel ska upphöra med att tvångsförvisa palestinier från sina hem? 

I uppropet till utrikesministern kräver undertecknarna också att Sverige verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Där fick vi inte heller något svar. 

Det är tydligt att krav eller fördömanden i ord inte är verksamma när det gäller att förmå Israel att upphöra med folkrättsbrott. Med tanke på att Israel på ett så uppenbart sätt inte respekterar villkoren i associationsavtalet borde ett naturligt första steg vara att avbryta avtalet. Men tvärtom aviserade den svenska regeringen 2020 att dess avsikt var att “utveckla relationerna med Israel, inte minst genom ökad handel och näringslivsfrämjande verksamhet på områden som forskning och utveckling, innovation och miljöteknik.” (https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/israel/handel-med-israel-och-palestina)

I flera andra fall har EU valt att säga upp samarbetsavtal, och också införa sanktioner, när länder begått brott mot folkrätten. Varför särbehandlas Israel? 

Läs svaret från utrikesminister Ann Linde

Att tvingas betala för rivningen av sitt eget hem

Foto: Heather Sharona Weiss, Activestills

Nya rivningsorder har delats ut idag i Silwan i Östra Jerusalem. De israeliska myndigheterna har ställt de palestinska invånarna inför ett ultimatum: antingen river de sina egna hem inom 21 dagar, eller så tvingas de betala rivningskostnaderna. I Sheikh Jarrah står ännu fler palestinier inför hot om tvångsfördrivning, i ett uppmärksammat fall som den israeliska högsta domstolen väntas fatta beslut om inom de närmaste dagarna.

Myndigheterna, uppbackade av bosättarorganisationer, har i åratal använt en mängd olika knep för att driva bort palestinier från sina hem i Östra Jerusalem. De familjer som nu står inför tvångsfördrivning vet att det israeliska rättssystemet inte erbjuder dem några möjligheter att rädda sina hem. Deras enda chans är internationella påtryckningar. Palestinagrupperna kräver att Sveriges regering agerar för att stoppa den etniska rensningen i Östra Jerusalem. Nyligen överlämnade vi en uppmaning till utrikesminister Ann Linde som då hade undertecknats av 23 000 personer. Har du inte skrivit under än, gör gärna det! Vi kommer att fortsätta framföra våra krav till utrikesministern tills vi ser handling!

Du hittar namninsamlingen här: https://www.mittskifte.org/p/sheikhjarrahVi uppmanar också enskilda och organisationer att sätta press på Israel genom BDS - bojkott, desinvesteringar och sanktioner.

Vapenvila – och sen?

Foto: Sanad Latifa

Eldupphör meddelades inatt efter 11 dagars bombanfall mot Gaza. Ett meningslöst, fruktansvärt krig är för stunden över. Israels ockupation är inte över. Den humanitära krisen i Gaza är inte över, tvärtom har den förvärrats oerhört. Fler än 200 människor har dött, däribland över 60 barn, tusentals skadats och många tiotusentals tvingats lämna sina hem. Vägar, skolor, bostäder, sjukhus och kliniker, vattenledningar, elnät och infrastruktur har bombats sönder och samman. De psykosociala behoven är oöverblickbara.

Eldupphör innebär att den här senaste omgången av bomber slutat falla, men Gaza är fortfarande under belägring. Gaza, som redan innan angreppen var i det närmaste obeboeligt på grund av Israels blockad och upprepade angreppskrig. Israel har medvetet riktat in sig på Gazas hälso- och sjukvårdssystem, vilket kommer att få katastrofala effekter i många år framöver. Läkare i Gaza varnar för en omedelbar spridning av infektionssjukdomar och en ny våg av covid i krigets kölvatten. 

När ska Gaza byggas upp igen? Vem ska betala för det? Vem ska ge de överlevande stöd och offren upprättelse? När ska Israel ställas till svars för sina uppenbara krigsförbrytelser? När ska det stryptag om Gaza som blockaden innebär upphöra? 

I skuggan av angreppet mot Gaza har Israels illegala militärockupation fortsatt oförtrutet, med konstant våld och förtryck. Ingen varaktig fred kan uppnås utan ett slut på ockupationen.

En miljon till Gaza

På bara några dagar har Palestinagruppernas akutinsamling till Gaza uppnått en miljon kronor. Tack till var och en av er närmare 6 000 personer som har bidragit! Efter tio dagars bombningar är behovet enormt.

Dr Yasser Abu Jamei som är chef för Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) hälsar och tackar alla som bidrar till insamlingen och är glad över den solidaritet som så många visar i den akuta situation som råder för befolkningen i Gaza.

Insamlingen fortsätter och förutom att betala ut pengarna till GCMHP och Palestinian Medical Relief Society (PMRS), förmedlar vi också all den solidaritet som strömmar in. I den maktlöshet och förtvivlan som så många känner nu, är ert engagemang ett ljus i mörkret.

Akutinsamling till Gaza:
Palestinagrupperna i Sverige samlar in bidrag till Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) som bland annat arbetar med barn som drabbats av attackerna och Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som tillhandahåller akutvård.
Pg 90 11 57-8
Swish 1239011578
Skriv GAZA på inbetalningen
Palestinagrupperna har 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Nödrop från hälsosektorn i Gaza: Öppna gränserna!

Foto: Sanad Latifa

Palestinian Medical Relief Society i Gaza vädjar till det internationella samfundet att utöva press på Israel för att öppna gränserna så att medicinsk utrustning och förnödenheter kan föras in och patienter kan få adekvat sjukvård. PMRS vädjar också till omvärlden att kräva ett slut på den etniska rensningen av palestinier i Gaza, som under 15 år har levt under blockad, i vad som beskrivs som ett utomhusfängelse på katastrofens rand. De senaste åtta dagarnas bombattacker har, utöver de mänskliga tragedier som det stora antalet dödade och sårade innebär, också inneburit enorma skador på människors hem och på offentlig infrastruktur. Över 500 bostäder har bombats, sju skolor, en hälsoklinik, en vattenavsaltningsanläggning, ett labb för analys av covidprover, brunnar och vattenledningar, gator, elnät och avlopp. Sjukhusen saknar medicinsk utrustning för att behandla och rädda liv. Läs PMRS vädjan här:

Save the People of Palestine
GAZA Health Statement for opening of borders

For the last 8 days and nights, the people of Gaza have been terrorized with an ongoing barrage of shelling by the Israeli army. The ongoing attempt to oppress the Gaza Strip by genocide has reached new levels of aggression and vehemence. With the United Nations stating that the aggression and sheer destruction of human life has now suppressed the unconscionable war crimes committed by Israel in the 2014 war. Whilst international bodies have advised Israel to exercise maximum restraint, Israel’s response was that the violent offensive will “continue for as long as necessary”, indicating there is no intention to abide by international humanitarian laws, or any that there is concern for the gratuitous loss of innocent Palestinian life.

For the last 15 years, the Gaza strip has been under strict blockade, with the sole purpose of cutting off Palestinian civilians from the very basic necessities they need to sustain life. With every basic human right and any semblance of dignity stripped from them, on a daily basis.

As a result of the ongoing blockade, the intermittent but consistent attacks and in the last 13 months COVID-19, the health infrastructure, already weak due to the ongoing challenges, has now reached a level beyond untenable.

The role of civil society organizations in assisting to reduce the burden of disease on the health infrastructure is vital. A key example is during the Great March of Return, whereby the coordination of an emergency referral pathway, utilsiing civil defense and service organizations assisted in reducing the number of secondary complications resulting in delayed medical treatment and a tangible reduction in loss of life for the same reasons.

Furthermore, in many cases, these organizations are the only entities that have access to the injured civilians and are necessary to mobilize the emergency response in these areas. Without them, many people would not be tended to, which would result in a higher death toll and rate of secondary complications such as amputations due to limbs being unviable.

This current Israeli military aggression in the last 8 days alone, according to reports from Gaza’s Ministry of Health indicate that:

• 1235 Palestinians have been injured – mostly women and children.
• 197 Palestinians have been killed – including 33 women and 59 children, and two medical doctors and the numbers are increasing by the hour.

Furthermore, reports from the Palestinian Ministry of Health indicate that:

• At least 23 Palestinians have been killed in the occupied West Bank – with 11 deaths reported on Friday only.
• 1 Palestinian have been killed in the Lud city.
• 2700 Palestinians have been injured in occupied Jerusalem and West Bank – with 1700 injured cases reported on Friday, in which 188 of them were injured by live bullets and some were critically and seriously injured.
• The whole population, but especially children in Gaza are subjected through continuous bombardment to severe psychological stress, which can be describes as psychological terror. 

The types of injuries being witnessed and treated:

 • Multiple body shrapnel wounds 
 • Burns - mostly to upper body 
 • Multiple organ injury internal organ injury and bleeding
 • Fractures 
 • Loss of limbs due to explosion, in addition amputation due to complications 
 • Abrasions/lacerations and contusions 
 • Vision or hearing loss or both 
 • Respiratory complications, including inhalation burns to trachea and airways 

Furthermore to the human damage, there have been material losses and damage to public infrastructure and civilians’ homes and farms. The occupation warplanes thus far have bombed: 

 • 500 residential towers and homes. 
 • 7 high rise buildings including hundreds of apartments an offices. 
 • 52 government centers, including police and security headquarters and facilities. 
 • 7 schools 
 • 1 Health clinic
 • Water desalination plant in North Gaza
 • Animal farms and agricultural lands necessary for food supplies 
 • Wells, irrigation networks
 • Streets, electricity networks, sewerage and water lines
 • Access to hospitals have been seriously reduced because of destruction of roads and streets. 

Current reports state that these organizations have no supplies or equipment to continue their essential work to treat and save the lives of Palestinians in Gaza. With the borders closed and the embargo on essential lifesaving supports, including:

 • Medical equipment and supplies such as medications, birthing kits, stretches, assistive devices, first aid supplies, pain medication and anesthesia, oxygen etc. 
 • Access to specialist services in hospitals in the West Bank- Currently these referrals are blocked.
 • The inflow of other supplies such as food and care packages, especially for those who have now lost their homes- currently standing at 12,000 families (36,000 people) of newly displaced people. 
 • Civil defense equipment to local people who are stuck under the rubble. There is serious shortage of these equipment due to the siege imposed on Gaza.

We therefore exhort the international community, to continuously apply pressure on Israel to open up the borders and crossings to allow much needed medical supplies and equipment, referrals to hospitals and medical care. Furthermore, we ask that the international community demands an end to the ethnic genocide of Palestinians in Gaza, who for the last 15 years have been living in what has repeatedly described as “an open-air prison”, with a systematic and racially motivated strategy to exterminate Palestinian rights and life. 

Dr. Mustafa Barghouthi
President of Palestinian Medical Relief Society 

Aktionsdag i och för Palestina

Idag, 18 maj är en global aktionsdag initierad av palestinier, som går ut i generalstrejk och uppmanar vänner över hela världen att visa sin solidaritet:

“From across Palestine, we call on you to join our general strike and day of action on Tuesday, May 18. Launched from Jerusalem and extending to every village, city, and refugee camp across Palestine and at our borders with Lebanon, Syria, and Jordan, we call on your support in maintaining this moment of unprecedented popular resistance.

The Israeli settler-colonial regime and military occupation has suffocated us and attempted to extinguish all possibility for the past 73 years. Now we demand our freedom — for the sake of the lives taken from us, for the countless injured, for those whose homes were destroyed, and for the thousands of our people arbitrarily imprisoned by the occupation. We will continue to strike, organise and protest for as long as the occupation exists. Liberation is within our reach."

Palestinagrupperna uppmanar enskilda och organisationer att offentligt ta ställning för det palestinska BDS-uppropet. Bojkott, desinvestering och sanktioner är effektiva ickevåldsmetoder att sätta press på Israel tills landet respekterar internationell rätt. Att stödja palestiniernas ickevåldsmotstånd genom BDS borde vara en självklarhet.

Läs mer om BDS här och hos palestinska BDS National Committee (på engelska).

Akutinsamling för Gaza

Palestinagrupperna har startat en akutinsamling till Gaza genom Palestinainsamlingen. Pengarna kommer att gå till Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) som bland annat arbetar med barn som drabbats av attackerna och Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som tillhandahåller akutvård. Varje krona gör skillnad.

Stöd insamlingen:
Pg 90 11 57-8
Swish 1239011578
Skriv GAZA på inbetalningen

Palestinagrupperna har 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

13 000 namnunderskrifter överlämnade till Ann Linde

Palestinagrupperna i Sverige skickar idag en uppmaning till utrikesministern, som på bara fyra dagar undertecknats av fler än 13 000 personer, att regeringen måste agera skyndsamt och kraftfullt mot den etniska rensningen i Östra Jerusalem. Tvångsfördrivningen av palestinier från Östra Jerusalem är inte bara en tragedi för de drabbade familjerna – Israels agerande hotar alla utsikter till en rättvis fred. Israels urskillningslösa attacker mot civila i både Jerusalem och det övriga ockuperade Palestina måste få konsekvenser. Ansvaret för den nuvarande situationen faller tungt på den internationella samfundet.

Uppropet, som alltså vid dagens datum undertecknats av drygt 13 000 personer, lyder:

Palestinska familjer i Östra Jerusalem står inför akut hot om tvångsförflyttning och vräkning från sina hem. Ögonvittnen beskriver situationen i stadsdelen Sheikh Jarrah som en krigszon, där israeliska styrkor och beväpnade bosättare misshandlar och trakasserar palestinier.

Sedan Israel annekterade Östra Jerusalem 1967 har den israeliska staten liksom bosättarorganisationer gjort anspråk på palestinskägd mark och, med stöd av Israels diskriminerande lagstiftning, vunnit flera rättsliga strider för att vräka palestinier från sina hem i området. Just nu står 195 palestinier, däribland många barn, inför omedelbart hot om vräkning. Andra boende i Östra Jerusalem är rädda att de snart kommer att möta samma öde.

Israel begår ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt genom att fördriva palestinier från sina hem och låta bosättare flytta in. Historien visar att israeliska domstolsbeslut ibland skjuts upp men sällan upphävs utan så småningom genomförs. Internationella påtryckningar är absolut avgörande för att familjer som i generationer bott i Jerusalem inte ska fördrivas och lämna plats åt ännu en illegal bosättning. 

Vi kräver:

Att den svenska regeringen skyndsamt och kraftfullt agerar för att förhindra ytterligare etnisk rensning av palestinier från Jerusalem.

Att Sverige i EU verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Här är länk till namninsamlingen https://www.mittskifte.org/p/sheikhjarrah

Digital manifestation för ett fritt Palestina

Foto: Anna Wester

Vi är många som känner stor förtvivlan och maktlöshet inför vad som händer i Palestina nu. Fördrivningen av palestinska familjer från Östra Jerusalem, bombningarna av Gaza och ockupationens brutala vardag. Vi minns också Al Nakba. Den 15 maj är det 73 år sedan den etniska rensningen började, när fler än 700 000 palestinier fördrevs från sina hem och 500 byar jämnades med marken. Än i dag lever miljoner palestinier som flyktingar, vissa i flyktingläger på Västbanken, i Gaza och i grannländerna, andra runtom i världen. Al Nakba var inte en enskild händelse, utan är en pågående verklighet. 

Allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare får på grund av coronapandemin inte hållas och därför kan vi inte samlas i fysiska manifestationer. Men det hindrar oss inte från att visa vår solidaritet.

– Digital demonstration:
Ta en bild eller spela in en kort video med ditt budskap, det kan vara ett plakat, en banderoll, en symbol eller något annat. Lägg ut det på sociala medier med #Palestinagrupperna #SaveSheikhJarrah, #Gaza och #Nakba73. På så sätt kan vi visa att vi är många – både som stöd till palestinierna som återigen upplever sig osynliggjorda av omvärlden, och inför våra makthavare som måste agera. Se event på Facebook: https://fb.me/e/U35ZMpux

– Upprop till utrikesministern:
Inför Nakbadagen på lördag överlämnar vi till utrikesminister Ann Linde ett upprop där vi kräver:

 1. Att den svenska regeringen skyndsamt och kraftfullt agerar för att förhindra ytterligare etnisk rensning av palestinier från Jerusalem.
 2. Att Sverige i EU verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Uppropet har redan skrivits under av 12000 personer. Kan vi bli 15 000 till på fredag eftermiddag då namninsamlingen överlämnas till utrikesministern? Skriv under och dela! https://www.mittskifte.org/p/sheikhjarrah

– Höj din hand mot apartheid
Palestinska BDS National Committee ber alla att ta ett foto av sin hand, gärna med ett budskap skrivet i handflatan, och dela i sociala medier med hashtaggen #InOurHands. Läs mer: https://www.facebook.com/BDSNationalCommittee

– Stöd Palestinagruppernas samarbetspartners i Palestina och Libanon:
PGS stödjer sex organisationer som alla arbetar för att stärka barn och unga som lever under ockupation på Västbanken och i Gaza, eller i flyktingläger i Libanon. Här kan du följa deras verksamhet : https://pgsyouthnow.com.
Stöd arbetet med barn och unga i Palestina: Swisha valfri gåva till 1239011578 eller pg 90 11 57 - 8.

– Bli aktiv medlem i Palestinagrupperna:
Du behövs! Bli medlem i Palestinagrupperna i Sverige och engagera dig i en lokalgrupp. https://www.palestinagrupperna.se/bli-medlem/