Solidaritet innebär att agera

Foto: Activestills

Idag den 29 november är FN:s internationella dag för solidaritet med det palestinska folket. Solidaritet innebär att stå sida vid sida med palestinierna i den fredliga kampen för ett fritt Palestina. Solidaritet innebär att agera. 

2022 ser ut att bli det dödligaste året för palestinier på mycket länge, och det våldsammaste. Den israeliska arméns och bosättarnas brutala våld mot den palestinska civilbefolkningen ökar, markstöld och tvångsfördrivningar ökar, trakasserierna mot civilsamhällets organisationer ökar. Israel har den mest högerextrema regeringen någonsin. Landets styre över palestinierna benämns numera som apartheid av allt fler internationella aktörer, bland dem Amnesty International, Human Rights Watch och B'Tselem. Apartheid är ett brott mot mänskligheten. Internationella brottmålsdomstolen i Haag undersöker även krigsbrott begångna i Israel-Palestina.

För att det ska bli ett slut på ockupationen och förtrycket måste omvärlden sätta press på Israel. Det är det minsta vi kan göra, och vi måste göra det nu.

Börja här. Skriv under medborgarinitiativet för en lag mot handel med illegala bosättningar på stulen palestinsk mark, och sprid det vidare. En minut av din tid kan bidra till ett stort steg framåt.

#PalestineDay

Schysst Jul

Välkommen till en schysst julmarknad! Vi finns på plats med böcker, hantverk och olja.

Schysst Jul är mer än en julmarknad och erbjuder mer än rättvisemärkta och ekologiska julklappar. Här hittar du allt från egentillverkade kläder till smakrika kryddor. Genom att köpa dina julklappar här stöttar du organisationer och företag som arbetar med mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Det bjuds även på underhållning och serveras fika.

SCHYSST JUL STOCKHOLM
3 december, kl. 10-16
4 december, kl. 10-15
ABF-huset, Sveavägen 41

SCHYSST JUL UPPSALA
10 december, kl. 11-16
Missionskyrkan, St Olofsgatan 40

PGS på MR-dagarna

Träffa Palestinagrupperna på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro!

Under MR-dagarna 17-18 november står den mänskliga rättigheten att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och säkerhet i fokus. MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter, med en mängd intressanta program och deltagare.

Hoppas vi ses på plats i Örebro – vi finns i monter 73 – eller här i vår digitala monter!

När får vi fira Palestinamurens fall?

Världsfrihetsdagen den 9 november firar Berlinmurens fall. Tyvärr finns det fler murar kvar att riva.

Muren – eller snarare murarna, för det är ett slingrigt nätverk av murar och stängsel – i Palestina är till 80% byggd inne på palestinsk mark, inte längs med någon tänkt gräns mellan Israel och Palestina. Israel började bygga muren 2003, året därpå förklarades den illegal av Internationella domstolen. Innan den ens var färdigbyggd ålades därmed FN:s medlemsstater ett ansvar att se till att den revs.

Än idag står muren kvar, som ett gigantiskt monument över Israels folkrättsbrott. Muren skiljer palestinier från sin mark, familjemedlemmar, arbeten, skolor, och från huvudstaden, Östra Jerusalem.

Riv muren! Befria Palestina!

Solidaritet!

Under veckan har vi besök av våra partnerorganisationer från Västbanken, och Gaza och palestinska flyktingläger i Libanon. På programmet står erfarenhetsutbyten, utbildning och diskussioner om resultat och framtid. Gästerna har också träffat medlemmar ur våra lokalgrupper i Borås, Varberg och Halmstad. Samtalen ville aldrig ta slut och vi hämtade kraft och inspiration från varandra!

Vi är otroligt stolta över de här samarbetena och det fantastiska jobb våra partners gör under extremt svåra förhållanden för att stärka barn och unga som lever under ockupation eller i flyktingläger i Libanon. Läs mer om våra samarbeten här.

FN-DAGEN 2022: Hur många fler resolutioner ska krävas?

Foto: PGS

FN har gång på gång slagit fast att en förutsättning för att palestinier och israeler ska kunna leva i fred, är att Israel lämnar det ockuperade området. Israel fortsätter att ignorera FN och det har hittills inte lett till några som helst åtgärder. Hade världssamfundet varit konsekvent i sitt skydd av internationell rätt och mänskliga rättigheter skulle Israel för länge sedan ha varit föremål för sanktioner. 

Idag på FN-dagen den 24 oktober vill vi påminna om FN:s centrala roll, och särskilda ansvar för, både uppkomsten av den så kallade Israel-Palestinakonflikten och i att åstadkomma en rättvis fred. Erövring av territorium med våld är ett allvarligt brott enligt FN-stadgan och FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har antagit en lång rad resolutioner som kritiserat den israeliska ockupationen och bekräftat det palestinska folkets rättigheter. 

1948 antog FN:s generalförsamling Resolution 194 som bekräftade de palestinska flyktingarnas rätt att återvända eller få kompensation. FN:s resolution 242 från 1967 är fortfarande referensen för en tvåstatslösning med ett Israel och ett Palestina inom säkra och erkända gränser. Israels bosättningar har förklarats olagliga i flera resolutioner i generalförsamlingen, bland annat resolution 446, 465, 471 och 476. FN:s säkerhetsråds resolution 2334 från 2016 fördömer Israels bosättningar på palestinsk mark som ett flagrant brott mot internationell rätt. Israels blockad av Gaza har också konstaterats vara ett brott mot mänskliga rättigheter och kollektiv bestraffning. 137 av FN:s 193 medlemsstater har erkänt Palestina som stat. Sverige erkände staten Palestina 2014. FN:s säkerhetsråd har vid flera tillfällen bekräftat att Jerusalem ska vara delad huvudstad.

Allt fler internationella bedömare, däribland människorättsorganisationerna Human Rights Watch, Amnesty International och B’Tselem, och en lång rad FN-experter, konstaterar att Israels agerande gentemot palestinierna ryms inom FN:s definition av apartheid – ett brott mot mänskligheten enligt FN-konventionen som förbjuder apartheid. Inom Israels apartheidsystem utför staten storskaliga konfiskeringar av palestinsk mark och egendom, tvångsförflyttningar, utomrättsligt dödande, begränsar rörelsefriheten drastiskt, förvägrar palestinier nationalitet och medborgarskap, och vidtar en rad andra åtgärder för att avsiktligt neka palestinier deras grundläggande fri- och rättigheter. 

Fler än 450 organisationer världen över står bakom det palestinska civilsamhällets uppmaning till FN att ta sitt ansvar genom att öppna en utredning om israelisk apartheid. FN:s utredning av apartheid i Sydafrika och efterföljande sanktioner bidrog till att få ett slut på apartheidregimen. FN kan och bör spela en lika viktig roll för att få slut på Israels apartheidregim.

#UNinvestigateApartheid

Läs mer: https://bdsmovement.net/news/urge-un-investigate-israeli-apartheid 

Barn ska inte sitta i fängelse

Under oktober uppmärksammar vi palestinska barn som är fängslade i Israel. Varje år åtalas 500-700 minderåriga palestinier i israeliska militärdomstolar. Just nu sitter 180 palestinska barn i israeliska fängelser.

9-15 oktober får Göteborg och Stockholm besök av Khaled Quzmar, generaldirektör för Defence for Children International – Palestine (DCIP), som i offentliga seminarier och möten med organisationer, universitetsstudenter och beslutsfattare ska berätta om situationen för palestinska barn i israeliska fängelser. Palestinagruppen i Göteborg och Palestinagruppen i Stockholm är värdar för besöket.

DCIP är en av sju palestinska människorättsorganisationer som Israel nyligen förbjudit och som verkar under ständigt hot från israeliska myndigheter.

“Plastbandet satt så hårt att jag skrek av smärta och sa att mina händer gjorde ont. Jag sa till dem att jag frös, men de brydde sig inte och fortsatte försöka få mig att erkänna i ungefär två timmar. Soldaten som grep mig hade hela tiden sitt gevär riktat mot mitt huvud. Sedan lossade de lite på plastbandet och satte mig på en stol utanför ett rum. En av soldaterna öppnade dörren till rummet och slog mig på ryggen, och det gjorde så ont.”

F är 13 år och bor i en by utanför Nablus. Han greps av den israeliska armén när han var på väg hem från mataffären. F blev slagen upprepade gånger, fördes iväg till en militärbas och soldater hotade att skjuta eller hänga honom om han inte namngav personer som kastat sten på armén. F släpptes efter drygt fyra timmar. Han lever nu med rädslan över att soldater ska gripa honom igen. 

Precis som F har de allra flesta palestinska barnfångar gripits i samband med att den israeliska armén invaderat deras hemorter, eller vid israeliska vägspärrar inne på palestinskt område. 500-700 minderåriga palestinier åtalas varje år i israeliska militärdomstolar. I 99 procent av fallen döms barnen som skyldiga. Den vanligaste anklagelsen är stenkastning mot den israeliska armén, vilket kan leda till flera år i fängelse. Majoriteten av barnen uppger att de blivit förhörda utan en förälder eller ett juridiskt ombud närvarande, tvingats erkänna brott och utsatts för misshandel eller förnedrande behandling under gripande, förhör och i fängelse. Mer än hälften av barnen avtjänar sina straff i fängelser i Israel, där deras anhöriga har mycket svårt att få tillstånd att besöka dem. Allt detta är givetvis förbjudet enligt FN:s Barnkonvention.

Khaled Quzmar är palestinier från Västbanken. Han har en juristexamen och en masterexamen i mänskliga rättigheter och är specialiserad på frågor som rör allvarliga kränkningar mot barn under väpnade konflikter. Som advokat har Khaled Quzmar representerat många palestinska barn i israeliska militärdomstolar.

OFFENTLIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Måndag 10 oktober, kl. 17.30-19.30 Frölunda kulturhus, Valthornsgatan 13, Västra Frölunda
Tisdag 11 oktober, kl. 18.00-19.30 Stadsbiblioteket, Götaplatsen 3, Göteborg
Onsdag 12 oktober, kl. 18.00-20.00 Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Stockholm
Torsdag 13 oktober, kl. 13.00-15.00, Forum Civ, Alsnögatan 7, Stockholm (sänds också digitalt)

Se PG Göteborgs facebooksida för mer information om seminarierna i Göteborg och PG Stockholms facebooksida för mer information om seminarierna i Stockholm.

INSAMLING: TILL BARNENS FÖRSVAR

I samband med besöket bedriver vi en insamlingskampanj till förmån för Defence for Children International – Palestine (DCIP), som erbjuder gratis rättshjälp till palestinska barn i israeliska fängelser, dokumenterar brott som begås mot barnen och sprider information. Insamlingen sker via Palestinagruppernas 90-konto. 

Pg 90 11 57 - 8
Swish 1239011578.
Märk betalningen DCIP. 

Palestinagruppernas 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Varning! Miljöfarlig ockupation

Palestinagruppernas tema under årets Bok- och biblioteksmässa var klimat & miljö i Palestina. Vår monter på Globala torget var fylld av material och varningsskyltar för den miljöfarlig ockupation som Israel bedriver. Vi höll flera föredrag för gymnasieelever och ett seminarium om klimat(o)rättvisa på stora scenen, som går att se här:

https://youtu.be/iV3hI5k1obE

EU: återuppta inte associationsrådet!

En mängd palestinska och europeiska organisationer motsätter sig EU:s planer på att återuppta associationsrådet med Israel i oktober. Att associationsrådet återupptas efter tio år innebär att EU vill stärka det politiska och ekonomiska samarbetet med Israel. Detta samtidigt som Israel intensifierar sina attacker mot det palestinska folket.

Istället för att förbättra relationerna med Israel borde EU:s fokus vara att sätta press på Israel att respektera internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Idag skickar palestinska och europeiska civilsamhällsorganisationer ett brev till de europeiska utrikesministrarna och till EU:s höge representant Josep Borrell, där vi kräver att beslutet att förnya associationsrådet EU-Israel ska omprövas. Sprid vårt krav genom att dela texten vidare och följ #CancelEUIsraelCouncil!