Det internationella samfundet måste ingripa

I en detaljerad rapport redogör den palestinska människorättsorganisationen Al Haq för de kränkningar av internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter och humanitär rätt, som de israeliska ockupationsstyrkorna begick i Jenins flyktingläger den 26 januari. Dessa brott kan och bör lagföras enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Flyktinglägret i Jenin har länge varit utsatt för Israels militära angrepp. Den palestinska journalisten Shireen Abu Akleh sköts ihjäl i lägret i maj förra året, och lägrets invånare fortsätter att utsättas för konstanta militära invasioner som utgör kollektiv bestraffning.

Situationen är akut och det internationella samfundet har en skyldighet att ingripa mot det dagliga våldet och dödandet av palestinier som eskalerat under 2023. Israel har dödat 30 palestinier under årets första 26 dagar.

Läs mer hos Al Haq

Europaparlamentariker: Israels annekteringspolitik måste få konsekvenser

En grupp Europaparlamentariker från tio EU-länder har skrivit till EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borell, angående Israels premiärminister Netanyahus annekteringspolitik, som parlamentarikerna menar måste få konsekvenser. 

“Flera på varandra följande israeliska regeringar har skapat en enstatsverklighet: Israel kontrollerar de facto palestiniernas liv i hela det ockuperade palestinska området”, skriver EU-parlamentarikerna, och fortsätter: 

“Den nuvarande israeliska regeringen har gjort klart att den kommer att föra annekteringspolitik, de facto eller de jure. [...] De politiska beslut som den nya regeringen redan fattat är utformade för att främja ett separat, diskriminerande och ojämlikt system (av ledande globala och lokala människorättsorganisationer, inklusive Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem och Al-Haq, benämnt som apartheid) i det ockuperade palestinska området. [...] De måste utmanas av alla i Europa som upprätthåller den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och strävar efter konsekvens i tillämpningen av internationell rätt.

Vi ber dig specifikt att:

– Varna för att alla israeliska åtgärder för att (a) ändra status quo i Jerusalem, (b) bygga ytterligare illegala bosättningar (t.ex. i E1) eller (c) avhysa palestinier från sina hem (t.ex. i Masafer Yatta) kommer att få allvarliga konsekvenser för våra bilaterala relationer i handling, inte bara i ord. 

Vad gäller Masafer Yatta fördömer vi den nya israeliska regeringens avsikt att med tvång avhysa och fördriva över 1 000 palestinier i 14 byar, och fördömer Israels rivning den 23 november av grundskolan i Khirbet al-Safai al-Foqa, som finansierats av Italien. Ytterligare 44 palestinska skolor, ett chockerande antal, är listade för rivning. Rivning av skolor är ett brott som begås mot barn – att neka dem utbildning och därmed en bättre framtid. Dessa brott får inte begås ostraffat;

– Avsluta handeln med varor och tjänster i och från illegala bosättningar och se över alla bilaterala samarbetsprogram för att säkerställa att de överensstämmer med FN:s säkerhetsråds resolution 2334. Det är viktigt att skilja mellan staten Israels territorium och det palestinska område som Israel ockuperar militärt sedan 1967. Det ockuperade palestinska området tillhör inte Israel – detta faktum är obestridligt;

– Avsluta leveransen av offensiva vapen eller annan hjälp som kan missbrukas för att stödja våld initierat av den israeliska regeringen i östra Jerusalem, resten av Västbanken och Gaza.

Om den israeliska regeringen fortsätter med sin diskriminerande politik gentemot palestinierna, bör fler områden av det nuvarande bilaterala samarbetet med Israel omvärderas och detta bör leda till en stegvis och proportionell minskning av samarbetsprogram.

På varandra följande israeliska regeringar har agerat ostraffat – brutit mot internationell rätt efter behag, byggt och expanderat illegala bosättningar och fördrivit ockuperade människor från deras mark. Den nya israeliska regeringen har redan visat att den kommer att intensifiera dessa lagöverträdelser. Konsekvenser måste följa. [...] Ansvaret för eventuella försämringar i de bilaterala förbindelserna med Israel kommer att ligga hos dem som bryter mot lagen för att öka ojämlikheten och diskrimineringen, på så sätt destabilisera regionen, äventyra säkerheten för oss alla och försöka eliminera möjligheten till en rättvis fred.

EU har intagit en tydlig, principiell ståndpunkt till stöd för den regelbaserade ordningen angående Rysslands invasion och partiella annektering av Ukraina. Förvärv av territorium med våld är olagligt, vare sig av Ryssland eller av Israel. Vi ber er att upprätthålla lagen utan rädsla eller förmån – det är det enda sättet att bibehålla väsentlig konsekvens i våra internationella förbindelser.”

Läs hela brevet här.

Vi ger inte upp!

Vi går in i det nya året med vetskap om att mycket drastiska nedskärningar av civilsamhällets informations- och opinionsarbete om globala frågor ska genomföras. Det drabbar oss och hundratals andra organisationer som vill öka kunskapen om och engagemanget för en rättvis och hållbar värld. Regeringen minskar anslaget för information och kommunikation om internationella frågor med 86 procent. Trots flera inbjudningar till samtal och dialog har regeringen inför beslutet inte träffat civilsamhällets företrädare. 

För Palestinagruppernas del innebär detta att vi kommer att tvingas avsluta vårt pågående treårsprojekt. Inom projektet planerade vi i år bland annat att producera en temaskrift, besöka skolor, granska beslutsfattares agerande och påminna om deras skyldigheter, öka vårt genomslag i sociala medier, närvara vid mässor och evenemang och mycket annat. 

Samtliga anslag till civilsamhället minskar, i varierande grad. När det gäller våra samarbetsprojekt i Palestina och Libanon blir det en minskning med 10 procent för 2023. Vi är oroliga för att det i framtiden blir större nedskärningar även där.

Men vi ger aldrig upp! Vi tänker fortsätta mobilisera, fortsätta ställa krav på makthavare att respektera internationell rätt, fortsätta vara en kunskapsresurs, fortsätta bygga en stark folkrörelse för ett fritt Palestina och fortsätta sprida hopp om att fred är möjlig.

2022 var det dödligaste, våldsammaste året för palestinier sedan den andra intifadans dagar på tidigt 2000-tal. I Israel har extremisterna blivit fler och mycket mer centralt placerade i regeringen än någonsin tidigare. Farhågorna är att den redan ohållbara situationen kommer att eskalera ännu mer under 2023.

PGS ordförande Henrik Carlborg skriver i det senaste numret av Palestina Nu: "Som palestinavän är man van vid att situationen i princip alltid är värre än någonsin. Palestinierna har inte gett upp, och det kommer vi aldrig heller att göra."

Akut hot om tvångsfördrivning i Masafer Yatta

Invånarna i Masafer Yatta lever under akut hot om att fördrivas från sina hem – Sverige måste agera!

Under årets första dagar tillkännagav den nya israeliska extremhögerregeringen att palestinier från 14 byar i området Masafer Yatta i södra Hebron snart kommer att tvångsfördrivas. Omkring 1000 palestinier, varav hälften barn, tvingas därmed lämna sina hem och marker för att ge plats åt en militär skjutzon.

De boende i Masafer Yatta har i åratal utsatts för trakasserier och våld från militären och bosättare, och levt med ständiga hot om att fördrivas. En skola i området revs dagen efter att representanter för flera EU-länder besökte den. Det är uppenbart att fördömanden i ord inte avskräcker de israeliska myndigheterna.

Utan starka och konkreta påtryckningar från omvärlden kommer ingenting kunna stoppa tvångsfördrivningarna. Tvångsfördrivning av civila i samband med militär ockupation är ett brott mot den fjärde Genèvekonventionen, ett krigsbrott enligt internationell rätt. Den svenska regeringen måste i egenskap av ordförande i EU:s ministerråd vidta brådskande åtgärder för att hindra Israel att utföra detta krigsbrott. Den israeliska regeringens agerande måste få tydliga konsekvenser, inklusive sanktioner mot staten och alla företag vars utrustning är inblandad i tvångsfördrivning av palestinier. 

Brev till UD: Varför avstod Sverige från att rösta?

Förenta nationernas generalförsamling har antagit en resolution med innebörden att Internationella domstolen i Haag ska avge yttrande om de juridiska konsekvenserna av Israels långvariga ockupation av palestinska områden. Sverige avstod från att rösta.

Sveriges inställning sedan länge är att folkrätten ska upprätthållas och stärkas. Av särskild vikt är att stärka folkrättens roll i områden som Mellanöstern, där efterlevnaden i stora delar är svag. I denna process spelar givetvis Internationella domstolen en viktig roll. Sveriges beslut att avstå från att rösta är mot den bakgrunden svårförståeligt.

Det kan också tilläggas att för mindre länder, som Sverige, är en stark folkrätt en förutsättning för nationell säkerhet.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) noterar att EU-länder som Belgien, Luxemburg, Irland, Polen, Slovenien och Portugal röstade för resolutionen.

PGS skulle nu vilja veta skälen till att Sverige avstod från att rösta. PGS vill också veta på vilka andra sätt Sverige avser att stärka folkrätten, som land och som ordförande i EU.

Henrik Carlborg, ordförande Palestinagrupperna i Sverige

Vårt nyårslöfte

I en tid när det är viktigare än någonsin att Sverige står upp för mänskliga rättigheter och stöttar civilsamhällets arbete för en rättvis och hållbar värld, gör regeringen det motsatta.

Regeringens besked, som publicerades dagen innan julafton, kommer att innebära mycket drastiska nedskärningar av civilsamhällets informations- och opinionsarbete om globala frågor. Det drabbar oss och hundratals andra organisationer som vill öka kunskapen om och engagemanget för globala frågor som rör fred, jämställdhet, klimat och mänskliga rättigheter. Hur regeringens nya biståndsstrategi kommer att påverka våra samarbetsprojekt i Palestina och Libanon vet vi ännu inte, så vi känner stor oro också över det.

Men vi ger aldrig upp!

Vi lovar att fortsätta vara en högljudd röst för palestiniernas rättigheter. Vi lovar att fortsätta granska och ställa krav på makthavare. Vi lovar att fortsätta vara en kunskapsresurs och att göra allt vi kan för att bygga en ännu starkare folkrörelse för ett fritt Palestina. 

Är du med? Bli medlem eller swisha en gåva! 
Swish: 1233467800

FN begär domstolsbeslut om ockupationen

FN:s generalförsamling röstade den 30 december 2022 för att den Internationella domstolen (ICJ) ska ta ställning till huruvida Israels långvariga ockupation av det palestinska området är laglig. Enligt resolutionen ska domstolen också beskriva det ansvar som medlemsstaterna har för att få ockupationen att upphöra.

ICJ är FN:s främsta rättsliga organ, med säte i Haag. Den grundades 1945 och består av 15 domare valda av generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Domstolen avgör tvister mellan stater och kan även ge rådgivande yttranden i folkrättsliga frågor.

85 medlemsländer röstade för resolutionen, 26 emot och 53 länder avstod, däribland Sverige. 

Det är inte första gången ICJ får anledning att uttala sig om Israels ockupation. 2004 fann domstolen att byggandet av Israels separationsmur på Västbanken de facto innebar annektering av ockuperat område, vilket hindrade det palestinska folkets rätt till självbestämmande. Som ett resultat uppmanade domarna Israel att riva muren och ge kompensation till palestinier. 

Internationella brottmålsdomstolen (ICC), också baserad i Haag, dömer individer för internationella brott som folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten enligt Romstadgan. Sedan mars 2021 har ICC bedrivit en utredning av möjliga krigsförbrytelser som begåtts i det palestinska ockuperade området.

Tillsammans gör vi skillnad

Vi står sida vid sida med palestinierna i den fredliga kampen för ett fritt Palestina, för internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Med fler än tusen medlemmar och 17 aktiva lokalgrupper runtom i landet är Palestinagrupperna en stark röst för palestiniernas rättigheter. Bli en av oss!

Bli medlem nu så gäller ditt medlemskap hela 2023. Du får bland annat våra fantastiska skrifter Ockupation och Motstånd i välkomstpaketet.

Bli medlem här.

Vill du ge en gåva till Palestinagruppernas arbete i Sverige? Swisha valfritt belopp till 1233467800.

Tillsammans är vi en kraft som står stadigt för solidaritet även när det blåser hårda vindar!

https://www.palestinagrupperna.se/bli-medlem/