Palestinska fångars dag

Idag är #PalestinianPrisonersDay och över hela världen uppmärksammas att närmare 10 000 palestinier just nu hålls frihetsberövade av ockupationsmakten Israel. Av dessa är 200 barn. Från Gazabor som återvänt efter månader eller veckor i fångenskap kommer fruktansvärda vittnesmål om tortyr och omänsklig behandling.

Att vara palestinier och leva under ockupation innebär att vara rättslös. På ockuperad mark gäller olika lagar för israeler och palestinier. Israeliska medborgare som bor i illegala bosättningar på Västbanken lyder under israelisk civil lagstiftning medan palestinier lyder under israelisk militärlag och döms i militärdomstolar – med ungefär 99 procent fällande domar. Israeliska militärorder har företräde framför palestinsk lag. Ett system som känns igen från exempelvis Sydafrika under apartheid.

Israel har en lång historia av att använda frihetsberövanden för att förtrycka politisk organisering. I israeliska fängelser finns palestinska lärare, studenter, aktivister, sociala och politiska ledare, journalister och kulturarbetare. Varje år frihetsberövas 500-700 palestinska barn. Så gott som alla palestinier har någon i familjen som sitter i fängelse eller har gjort det tidigare.

Många fångar utsätts för fysisk och psykisk misshandel under både gripanden, förhör och fängelsevistelse. Erkännanden tvingas fram under hot, misshandel eller utpressning. Under så kallat administrativt förvar hålls palestinier frihetsberövade utan att underrättas om vilka brott de anklagas för och utan rättegång. Administrativt förvar gäller i upp till sex månader men kan förnyas ett obegränsat antal gånger.

Addameer – Prisoner Support and Human Rights Association berättar mer om de palestinska fångarnas situation i ett onlineföredrag som Palestinagruppen Stockholm ordnar på torsdag 18 april kl. 18.30.

Föredraget hålls på engelska. För att anmäla dig, mejla info@palestinagruppenstockholm.se så får du möteslänken.

Läs mer om Addameer och hitta aktuell statistik på hemsidan addameer.org

6 månader

Ett fasansfullt halvår har passerat. Förödelsen i Gaza är ofattbar. Israels armé har dödat fler än 33 000 människor och skadat drygt 70 000. Journalister, biståndsarbetare, lärare, jordbrukare sjukvårdspersonal, jurister, författare och skolelever finns bland de döda. 14 000 barn lever inte längre. Människor svälter medan hjälpsändningar förvägras tillträde. Drygt två miljoner människor är på flykt och samtidigt instängda. Sjukhus, bostäder, universitet, skolor, moskéer, kyrkor, museer, vägar och vattenreningsverk är raserade. 

Alla Palestinagruppernas samarbetspartners i Gaza har drabbats av Israels bombningar. Lokaler för sjukvård och psykosocial verksamhet har förstörts, personal och ideellt engagerade har tvingats fly, förlorat familjemedlemmar eller själva dödats. På Västbanken är situationen för palestinier också katastrofal och våra partnerorganisationer har tvingats pausa eller helt avbryta pågående projekt. 

Människorättsorganisationer, biståndsorganisationer, FN-organ, FN-rapportörer och folkrättsexperter fördömer Israels krigsförbrytelser. Människor över hela världen protesterar. Internationella domstolen utreder Israel för folkmord och flera rättsprocesser pågår i Internationella brottmålsdomstolen. FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har i flera resolutioner krävt ett eldupphör.

Ändå fortsätter massakrerna i Gaza dag efter dag. Ändå hårdnar förtrycket på Västbanken och i Östra Jerusalem. Ockupationsmakten Israel fortsätter döda, skada, svälta ut, frihetsberöva och fördriva människor från sina hem, dag efter dag. 

Ändå blir det inga konsekvenser. Det ekonomiska, politiska, kulturella och militära samarbetet med Israel fortsätter. 

Påtryckningar i ord räcker inte. Israels regering måste tvingas att upphöra med de ohyggliga brotten mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Några omedelbara, självklara verktyg som det internationella samfundet måste använda:

Häv associationsavtalet mellan Israel och EU

Avbryt det militära samarbetet och vapenhandeln med Israel

Inför sanktioner mot Israel

Följ internationell rätt, stoppa folkmordet i Gaza!

Kulturnatt = artwashing?

Kulturnatten är en uppskattad tradition för stockholmarna och vi är många som har sett fram emot årets upplaga den 20 april. Det är dock med förfäran vi ser att den israeliska ambassaden ska delta med en programpunkt, "In House – public video art gallery."

Ambassaden är den högsta representationen för den israeliska regeringen här i Sverige. I nuläget den högsta representanten för en stat som är anklagad för folkmord i Internationella domstolen och vars statsledning är föremål för flera rättsprocesser i Internationella brottmålsdomstolen. Israels förtryck av palestinierna och den militära ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza har pågått i många decennier. Det senaste halvåret har Israels krigsförbrytelser i Gaza chockat människor över hela världen.

Varför låter Stockholms stad Israel utnyttja Kulturnatten för att flytta fokus från det pågående folkmordet och försöka rentvätta sitt anseende med kulturens hjälp? Vilka signaler sänder det till alla de stockholmare som är direkt drabbade av massakrerna som just nu pågår i Gaza, och de tiotusentals i vår stad som varje vecka uttrycker sin förtvivlan i manifestationer?

Det är några av de frågor vi ställt till arrangörerna och vi uppmanar dem att ställa in programpunkten på Israels ambassad.

https://kulturnattstockholm.se

Häv associationsavtalet!

Vi vill att Sverige verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs.

EU är idag Israels viktigaste handelspartner och Israel åtnjuter ett mycket förmånligt associationsavtal med de europeiska medlemsländerna. Eftersom Israel på ett så uppenbart sätt inte respekterar villkoren i associationsavtalet borde det ha suspenderats för länge sedan. Nu, när Israels agerande i Gaza och på Västbanken fördöms av FN-organ och människorättsorganisationer över hela världen och när den israeliska regeringen är föremål för två olika rättsprocesser i världens högsta juridiska instans – varav den ena gäller folkmord – är det hög tid att EU sätter press på Israel. Det är tydligt att påtryckningar i ord inte är verksamma när det gäller att förmå den israeliska regeringen att upphöra med brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. 

Läs mer och agera!

UNRWA tackar för stödet

Foto: UNRWA

Hej medlemmar i Palestinagrupperna,

Tusen tack för fantastiskt fint stöd till UNRWA från er!

Just nu är det krisläge för UNRWA som är den största humanitära aktören i Gaza. Organisationen är under enorm press. UNRWA har 13 000 medarbetare i Gaza där de flesta nu är internflyktingar och söker skydd tillsammans med sina familjer. Dessvärre har vi till dagens datum [14/3 2024] förlorat 162 medarbetare. Det är tragiskt nog det största antalet FN anställda som dödats i en konflikt i FNs historia. Våra skolor blir bombade där omkring 1,7 miljoner människor söker skydd  under FNs flagga och det är extra smärtsamt att ingen eller ingenstans är säker i Gaza just nu. De humanitära förnödenheterna som tillåts komma in i Gaza är på tok för lite och täcker inte de enorma behoven för alla de 1,9 miljoner människor som inte har någonstans att ta vägen.

För mer information, se lägesrapporten om situationen i Gaza och på Västbanken här UNRWA Situation Report #89 on the situation in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem | UNRWA

För närvarande samarbetar UNRWA med partners och givare globalt för att samla in medel till humanitära förnödenheter, inklusive mat, vatten och medicinska förnödenheter. Stödet behövs nu mer än någonsin.

Behoven är enorma. Det här är vår senaste appell som kommer att uppdateras snart UNRWA Updated oPt Flash Appeal | UNRWA

GCMHP fortsätter verksamheten i Gaza mot alla odds

Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) är en av tre organisationer som Palestinagrupperna samlar in medel till via vår akutinsamling för Gaza. Dr Yasser Abu Jamei, GCMHPs generaldirektör, berättar att GCMHP fortsätter sin verksamhet trots att lokalerna har förstörts i bombanfall och personal tvingats fly. De har nu lyckats öppnat en mindre klinik i Rafah och en i Deir al-Balah. "Jag träffade nästan all personal förra veckan. En handfull av våra medarbetare saknas fortfarande. Jag pressar ingen inte att börja jobba på heltid igen, bara att komma till jobbet så mycket de kan. Det är väldigt svårt att hantera dagliga uppgifter. Och riskerna är mycket höga. Daglig exponering för döden, att se blod och höra bombexplosioner, är förödande. 1,4 miljoner människor tänker hela tiden på att fly och den största frågan är vart man ska ta vägen. Vissa har blivit fördrivna tre eller fyra gånger och är övertygade om att de kommer att dö."

Läs mer om akutinsamlingen och hur du kan stötta GCMHP i arbetet med psykosocialt stöd: palestinagrupperna.se/akutinsamling

Palestinier vill ha sina friheter och rättigheter – det är därför ockupationen måste avslutas

I ett debattinlägg i Sydsvenskan (19/2 2024) för Jehoshua Kaufman, Per Eriksson, Amanda Wollstad, Andreas Birro och Olle Schmidt fram ett antal anklagelser mot solidaritetsrörelsen med Palestina. Debattörernas inlägg är del av en replikväxling som vår lokalgrupp i Malmö deltagit i. Arrangörerna av lördagsdemonstrationerna i Malmö har svarat debattörerna genom en replik Sydsvenskan, men vår lokalgrupp i Malmö är inte en av arrangörerna och eftersom Sydsvenskan meddelat att det inte finns plats för ytterligare en replik vill vi här bemöta några påståenden som rör Palestinagrupperna i Sverige (PGS) specifikt.

Palestinagrupperna i Sverige är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som samarbetar med demokratiska organisationer som delar våra värderingar – såväl i det svenska civilsamhället som i det palestinska och det israeliska civilsamhället, där vi har nära band till fredsrörelsen, och i Sverige samarbetar vi bland annat med Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, JIPF. Vi arbetar aktivt mot alla former av rasism, islamofobi och antisemitism. Vi fördömer allt våld mot civila och det gäller oavsett vem som utför det. Just nu förfäras vi över att det i Gaza pågår urskillningslöst dödande av civila, i bombanfall riktade mot sjukhus, skolor, bostäder och livsviktig infrastruktur. Minst 30 000 Gazabor har dödats av Israels krigsmakt och fler dör i detta nu. Lidandet är enormt bland de överlevande, varav många är svårt skadade och majoriteten fördrivna från sina hem och förvägrade de mest basala livsnödvändigheter, som mat och rent vatten. På Västbanken och i östra Jerusalem begår Israels armé och bosättare ett extremt övervåld och godtyckliga frihetsberövanden av palestinier är vardag.

När det gäller den historiska bakgrund som Kaufman, Eriksson, Wollstad, Birro och Schmidt beskriver är den både missvisande och delvis felaktig. När FN:s generalförsamling 1947 rekommenderade delning av Palestina i två stater var det genom ett förslag som var i så hög grad till palestiniernas nackdel att till och med Storbritanniens utrikesminister ansåg att förslaget var ”uppenbart orättvist.” Att begära att palestinierna borde ha gått med på ett sådant förslag är fullkomligt orimligt. Tvärtemot vad debattörerna påstår, erbjöd sig Israel inte 1967 att dra sig tillbaka från ockuperat palestinskt område så att en palestinsk stat skulle kunna upprättas. Förslagen på upprättande av en palestinsk stat år 2000 respektive 2008 var långt ifrån så generösa som debattörerna vill få det att framstå som.

Viktigast av allt är emellertid vad som sker i nutid. Att Israel begår ohyggliga krigsförbrytelser är uppenbart – det enda som återstår är att se om Israel gör sig skyldig till det grövsta av alla brott, folkmord. Ingenting kan rättfärdiga detta. 

Men om detta vill debattörerna inte prata. Det är tydligen viktigare med semantiska lekar – att med förstoringsglas granska formuleringar och debattera ordval i demonstrationsparoller, än att prata om anledningarna till att demonstrationerna genomförs. Det tycks också vara viktigare för debattörerna att smutskasta meningsmotståndare genom långsökta resonemang om ”guilt by association.” Men varför skulle solidaritetsrörelsen ta avstånd från ett politiskt parti och en väpnad grupp, som de överhuvudtaget inte är associerade med? Man håller det palestinska folket kollektivt ansvarigt för en grupps ohyggliga handlingar. Inte avkräver debattörerna kollektivt ansvar av det israeliska folket för regeringens och militärens agerande? Det gör inte Palestinarörelsen heller.

Debattörerna har rätt i att de flesta palestinier vill leva i en demokrati. Det är därför ockupationen måste avslutas. Det är också därför palestinier har tagit chansen att arrangera och delta i demokratiska val när det varit möjligt. Det är därför det är förödande när Israel vägrar låta val hållas i östra Jerusalem.
Mest förödande är att Israel håller på att utplåna staten Palestina, erkänd av en majoritet av världens länder, däribland Sverige. Att Israel numera helt öppet tar avstånd från tvåstatslösningen, innebär ett förnekande av att palestinierna har några som helst nationella rättigheter.

Sant är också, som debattörerna skriver, att palestinierna vill ha de friheter och rättigheter som alla människor har rätt till. Är då debattörerna ovetande om att det är i första hand ockupationsmakten Israel som kränker dessa palestiniers friheter och rättigheter? Känner de till att israeliska B’Tselem och Yesh Din är eniga med internationella Human Rights Watch och Amnesty International och en rad FN-experter om att Israel tillämpar ett apartheidsystem, vilket är ett brott mot mänskligheten?

Avslutningsvis hade det varit på sin plats att Kaufman, Eriksson, Wollstad, Birro och Schmidt uttryckte sitt deltagande med alla i Skåne som drabbats av det fasansfulla som pågår i Gaza; svensk-palestinier som inte bara lämnas utan stöd utan också blir utpekade som extremister av debattörer som ägnar sig åt fokusförskjutning. Om debattörerna värnar om människovärdet borde de lägga all kraft på att få stopp på mördandet i Gaza, avveckla apartheidsystemet och verka för en framtid där palestinier och israeler kan leva i fred och säkerhet. 

FN-experter: All vapenexport till Israel måste avbrytas

FN-experter uppmanar i ett gemensamt uttalande alla länder att stoppa vapenexporten till Israel. "Varje överföring av vapen eller ammunition till Israel som används i Gaza kommer sannolikt att bryta mot internationell humanitär rätt och måste upphöra omedelbart."

Över 29 000 palestinier har dödats och 69 skadats i Gaza sedan i oktober 2023. "Israel har upprepade gånger misslyckats med att följa internationell rätt", säger FN-experterna, och påminner om att alla stater enligt 1949 års Genèvekonventioner och internationell sedvanerätt måste säkerställa att parter i en väpnad konflikt respekterar internationell humanitär rätt. EU-länder är också bundna av EU:s lagstiftning om kontroll av vapenexport.

"Behovet av ett vapenembargo mot Israel förstärks av Internationella domstolens utlåtande den 26 januari 2024 att det finns en rimlig risk för folkmord i Gaza och den fortsatta allvarliga skadan på civila sedan dess", påpekar FN-experterna.

Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat. "Detta kräver att vapenexporten stoppas under rådande omständigheter."

SVERIGE MÅSTE AVBRYTA ALLT MILITÄRT SAMARBETE MED ISRAEL
Vi upprepar vårt krav att Sverige måste stoppa all import och export av krigsmateriel. Vi vill också att Sverige, i enlighet med FN-experternas rekommendationer, verkar för ett vapenembargo mot Israel.

Läs mer på palestinagrupperna.se/stoparmingisrael och hitta förslag på brev du kan skicka till Försvarsministern!

#StopArmingIsrael

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar är välkomna till Palestinagrupperna i Sveriges kongress/årsmöte lördagen den 4 maj i Stockholm. Deltagaravgiften är 150 kronor.

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar med yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att motionera till kongressen. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senaste en månad före kongressen, det vill säga den 4 april. Motioner skickas till info@palestinagrupperna.se.

Följande punkter kommer att behandlas på kongressen: Program, verksamhets- och revisionsberättelser, samt ekonomisk rapport. Ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse, val av ordförande och förbundsstyrelse, val av två revisorer för förbundet och val av valberedning, val av auktoriserad revisor, motioner, verksamhetsplan, ev stadgeändringar och beslut om medlemsavgiftens storlek.

Möteshandlingar skickas ut till de som anmält sig senast två veckor före kongressen.

Anmäl dig senast den 4 april genom e-post info@palestinagrupperna.se
Uppge namn, adress och e-post

Välkomna!