Webbinarium: Palestine. Occupation and annexation

Den 4 juli ordnade vi ett webbinarium via Zoom: Palestina. Occupation and Annexation. Dr Mustafa Barghouti deltog från Ramallah och pratade om den politiska situationen och vad vi i Sverige kan göra för att stödja palestiniernas frihetskamp.

Föredraget finns att se i efterhand på Palestinagruppernas facebooksida: https://www.facebook.com/watch/?v=1041914109536208

Dr Mustafa Barghouti är människorättsaktivist, ledare för the Palestinian National Initiative och ordförande för Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

Kongress 10 oktober 2020

På grund av Coronapandemin flyttade vi fram Palestinagruppernas kongress/årsmöte som skulle hållits i maj i år. Nytt datum är den 10 oktober på Södermalm i Stockholm. Vi räknar med att kunna ses fysiskt, men är beredda på att anpassa oss efter situationen och planerar för att de som vill ska kunna vara med på distans.

Nytt datum: Lördagen den 10 oktober 2020 i Stockholm

Alla medlemmar är välkomna och deltagaravgiften är 100 kronor. 

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar med yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att motionera till kongressen. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senaste en månad före kongressen. Motioner skickas till info@palestinagrupperna.se.

Följande punkter kommer att behandlas på kongressen: Program, verksamhets- och revisionsberättelser, ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse, val av ordförande och förbundsstyrelse, val av två revisorer för förbundet och val av valberedning, val av auktoriserad revisor, motioner, förslag från styrelsen, ev stadgeändringar och beslut om medlemsavgiftens storlek samt PGS arbete framöver.

Kongresshandlingarna skickas ut till de som anmält sig senast två veckor före kongressen.

Anmäl dig via e-post: info@palestinagrupperna.se eller post till Palestinagrupperna i Sverige, Tegelviksslingan 20, 116 45 Stockholm. Telefon: 08-641 72 88
Uppge namn, adress och e-post

Välkomna! 

Demokrati eller apartheid?

Palestinskt samhällsliv på undantag i Israel

Den israeliska staten stryper systematiskt sina palestinska medborgares rättigheter vad gäller tillgång till land, service och möjligheter till utveckling inom Israels gränser. Det är slutsatsen i en ny rapport, ”Israel: Discriminatory Land Policies”, av människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Rapporten konstaterar att 93% av israeliskt land är statsägd, men i praktiken kontrollerad av den Judiska Nationalfonden – som, förutom att inneha närmare hälften av platserna i den centrala planeringskommittén, också direkt äger och avsatt 13% av marken för ”judisk bosättning”. Israels palestinska medborgare, som utgör 21% av befolkningen, har i nuläget kontroll över mindre än 3% av marken. Palestinierna är också kraftigt underrepresenterade i de organ som sköter samhällsplaneringen.

Från 1948 när staten Israel bildades, och dess palestinska invånare sedan (1949) sattes under militärstyre, och fram till 1966, när militärstyret upphörde, beslagtog den israeliska staten 10.000-tals hektar palestinsk mark – en del mark så kallad ”frånvarandes egendom” tillhörig palestinier som fördrivits av de paramilitära terrorgrupperna och sedan inte tillåtits återvända, och en del av militära eller andra skäl. Av 370 judiska samhällen etablerade perioden 1948-53 byggdes 350 på stulen palestinsk mark. Sedan 1948 har man godkänt mer än 900 judiska lokalsamhällen men inga palestinska – utöver några i framför allt Negevöknen för att samla bortdrivna palestinska beduiner.

I dag fortsätter beslagtagandet genom att palestinsk mark ”avsätts” för byggande av motorvägar, skapande av nationalparker, ”säkerhetsskäl” eller annat. Delar av de palestinska samhällena reserveras för jordbruksändamål, vilket gör att nybyggnation av bostäder inte kan förekomma där. De palestinska samhällena blir därigenom alltmer trångbodda.

Samtidigt har Israel en lag som gör att mindre samhällen -  i nuläget över 900 – kan etablera en ”mottagningskommitté” med rätt att bedöma och hindra sökande som önskar bosätta sig i samhället. Här kan man avvisas med motiveringen att man anses ”olämplig för samhällets sociala liv” eller ”inte passande för den socio-kulturella sammanhållningen”. En annan grund för negativ särbehandling kan vara att man ”saknar sionistiska visioner”. I praktiken innebär det att palestinska medborgare inte kan inlemmas och integreras i den judiska gemenskapen.

Palestinierna i Israel är således – med undantag från vissa mer öppna samhällen som Haifa och Akka – hänvisade till trångbodda, kringgärdade samhällen som inte kan utvidgas för att möta befolkningstillväxten. Samhällen som dessutom har sämre standard och infrastruktur än de judiska, och där upp till 80% av invånarna lever under fattigdomsgränsen. På sina håll tar sig bara mindre än en fjärdedel av skoleleverna vidare till gymnasium, och medellivslängden är 20 år under riksgenomsnittet.

Att ändå försöka bygga ut och modernisera palestinska samhällen är inte tillrådligt. Enligt ett tillägg (2017) till 1965 års planerings- och byggnadslag, känt som ”Kaminitz-lagen”, straffas den som bygger utan tillstånd – vilka är mycket svåra att erhålla – med dryga böter. Av 1.348 lagfästa rivningsorder under några år gällde 97% byggnader och andra strukturer inom palestinska samhällen.

Integration av olika folkgrupper på samma villkor i Israel är uppenbart inte önskvärt, och bland annat är skolsystemen i praktiken helt separerade. I till exempel Nof HaGalil (tidigare Övre Nazareth), ett judiskt samhälle som i stort sett nu omsluter den palestinska staden Ein Mahel, förklarar borgmästaren i en intervju i Washington Post: ”Jag skulle hellre hugga av mig högerarmen än bygga en arabisk skola”.

Bostäder och utbildning är bara två av områdena där palestinska medborgare sätts på undantag i Israel, och i nuläget finns över 50 lagar som aktivt diskriminerar den icke-judiska minoriteten i landet. Det handlar om att inte kunna söka vilka jobb som helst, inte gifta sig med vem man vill, inte resa fritt, inte  uppmärksamma vissa märkesdagar, inte acceptera icke-judiska symboler (som julgranar) och mycket annat. Den mest spektakulära lagen – hittills – är den så kallade Nationalstatslagen (2018) som förklarar Israel för ett land för exklusivt judisk utveckling, förordar etablerande av fler judiska samhällen och avskaffar arabiska som officiellt språk vid sidan av hebreiska.

Israel – apartheidstat eller demokratiskt föredöme i Mellanöstern? Ja, döm själv.

Gunnar Olofsson

Borås Palestinagrupp

EU måste agera mot Israel

Den nya israeliska enhetsregeringen har beslutat att från 1 juli börja beslagta, annektera, stora delar av det ockuperade palestinska Västbanken. Planerna gäller i första hand den bördiga Jordandalen och delar av det område, kallat ”area C”, där de flesta av de olagliga israeliska så kallade bosättningarna är belägna. En sådan annektering skulle bli dödsstöten för den internationellt, av 136 stater, erkända palestinska staten och förvandla palestinierna till internflyktingar i avgränsade ”självstyrande” områden - av den typ apartheidregimen i Sydafrika en gång planerade för sin icke-vita befolkningsgrupp.

Den israeliska regimen har förklarat att det är USA-presidenten Trump som genom sin så kallade ”fredsplan” givit klartecken till detta tilltag. Men sedan när har en amerikansk president rätt att ge bort delar av ett annat lands territorium? Kritik hörs nu också från många håll. Bland annat har presidentkandidaten Joe Biden varnat Israel att ”inte vidta åtgärder som gör en tvåstatslösning omöjlig”. Men det krävs mer.

Medan Arabförbundet förklarat att en annektering, om den genomförs, skulle innebära ett krigsbrott och allvarlig överträdelse av internationell lag, har EU haft svårt att enas om ens ett tydligt avståndstagande från planerna. Israels närmaste allierade i EU, Ungern och Tjeckien, motsätter sig alla skarpa formuleringar om lagbrott, och några som helst åtgärder mot Israel – som för övrigt har ett förmånligt handelsavtal med EU under krav om respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Därför är det viktigt att den svenska regeringen nu inte bara sitter och väntar in någon slags enighet inom EU. Tvärtom måste man gå vidare tillsammans med de EU-länder som tar frågan på allvar, och införa sanktioner, avinvesteringar och bojkotter – och lägga handelsavtalet på is! - för att tvinga Israel att ge upp sina planer, avsluta ockupationen av palestinskt land och erkänna Palestinas rätt att existera sida vid sida i fred med Israel. 

Vi medborgare i folkrörelser, idrottare, kulturarbetare och andra måste var och en ta vår del av ansvaret att trycka på våra beslutsfattare att få någonting gjort. Den 15 maj uppmärksammas åter årsdagen av den palestinska katastrofen 1948, ”Al-Nakba”, när över 700.000 palestinier fördrevs i samband med etablerandet av den israeliska staten. Inte vill vi väl att 2020 skall bli året för ytterligare en palestinsk katastrof?

Gunnar Olofsson, ordförande PG Borås och ledamot i PGS förbundsstyrelse

Läs också debattartikeln i Aftonbladet som PGS undertecknat tillsammans med flera andra: EU måste vara redo för sanktioner mot Israel

Värna folkrätten och stoppa bosättarvåldet!

Våldet mot palestinier under ockupation på Västbanken har ökat dramatiskt under den nuvarande corona-epidemin. Enligt FN-organet OCHA var antalet attacker utförda av israeliska bosättare 78% högre än vanligt under de sista veckorna i mars.

Grupper av bosättare med klubbor och skarpladdade vapen och ibland med hundar gör raider mot palestinska samhällen och attackerar hus, fordon och människor. Övergreppen handlar om allt från misshandel, stenkastning, vandalisering och stöld till regelrätta mordförsök. När palestinier håller sig inomhus för att begränsa smittan passar bosättare på att slå upp tält på palestinska familjers mark och rapporter om bosättare som spottar och slår sönder rutor på palestinska bilar har kommit in från flera håll. I 16 fall har omfattande skadegörelse utförts och fem palestinier har fått skador som krävt sjukhusvård.

En speciellt våldsam grupp utgörs av unga bosättare som kallar sig "hilltop youth". De är sedan länge kända för att ha trakasserat palestinier, sprejat kränkande texter på moskéer och kyrkor. De har nu fått fria tyglar, övertygade om att de inte kommer att straffas för någonting.

Alla bosättningar är illegala enligt internationell rätt vilket senast bekräftades genom en resolution i FN:s säkerhetsråd i december 2016. Trots att FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanat till "global vapenvila" under trycket av corona-epidemin, tycks det inte ha påverkat den israeliska armén. Israels soldater fortsätter att skjuta på och döda palestinier, attackera fiskare och fängsla palestinier som protesterar mot ockupationen i trånga fängelser där risken är stor för en snabb spridning av coronaviruset.

Det är viktigt att omvärlden trots ländernas egna utmaningar kring coronakrisen värnar den internationella rätten. Sveriges regering och EU måste tala klartext om övergreppen och vidta kännbara åtgärder för att tvinga Israel att respektera internationella lagar. Vi vill se konkreta åtgärder nu, innan situationen spårar ur än mer.

Anna Wester och Gunnar Olofsson
Palestinagrupperna i Sverige

Den palestinska organisationen Youth Against Settlements (YAS) har vid flera tillfällen filmat när de trakasserats av bosättare. Bland annat har bosättarna byggt ett tält utanför deras center. Besök deras facebooksida: https://www.facebook.com/media.yas

Puma måste sluta sponsra ockupationen av Palestina

Foto: Mahmoud Ajjour

Sportföretaget PUMA sponsrar det israeliska fotbollsförbundet – Israel Football Association (IFA) – och gör sig därmed medskyldigt till ockupationen av Palestina och övergreppen mot palestiniernas grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter. IFA har idag sex registrerade fotbollslag som är lokaliserade till illegala israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Områden dit palestinier inte har tillträde, och inte heller kan besöka för att till exempel titta på fotbollsmatcher.

De israeliska bosättningarna utgör enligt FN – inte minst Säkerhetsrådets resolution 2334 (december 2016) – ett allvarligt brott mot internationell lag och ett avgörande hinder för fred. Israel hindrar också aktivt palestinska fotbollsspelare från att utöva sin sport. Palestinska fotbollslag får inte resa mellan de palestinska områdena Västbanken och Gaza för att spela matcher – ett solklart brott mot det Internationella Fotbollsförbundets (FIFA) regler att inte hindra någon annan nation att utöva sporten. Spelare attackeras, fängslas och till och med dödas av den israeliska armén. Palestinska fotbollsarenor har förstörts av israeliska bombningar och Israel låter inte Palestina importera fotbollsutrustning och utveckla sporten.

I ett öppet brev till PUMA från över 200 palestinska sportklubbar konstateras att PUMA genom sin sponsring av IFA bidrar till att legitimera och ge internationell täckmantel åt Israels olagliga politik och att man därmed också riskerar att hamna på den svarta lista som just förbereds inom ett FN-organ över företag som deltar i och tjänar på den israeliska ockupationen. Sponsringen av IFA är dessutom ett brott mot PUMA:s egen uppförandekod, som förutsätter respekt för jämlikhet och mänskliga rättigheter och ingen tolerans för diskriminering.

• PUMA måste upphöra med sponsringen av det israeliska fotbollsförbundet och undertryckandet av palestiniernas mänskliga och demokratiska rättigheter!

• Sportbutiker måste sluta saluföra PUMA:s produkter tills företagets inblandning i ockupationen av Palestina upphört!

Palestinagrupperna i Sverige (PGS)

Läs mer om den internationella Puma-kampanjen här.

Frige alla palestinska politiska fångar

Foto: Oren Ziv/ActiveStills

Palestinska fångar smittas med coronavirus i israeliska fängelser. Flera fall finns konstaterade och eftersom nästan alla fångar lider av försämrad hälsa och därmed tillhör riskgruppen för svår coronainfektion, riskerar ett fullskaligt utbrott av virusinfektion i fängelserna att få katastrofala följder. Fångarna har heller inte någon möjlighet att undvika närkontakt med varandra i de trångbodda fängelserna.

I nuläget sitter ungefär 5 700 palestinier – män, kvinnor och barn – i israeliska fängelser. De allra flesta är politiska fångar, inspärrade för att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen. Bland barnen är stenkastning mot soldater och militärfordon den vanligaste anklagelsen, ett brott som enligt israeliska militärlagar kan ge 10 år eller mer i fängelse. Alla politiska fångar måste friges nu för att hindra en coronaepidemi.

Addameer Prisoner’s Support and Human Rights Association är en palestinsk människorättsorganisation som arbetar med frågor som rör de palestinska fångarna. Nu har de en kampanj för att kräva en omedelbar frigivning av de palestinska fångarna för att skydda dem från att bli smittade av corona. De uppmanar vänner och allierade att göra ett filmklipp där man uttalar solidaritet med de palestinska fångarna och väljer något av kraven nedan. Klippet kan vara kortare än en minut och på engelska. Använd hashtaggen #FreeOurPrisoners #Covid_19. Tagga sedan Addameer så hamnar filmen på deras Facebooksida:   https://www.facebook.com/AddameerAssociation

Här är instruktionerna från Addameer:

Take a short video of yourself, it can be less than one minute, express your solidarity with Palestinian prisoners. Share it on your social media using #FreeOurPrisoners #COVID_19 and tag Addameer.

- I demand releasing of all Palestinian prisoners in Israeli jails, especially the most vulnerable ones:  the elders, sick, injured, children and women.

- I demand releasing of Palestinian detainees held under administrative detention.

- Until they are released, prisoners must be protected against COVID 19 . All necessary preventive measures  must be enforced. Prisoners should also be allowed communication with their families via landlines.

Underteckna upprop från War on Want:

Demand the release of all Palestinian political prisoners

Gunnar Olofsson
Anna Wester

Förbjud handel med företag i bosättningarna

Efter påtryckningar från palestinska och internationella människorättsorganisationer har FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter till sist släppt listan över företag med verksamhet i de illegala israeliska bosättningarna. Listan, ursprungligen beslutad i rådets resolution 36/13 (2016), omfattar 112 företag som på olika sätt bidrar till och tjänar på den israeliska ockupationen av palestinska områden. Inte förvånande är de flesta företagen israeliska, men på listan finns också flera internationella företag som nog är väl kända för de flesta svenskar: Motorola Solutions, JCB, och reseföretagen TripAdvisor, Airbnb och Booking. com.

Det finns dock flera företag som inte är med på listan, men som också har verksamhet i bosättningar, till exempel G4S, Hewlett Packard, Elbit Systems, Caterpillar, Hyundai, Volvo, Heidelberg Cement och Cemex. Den israeliska organisationen Who profits har dessutom sedan länge en lista på ytterligare flera hundra företag som på olika sätt kan vara inblandade i ockupationen.

FN-listan – redan kallad "Skamlistan" - har förstås väckt stor uppståndelse i Israel, vars regering tillsammans med USA och Storbritannien försökt att stoppa den. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har hotat att som ”straff” snabbt erövra och annektera ytterligare palestinska områden och utrikesminister Israel Katz meddelar att man bryter kontakten med FN-rådet – under Chiles förra president Michelle Bachelet – och planerar "extrema och hårda" åtgärder. Enligt USA:s utrikesminister Mike Pompeo utgör listan bevis för FN:s "oavbrutna anti-israeliska politik", och någonting som hotar USA:s ansträngningar att åstadkomma en "övergripande och varaktig fred".
Palestinska organisationer och internationella solidaritetsrörelsen välkomnar listan. Alla dessa företag måste ställas till svars för att de medverkar till folkrättsbrott. Palestinska myndigheten har förklarat att man, med stöd av listan, skall försöka komma åt företag som tjänar på förtrycket av palestinierna.

Regeringar i väst, som den svenska, bör nu också se över sina egna, och sina nationella företags, kontakter med israeliska motparter inblandade i ockupationsindustrin – och se till att samarbetet med ockupationen upphör. Palestinagrupperna förespråkar ett totalt förbud för handel och samarbeten med företag som har verksamhet i de illegala bosättningarna.

Det är dags att dumpa företag som är inblandade i ockupationen!

Anna Wester och Gunnar Olofsson