Om turerna i den internationella brottmålsdomstolen

Efter sex år av utdragna preliminära granskningar; grönt ljus för den internationella brottmålsdomstolen att utreda förmodade krigsförbrytelser inom palestinskt territorium!

År 2002 etablerades den internationella brottmålsdomstolen i Haag för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. När det gäller Palestina och Israel så har en lång och utdragen resa nu nått en viktig punkt.

Vid flera tidigare tillfällen så har domstolen avslagit önskemål om att inleda rättsprocesser mot israeler för förmodade folkrättsbrott i Palestina eftersom Palestina då varken åtnjöt statsstatus inom FN eller var medlem i domstolen. En avgörande vändpunkt kom den 29:e november 2012 när Palestina uppgraderades till observatörsstat av FN:s generalförsamling. I och med det kunde Palestina ansluta sig till Romstadgan – den internationella brottmålsdomstolens rättesnöre – något som också skedde 2015. Sedan dess har domstolens chefsåklagare, Fatou Bensouda, på den palestinska regeringens begäran, varit sysselsatt med en grundlig preliminär granskning.

I slutet av 2019 meddelade Bensouda att man ämnar öppna en formell utredning om förmodade krigsbrott gällande Israel-Palestinakonflikten. Detta efter noggranna granskningar av vittnesmål och annan dokumentation. Chefsåklagarens uppfattning är att beträffande Romstadgan så är Palestina en stat utgörande Gaza och Västbanken, inklusive Östra Jerusalem samt att den internationella brottmålsdomstolen har jurisdiktion att utreda förmodade krigsbrott begångna inom dessa områden. Israel motsätter sig samtliga av dessa punkter.

I ytterligare två granskningsomgångar har man även låtit stater och organisationer inkomma med utlåtanden och överväganden i dessa frågor. Som ett sista led i granskningen och inte minst eftersom dessa nyckelfrågor sedan länge varit ifrågasatta och debatterade så överlät Fatou Bensouda det slutgiltiga avgörandet att fattas av en förundersökningskammare bestående av tre domare. Och fredagen den 5:e februari kom beskedet att kammaren, dock ej enhällig på samtliga punkter, röstat för att gå på åklagarens linje.

Kort sagt så har den internationella brottmålsdomstolen passerat det sista formella hindret och har nu, efter sex år av utdragna preliminära granskningar, fått grönt ljus att inleda rättsprocesser. Men även om dessa processer skulle starta omgående och trots att Bensoudas tioåriga uppdrag som chefsåklagare är till ända i juni i år så förväntas detta bli en tidsödande uppgift. Domstolen har dessutom mycket begränsade resurser och kan endast förhöra de personer som den kan få tag på. En tjänsteperson som inte vill hamna i båset kan helt enkelt välja att stanna hemma samt begränsa sitt resande till att endast innefatta de länder som inte samarbetar med domstolen. En annan stötesten är USA:s hittills kritiska inställning till hela ärendet och försök att underminera eventuella processer.

Ett tungt ansvar vilar således på domstolens medlemsstater – däribland Sverige!

Webinarium: Justice for Palestine: a question of law

Foto: Activestills

Den 7:e december 2020 ordnade vi ett seminarium om folkrätt med fokus på Palestina. Talare var juristen Alice Panepinto från Queens University och PGS:s ordförande Henrik Carlborg. Se inspelningen här!

MR-försvarare dömd i israelisk militärdomstol

Uppdaterad 25/3 2021

Fredsaktivisten Issa Amro har dömts av israelisk militärdomstol. Issa Amro grundade organisationen Youth Against Settlements i Hebron och är känd för sitt fredliga motstånd mot ockupationen. Han dömdes till två års villkorlig dom. Om han under den tiden bryter mot någon av ockupationsmaktens militärlagar, hamnar han direkt i fängelse i tre månader. Att delta i en fredlig protest kan alltså innebära fängelse. Issa Amro hälsar att han inte kommer att sluta att arbeta mot ockupationen och israelisk apartheid. ”Att demonstrera fredligt borde vara en rättighet för alla”, säger han. Amnesty International har tidigare uttalat att åtalet mot Issa Amro är politiskt motiverad och kopplat till hans fredliga aktivism. Issa Amro står också åtalad av den palestinska myndigheten för att i sociala medier ha kritiserat gripandet av palestinska journalister. Dom väntas inom kort.

------------------------------------------------

Idag kom domen från den israeliska militärdomstolen mot människorättsförsvararen Issa Amro. Han döms för sitt fredliga arbete mot ockupationen. Straffet kommer att tillkännages den 8 februari.

"Idag tillkännagav Israel att det inte är tillåtet för palestinier att fredligt protestera mot den israeliska ockupationen utan tillstånd från ockupationsmakten," sade Amro. ”Den fällande domen är ett slag mot de palestinska ickevåldsmotståndet. Det syftar till att tysta min röst och stoppa all fredlig aktivism mot den israeliska ockupationen.” 

Amros israeliska advokat Gaby Lasky tillade att "Militärdomstolarna är en del i hela ockupationen. [Anklagelsen för icke-våldsprotest] är ett exempel på hur domstolarna används för att avskräcka människorättsförsvarare att fortsätta sitt arbete.”

Här är hela pressmeddelandet på engelska:

Israeli Military Court Convicts UN-Recognized Palestinian Human Rights Defender For Protesting Without A Permit

On Wednesday morning (Jan 6) an Israeli military court convicted renowned Palestinian Human Rights Defender Issa Amro for peacefully protesting and civil disobedience. The Israeli military judge announced the verdict in a 10:00am hearing in Ofer Military Court, attended by representatives of British, European, EU and Canadian consulates. Amnesty International issued a statement calling to drop all the “politically motivated” charges.

“Today Israel announced that Palestinians are not allowed to peacefully protest the Israeli occupation without a permit from the occupier,” Amro stated. “This conviction is the military system against the Palestinian nonviolent resistance. It aims to suppress my voice and end all activism against the Israeli occupation.” Amro’s Israeli lawyer Gaby Lasky added that "The military court is just an organ of occupation. The [indictment for nonviolent protest] is an example of how the courts are used in order to deter the important voices of human rights defenders."

The indictment, first presented in 2016, included 18 charges related to Amro’s community organizing deemed “baseless,” “politically motivated” or “physically impossible” by Amnesty. The military judge convicted Amro on six counts: three counts of “participating in a rally without a permit,” two counts of “obstructing a soldier,” and one count of “assault.” These surround Amro’s participation in the peaceful “Open Shuhada Street” demonstration in 2016; Amro’s participation in the nonviolent “I Have a Dream” demonstration from 2013 in which participants wore masks of Obama and Martin Luther King; one count of obstruction relates to a nonviolent sit-in protest in 2012 calling to re-open the old Hebron municipality building; one count of “assault” by “shoving someone” related to a previously-closed case from 2010, an incident for which the indictment had included an obstruction charge (acquitted) for Amro yelling “I am being assaulted” in the Israeli police station prior to Amro being carried out to an ambulance on a stretcher.

In 2019, UN Special Rapporteurs called for Amro’s protection and expressed “concern” over the charges. In 2017, thirty-five U.S. House Representatives and four Senators including Bernie Sanders sent letters highlighting that some charges were not internationally recognizable offenses and that Amnesty would consider Amro a “prisoner of conscience” if convicted. Issa Amro is the co-founder and former coordinator of the Hebron-based Youth Against Settlements initiative. In 2010, he was declared “Human Rights Defender of the year in Palestine” by the UN OHCHR and he is formally recognized by the European Union. He won the One World Media Award in 2009 for his involvement in B’Tselem’s camera distribution project. He was a guest of the U.S. State Department in 2011 and has spoken at the UN Human Rights Council on numerous occasions. The sentencing is scheduled for Feb. 8th.

Håll avstånd till Puma!

Dessa dagar håller vi säkerhetsavstånd för att inte smittas av corona. Men vi bör också hålla avstånd till annat ohälsosamt och skadligt i tillvaron. Ett exempel är sportföretaget Puma.

I dag, den 12:e december är det internationell aktionsdag mot Puma. Målet är att få företaget att sluta sponsra det israeliska fotbollsförbundet, IFA.

Genom att sponsra det israeliska fotbollsförbundet gör sig Puma medskyldigt till ockupationen av Palestina; markstölder, fördrivning av människor, fängslanden, tortyr och andra övergrepp mot palestiniernas grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter.

Det israeliska fotbollsförbundet har i dag sex registrerade fotbollslag från illegala israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Bosättningarna utgör enligt FN ett allvarligt brott mot internationell rätt och ett avgörande hinder för ett slut på ockupationen och en rättvis fred.

Puma är dessutom länkat till företaget Delta Galil Industries som är ett av flera företag som är svartlistade av FN på grund av verksamhet i bosättningarna.

Israel hindrar palestinska fotbollsspelare från att utöva sin sport på många sätt. Palestinska fotbollslag stoppas från att resa mellan Västbanken och Gaza för att spela matcher, vilket gör att de måsta ha två fotbollsserier i samma land. Att hindra en annan nation från att utöva sporten är ett solklart brott mot det Internationella Fotbollsförbundets (FIFA) regler. Palestinska fotbollsspelare attackeras, fängslas och till och med dödas av den israeliska armén och fotbollsarenor i Gaza har bombats sönder. Israel hindrar även Palestina från att importera fotbollsutrustning och utveckla sporten.

Sponsringen av IFA är dessutom ett brott mot Pumas egen uppförandekod, som förutsätter respekt för jämlikhet och mänskliga rättigheter utan tolerans för diskriminering.

Till dess att Puma bryter samarbetet med det israeliska fotbollsförbundet uppmanar vi till bojkott.

#BojkottaPuma och följ den internationella kampanjen under #BoycottPuma

Palestinagrupperna i Sverige

Om grannen högg ner dina fruktträd

Foto: B'Tselem

Tänk dig följande: Du planterade 300 fruktträd för 20 år sen. Det skulle ge inkomst för din familj lång tid framöver när de börjat bära frukt. Du vårdade dem ömt. Så en dag finner du alla träden vandaliserade. Ditt livsverk är till spillo. Din granne har totalförstört det. Du polisanmäler men det är inte troligt att det leder till åtal, rättegång och dom. Du är rättslös, grannen går alltid fri.

Det är något som aldrig skulle hända dig. Men det är just vad som hände Khaled Mashalah, 69, i byn al-Jabah på palestinska Västbanken. I höstas, strax innan skördetid.  I hans fall var det 300 olivträd som saboterades. Den israeliska bosättningen Bat Ayin ligger nära, illegal enligt internationell rätt som alla israeliska bosättningar är.

Filmen med den gråtande olivbonden, som visas på sociala medier är ingen anti-israelisk propaganda. Det är verkligheten som skildras. Den är inspelad av den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem och publicerades den 26 oktober.

Foto: B'Tselem

Det som hände Khaled Mashalah är helt förfärligt, men det är ingalunda unikt. Liknande händer nästintill dagligen i olika byar  på Västbanken, där de olagliga bosättningarna med sina militanta invånare finns på var och varannan kulle. Olivträden är försörjningskälla för palestinska familjer sen urminnes tider och en omistlig del av kulturen och folksjälen i Palestina. Att skövla olivodlingar genom att  bränna eller hugga ner träden är ett frontalangrepp på palestinierna. Ett försök att tvinga dem att ge upp och ge sig av. 

Bosättarnas metoder är infernaliska. Under årets olivskörd, som nu pågår, utsattes byn al-Hatab för en annan typ av angrepp. Invånare i bosättningen Elon Moreh släppte ut sitt förorenade avloppsvatten på olivlundens mark just när olivskördens tid var inne. Tänk dig att du måste klafsa omkring i grannens skit när du ska skörda din frukt.

Vad som är totalt obegripligt för alla med känsla för rätt och rättvisa är att denna form av terrorism får fortgå utan nyhetsrapportering i media, att världssamfundet tolererar den år ut och år in utan tal om sanktioner, att en grupp av israelerna – de militanta bosättarna – lever utanför rättssamhället och inte ställs till svars för sina trakasserier. De kan göra precis som de vill, uppenbarligen med staten Israels goda minne eftersom de inte riskerar något alls.

De israeliska soldater som är placerade på ockuperad mark ska enligt internationell rätt värna om den ockuperade befolkningen, men står i stället ofta på bosättarnas sida och låter övergreppen ske. Allt medan även småpojkar bland palestinierna fängslas för minsta sten som kastas mot en väl bepansrad israelisk bandvagn som tar sig in i byarna under sina räder.

Vi kan alla göra mer än att sucka och beklaga. Vi måste agera, kräva mer av  Sveriges regering, EU och FN. Kräva sanktioner mot en stat som låter sin befolkning uppenbart terrorisera grannarna. Det behövs inte bomber och vapen för att ägna sig åt terror – det räcker med yxor, tändstickor och skitvatten.

Kerstin Dahlberg och Yvonne Fredriksson, medlemmar i Palestinagrupperna i Sverige

https://www.youtube.com/embed/_7Js0caPhMY

Attackerna mot MR-försvarare måste upphöra

Försöken från den israeliska regeringen att tysta försvarare av mänskliga rättigheter i Israel och Palestina har ökat kraftigt på senare år. Det konstaterar organisationen The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) i rapporten ”Israeli Attacks on Human Rights Organizations and Activists”.

Hoten riktas mot såväl palestinska och israeliska organisationer som deras internationella samarbetspartners, och innefattar allt från smutskastningskampanjer, fake news, nya lagar, blockering av finansiering, och begränsning av yttrande- och rörelsefrihet, till direkta påtryckningar och dödshot. Kärnan i kampanjen är att genom olika mer eller mindre påhittade rapporter, publicerade i lokala och internationella media - och uppbackade av pro-israeliska lobbyister runt om i framför allt Västvärlden - koppla ihop människorättsorganisationer med olika terrorstämplade grupper och antisemitiska kampanjer. I arbetet, organiserat av Ministeriet för strategiska affärer och offentlig diplomati, spelar de israeliska ambassaderna en viktig roll, tillsammans med olika hemsnickrade förment oberoende “observatörer” som NGO Monitor och Im Tirtzu - och i en del fall har man lyckats stoppa eller fördröja ekonomiskt bistånd och donationer till MR-försvarare i de ockuperade områdena.

I februari 2019 publicerade ministeriet en rapport med titeln “Terrorister i kostym”, där de anklagar ett antal palestinska organisationer för att vilja “utplåna staten Israel”. Påståendena uppbackades av fotoshoppade komprometterande bilder av generalsekreterarna för PCHR, Raji al-Sourani, och MR-organisationen Al-Haq, Sha’wan Jabarin. Bakgrunden är att Sourani på 80-talet dömdes till fängelse för samröre med Folkfronten för Palestinas Befrielse (PFLP) som är terrorstämplad av en del länder, men inte av FN och de har inte utplåning av Israel i sitt program. I fallet Jabarin handlar det om samarbete med den internationella bojkottrörelsen (BDS-rörelsen) till stöd för ett fredligt slut på ockupationen. Något som är förbjudet i Israel.

Rapporten sprids i stor skala i USA av the American Center for Law and Justice (ACLJ) och i Europa av American Center for Democracy och resulterar i ett visst mått av misskreditering av palestinska människorättsförsvarare. En annan rapport, “The money trail” (maj 2018), fokuserar på EU:s förmenta ekonomiska stöd till palestinska organisationer och institutioner “kopplade till terrorism” - ett påstående som bestämt tillbakavisats av EU:s dåvarande utrikeschef Federica Mogherini, men flitigt upprepat av inte minst svenska Israellobbyister både då och senare. Andra rapporter på samma tema är “Europastödda organisationer startar kampanj till försvar för rätten att finansiera terrorister” (2017), Europastödda organisationer verkar för rätten att bli betald för terror” (2017), “Europeiska stater finansierar organisationer som uppmanar till våld mot israeler” (2017) och “Det internationella samfundet rättfärdigar, finansierar, palestinsk terrorism” (2016).

Israel hindrar också människorättsförsvarare från att resa och kommunicera med varandra. Det handlar om - utöver murar, stängsel och militärposteringar - saker som nödvändiga tillstånd för att kunna resa mellan Västbanken och Gaza eller utomlands till olika konferenser. Tillstånd beviljas och återkallas godtyckligt, oftast utan förklaring, och en utlandsresa kan kräva uppemot två månaders arbete för att eventuellt erhålla ett tillstånd.

Ett vanligt sätt att stoppa personer från att lägga sig i Israels politik mot palestinierna är att på olika sätt försöka “koppla” dem till bojkottrörelsen som är olaglig i Israel. Bland annat har Omar Shakir, områdeschef för den internationellt betydelsefulla MR-organisationen “Human Rights Watch”, avvisats med en sådan motivering. Israels “Lagen om Förhindrande av Skada på Staten Israel genom Bojkott” (2011) tillsammans med tillägg nr. 28 i “Lagen om inresa i Israel” gör det möjligt att stoppa och avvisa personer som på något sätt uppmanat till bojkott av Israel för att få slut på ockupationen. Det kan räcka med ganska enkla och självklara påpekanden. Tillägg nr. 28 innefattar nämligen både Israel och “varje område under dess kontroll” - alltså även de ockuperade områdena med de illegala bosättningarna. Att kräva stopp för handel med bosättningar räcker alltså för att förklaras som terrorist och ett hot mot Israel. Sedan januari 2018 är därför 20 internationella organisationer som är i solidaritet med palestinierna portförbjudna i Israel (och därmed Palestina) och även israeliska MR-organisationer som B’Tselem utsätts för olika påtryckningar och inskränkningar i sitt arbete.

Kampanjen för att förmå europeiska regeringar och andra att sluta ekonomiskt stödja palestinierna har nått vissa framgångar. I december 2017 förklarade den danska regeringen att den avbryter biståndet till 14 palestinska organisationer med motiveringen att dessa använder medel till att “understödja terrorism och bojkott av Israel”. Beslutet hälsades av Israels säkerhetsminister Gilad Erdan som “ett välkommet, moraliskt och viktigt beslut”, och NGO Monitor arbetar sedan dess intensivt på att förmå framför allt Tyskland och Sverige att följa det danska exemplet. Kampanjen har bland annat avsatt sig i en rad artiklar av svenska Israellobbyister och Israels Sverigeambassadör i viktiga tidningar med samma motivering som den danska.

Slutligen, när inget annat återstår, finns möjligheten till direkta hot mot framträdande MR-aktivister. Metoderna innefattar hotfulla anonyma telefonsamtal, mail och sms, hackande av datorer och annat. Bland annat har Nada Kiswanson, representant för Al-Haq Center i Europa, sedan 2016 utsatts för upprepade dödshot, riktade mot henne och hennes familj. Hoten började sedan hon, tillsammans med andra, startat en process för att förmå den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) att ta sig an frågan om krigsförbrytelser under Israels militära attacker mot Gaza. På websidan “4IL - Defending Israel Online” - officiell websida för Israels strategiministerium, finns en pågående “diskussion” innefattande inlägg som “När sätter vi en kula i huvudet?”, “Varför andas dessa personer fortfarande?” och “Varför avrättar han inte?”.

Enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (1976), som Israel undertecknat, skall “ingen utsättas för ingripande för sina åsikters skull” och “var och en ha rätt till yttrandefrihet” (artikel 19). FN påtalar i ett yttrande speciellt vikten av att information om missförhållanden måste kunna spridas offentligt, och att de som gör sig skyldiga till övergrepp mot MR-aktivister måste ställas till svars. FN:s Generalförsamling utfärdade redan vid sin 53:e session (1998) en deklaration i 20 punkter om staters plikt att hjälpa och skydda människorättsorganisationer och enskilda så de kan utföra sina uppdrag. Det är hög tid att denna deklaration implementeras. Attackerna mot människorättsförsvarare i Israel och Palestina måste omedelbart upphöra.

Gunnar Olofsson

Palestinagrupperna i Sverige

Palestina - hälsa och mänskliga rättigheter

Se Palestinagruppernas programpunkt på Globala torget under årets digitala bokmässa. PGS ordförande Anna Wester samtalar med journalisten och författaren Catrin Ormestad om situationen i Palestina under coronapandemin.

https://youtu.be/IAtHOPQPda8