Det här är apartheid

  • Två olika rättssystem, ett militärt och ett civilt, för palestinier och israeler 
  • Militär kontroll, systematiskt förtryck och institutionaliserat våld gentemot den palestinska befolkningen
  • Palestiniers rörelsefrihet begränsas genom t.ex. vägspärrar, murar, separata vägar och snåriga tillståndssystem
  • Palestinsk mark beslagtas och invånarna tvångsförflyttas
  • Palestinier fråntas rätten att påverka politiska beslut som berör dem
  • Palestinier hindras från att utöva sina grundläggande rättigheter – till exempel att arbeta, utbilda sig, ha tillgång till rent vatten och sjukvård, och uttrycka sina åsikter

Ett sådant system kallas apartheid. 

Att Israel gör sig skyldigt till apartheid har bland annat konstaterats av Amnesty International, B’Tselem, Yesh Din, Human Rights Watch, flera av FN:s särskilda rapportörer och folkrättsexperter. 

Apartheid är ett brott mot mänskligheten.

Begreppet apartheid, åtskillnad på afrikaans, har sitt ursprung i det rasistiska system som regimen i Sydafrika utövade fram till 1990-talet men är numera ett universellt rättsligt begrepp. Apartheidkonventionen (The International Convention on the Suppression and Punishment of Apartheid) antogs av FN:s generalförsamling 1973. Den definierar brott mot mänskligheten som begås genom apartheid som ‘omänskliga gärningar’ vars syfte är att upprätthålla ett systematiskt förtryck och dominans av en etnisk grupp över en annan. 

I området mellan Jordanfloden och Medelhavet bor fjorton miljoner människor. De bor i Israel och på de ockuperade palestinska områdena Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. I praktiken lyder alla under samma regering, den israeliska. Den israeliska staten har delat upp området och invånarna i flera separata enheter, där den judisk-israeliska befolkningen åtnjuter andra rättigheter och privilegier än den palestinska.  

Det är en smärtsam verklighet, men det är en verklighet som har skapats av människor och människor kan förändra den. Det har gjorts förut och tillsammans kan vi göra det igen. Det internationella samfundet måste agera – är skyldigt att agera – för att riva apartheids murar.

LÄS MER

Fakta om apartheid

Amnesty: Israel bedriver apartheid

B'Tselem: Det här är apartheid

Human Rights Watch: Israel bedriver apartheid

Q&A med B'Tselem

Temaskrift 2021: Apartheid och ockupation

Att beväpna apartheid

Temaskrift 2011: Kolonialism och apartheid

Sydafrikansk rapport visar israelisk apartheid

Vetenskapsradion, ni glömde Palestina!

Foto: B'Tselem

Till Vetenskapsradion På djupet, Sveriges Radio

Vi skriver med anledning av ert program, Hur Israel gick från vattenkris till överskott (7 juni 2022). Vi vill uppmärksamma er på några centrala aspekter som ni missade att nämna i programmet. 

Israel ockuperar Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem sedan 1967. Trots att det enligt internationell rätt inte är tillåtet för en ockupationsmakt att exploatera ett ockuperat område, kontrollerar Israel cirka 80 % av vattnet på Västbanken och använder olika metoder för att förhindra palestiniernas tillgång till vatten. De israeliska bosättningarna på palestinskt ockuperat område – som är illegala enligt internationell rätt – är ofta byggda på vattenrika platser. Den mur Israel byggt har dragits så att viktiga grundvattenkällor skurits av från palestinska byar. 

Palestinier förbrukar ungefär 70 liter vatten om dagen, och israeler ungefär 300 liter, alltså fyra gånger så mycket. I vissa områden tvingas palestinierna klara sig på så lite som 20 liter om dagen, vilket Världshälsoorganisationen klassar som ett minimum i katastrofsituationer. 

Som ett resultat av Israels kontroll över vattnet och restriktioner för palestiniernas användning har många palestinier på Västbanken inget annat val än att köpa vatten från israeliska företag – vatten som transporteras in med lastbilar och säljs till överpris. I de fattigaste samhällena kan vattenkostnader utgöra hälften av en familjs månadsinkomst.

I Gaza befinner sig drygt två miljoner palestinier under israelisk blockad, som har pågått i femton år. EU och FN uppskattar att minst 95 % av vattnet är olämpligt för mänsklig konsumtion. WASH-infrastruktur (vatten, sanitet och hygien) som förstörts under Israels storskaliga militära attacker 2008–2009, 2014 och 2021 har på grund av blockaden inte kunnat repareras. Avsiktliga attacker mot känslig infrastruktur har gett omfattande miljöskador och föroreningar. FN varnade redan för ett decennium sedan för att om inte något drastiskt görs, omedelbart, är det snart inte längre möjligt att leva i Gaza.

Bara en femtedel av palestinsk jordbruksmark är bevattnad. Israel hindrar inte bara palestinska bönder från att gräva nya brunnar för att bevattna sina åkrar utan också från att reparera befintliga brunnar och vattenledningar. Brunnar som grävts utan tillstånd förstörs av den israeliska armén. Otillräcklig vattenförsörjning bidrar till markförstöring och ökenspridning. 

Medan Israel begränsar palestinsk tillgång till vatten har ockupationsmakten effektivt utvecklat en egen vatteninfrastruktur på Västbanken till gagn för medborgare i Israel och i bosättningarna – som, återigen, är olagliga enligt internationell rätt. Avloppsvatten släpps ut från israeliska bosättningar och rinner ned i palestinska byar ​​och förorenar vattentäkter, byar och åkrar.

Som Gideon Bromberg påpekar i programmet, borde det vara en gemensam angelägenhet att vattnet i regionen används på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Men tyvärr är det idag precis tvärtom. Den orättvisa – och för palestinierna otillräckliga – vattenfördelningen är en daglig påminnelse om de maktförhållanden som råder.

Ert reportage speglar inget av denna verklighet. Tvärtom framställs Israel som ett miljövänligt land, en föregångare vad gäller ansvarsfull hantering av vatten. Vatten finns i överskott och vattenkrisen är inte längre en fråga, säger intervjupersonerna, okommenterat. Att samma stat exploaterar och utarmar palestinska vattentillgångar och andra naturresurser, och på andra sätt förstör miljön i ockuperade områden genom föroreningar och krigföring, utan att på något sätt uppfylla sitt ansvar för den ockuperade befolkningen, nämner ni inte med ett ord. 

Vi rekommenderar att ni tar del av den uppsjö av resurser som prominenta människorättsorganisationer tagit fram, som dokumenterar den akuta vattenkrisen i det palestinska ockuperade området, orsakad av Israels ockupation. Några exempel: 

Amnesty International:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/MDE1551412022ENGLISH.pdf

B’Tselem, israelisk människorättsorganisation: 
https://www.btselem.org/topic/water

FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHRC:
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/10/A.HRC_.48.43_230921.pdf

Human Rights Watch:
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

Reliefweb International: 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/palestinian-access-water-attacks-wash-structures-area-c#

Med detta brev följer vår skrift, Palestina: Klimat & Miljö, där ni kan läsa mer om bland annat vatten som ett av de nyckelområden som fått FN:s utvecklingsprogram, UNDP, att fastslå att den israeliska ockupationen i sig själv är en klimatrisk. 

Vi ser fram emot del två av er djupdykning i vattenfrågan i Israel och Palestina.

Palestinagrupperna i Sverige

Klimat & Miljö i PalestinaPodden!

Att klimatkrisen är en rättvisefråga är tydligt i Palestina, där Israels militärockupation påverkar miljön negativt och förvärrar konsekvenserna av klimatförstörelsen. Det tionde avsnittet av PalestinaPodden handlar om klimat- och miljörättvisa och varför det måste bli fred – också för miljöns skull.

Du hittar PalestinaPodden i alla appar och program där poddar finns. Här kan du lyssna på avsnitt 10, Klimat & Miljö.

PalestinaPodden har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet.

Trött på Israels frisedel för folkrättsbrott? Skriv under medborgarinitiativet!

Medborgarinitiativet European Citizen Initiative – End Trade with Illegal Settlements samlar in en miljon underskrifter från EU-medborgare som kräver ett slut på all handel med bosättningar på ockuperat område. 

Tillsammans kan vi få EU att ta ansvar: ingen handel med illegala bosättningar! Skriv under här: https://stopsettlements.org

Europakommissionen har ett ansvar att skydda efterlevnaden av internationell rätt och förhindra att både företag och individer gör vinster genom import från, export till eller investeringar i illegala bosättningar på ockuperat område. Nu är det upp till oss att se till att EU tar sitt ansvar.

Din röst kan vara avgörande!

Med en miljon underskrifter kan vi få Europakommissionen att anta ett allmänt förbud mot handel med illegala bosättningar. En stor utmaning, men vi klarar det tillsammans! 

Följ och dela kampanjen:
https://stopsettlements.org

Nytt poddavsnitt: Al Nakba

1948 – året som aldrig tog slut.

Att Al Nakba inte var en historisk händelse utan är en pågående katastrof, är tyvärr ett ständigt aktuellt tema. Inför Nakbadagen den 15 maj släpper vi ett avsnitt av PalestinaPodden som ägnas helt åt Al Nakba. Vad hände egentligen för över 70 år sedan, och vad betyder Al Nakba idag?

Du hittar PalestinaPodden där poddar finns eller här.

PalestinaPodden har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet.

Ny skrift! Palestina: Klimat & Miljö

“Den israeliska ockupationens påverkan på det palestinska samhällets klimatsårbarhet är så genomgripande att ockupationen i sig själv är en klimatrisk.” UNDP, FN:s utvecklingsprogram

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, luft- och markföroreningar, utarmning och nedskräpning av världshaven, är globala och gränsöverskridande frågor som påverkar oss alla. Klimatkrisen drabbar dock olika delar av världen – och människor i dem – på olika sätt. Fattiga och marginaliserade samhällen får bära den tyngsta bördan, trots att världens höginkomstländer bär det största ansvaret. 

I Palestina förvärras klimathotet av Israels långvariga militärockupation. Ockupationsmaktens exploatering av naturtillgångar, militära attacker, konfiskering av mark och expansion av bosättningar, utsläpp från industrizoner på ockuperat område och en skriande ojämlik vattenfördelning, har redan så negativ miljöpåverkan att det finns allvarliga hot mot ekosystemen både på land och till havs. 

I vår nya skrift kan du läsa mer om en av vår tids stora ödesfrågor, ur ett palestinskt perspektiv. PALESTINA: KLIMAT & MILJÖ finns digitalt här och kan beställas mot portoavgift genom ett mejl till skrifter@palestinagrupperna.se.

Layout: Lina Svensk

Skriften Palestina: Klimat & Miljö har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet

Shameful arms deal with Israel

Photo: Henrik Pelling, PGS

It is unacceptable that the Swedish Armed Forces buy munitions from a company that is involved in violations of international law and human rights. Entering into multimillion-dollar deals with a company like Elbit Systems is not only deeply distasteful, it also goes directly against Sweden's foreign policy objectives of promoting peace, democracy and sustainable development.

In March, 2022, it was confirmed that the Swedish Defence Materiel Administration had awarded Elbit Systems Ltd. a contract in the amount of approximately $27 million, to provide the Swedish Armed Forces with M339 rounds, 120mm ammunition and Data Setting Units for its Leopard Main Battle Tanks (MBTs). 

Despite the Swedish government’s repeated condemnations of the Israeli occupation, the settlement enterprise and the wall, military cooperation with Israel is in full swing.

Elbit Systems Ltd is one of the main suppliers to the Israeli army. Elbit works closely with the Israeli Ministry of Defense and benefits greatly from providing the Israeli military with equipment used to maintain the occupation of the Palestinian territories. Elbit's unmanned aerial vehicles (UAV) are sold on the global market as "combat tested", which is highlighted as an advantage over competitors. Elbit is also one of the main suppliers of electronic detection systems for the wall in the West Bank and participates in Israel’s construction of a wall around Gaza.

Elbit’s Hermes drones were one of the two main unmanned aircrafts used during Israel’s 2008-9 war on Gaza, which killed over 1,400 Palestinians. Elbit’s 7.5 Skylark mini-UAV was heavily used for support of ground military actions in Israel’s 2014 war on Gaza, which killed over 2,200 Palestinians. The Hermes 450s and 900s were also used throughout this attack, during which four young children were killed after an Israeli drone targeted them while playing on a beach. DroneWatch reports that a Hermes drone was involved in the killing of the children. At the time of the 2014 attack, Elbit’s CEO confirmed to Israeli media that “all [Elbit products] were in operational use by the IDF in the recent fighting and proved themselves.” During the most recent war on Gaza, in May 2021, the Elbit CEO claimed that "[the assault] will give a push for the development of laser technology for the interception of missiles, mortar, anti-tank missiles and drones", by the company. Elbit is also one of the main providers of the electronic detection fence system for the separation wall in the West Bank, and involved in Israel’s construction of a wall around Gaza.

Because Elbit Systems is knowingly participating in and aiding the Israeli occupation and war crimes against the Palestinian people, investors and partners of the company are, by extension, accessories to Israel’s many violations of international law and human rights.

Elbit Systems has been excluded from pension and investment funds around the world over its role in Israel’s military violence. That is also the case in Sweden. Already in 2010, Sweden’s national pension funds (the AP Funds) decided to exclude Elbit Systems from their investments. The AP funds then fully divested from the company. According to AP’s Ethical Council, Elbit was excluded because it could be linked to violations of fundamental conventions and norms through its active development, delivery and maintenance of a custom-made monitoring system for certain parts of the separation wall being built in the West Bank. 

According to Elbit, Sweden is an important market for the company and a cornerstone for further expansion in Europe. 

International law must be protected. Entering into multimillion-dollar deals with a company like Elbit Systems is not only deeply distasteful, it also goes directly against Sweden's foreign policy objectives of promoting peace, democracy and sustainable development.

#StopElbit

The Palestine Solidarity Association in Sweden (PGS)

Sources:

https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-awarded-a-27-million-contract-to-provide-sweden-with-nato-compliant-tank-ammunition
https://www.dn.se/varlden/svenska-vapenkop-fran-israel-vacker-nyfikenhet
https://investigate.afsc.org/company/elbit-systems
https://www.whoprofits.org/company/elbit-systems
https://corporatewatch.org/elbit-systems-company-profile-2
http://www.hrw.org/node/84077/section/4
https://www.hrw.org/report/2009/06/30/precisely-wrong/gaza-civilians-killed-israeli-drone-launched-missiles
https://corporateoccupation.org/2015/01/27/elbit-new-company-profile
http://archive.defensenews.com/article/20140812/DEFREG04/308120026/Israeli-Forces-Praise-Elbit-UAVs-Gaza-Op
https://www.jpost.com/Israel-News/IAF-declares-Hermes-900-drone-fully-operational-503282
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2020/03/StopIsraeliKillerDrones.pdf
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.9842340
https://dronewars.net/wp-content/uploads/2019/11/DW-FracturedLives-WEB.pdf
https://www.edrmagazine.eu/elbit-systems-will-deliver-additional-1000-e-lynx-software-defined-radios-to-sweden
https://elbitsystems.com/pr-new/elbit-systems-german-subsidiary-awarded-23-million-contract-to-supply-e-lynx-multi-channel-radios-to-the-swedish-army

Världens fattiga största förlorare i vårbudgeten

CONCORD Sverige

Regeringen har beslutat att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka kostnader i samband med flyktingmottagande från Ukraina. Palestinagrupperna i Sverige är medlem i CONCORD Sverige, en plattform som samlar 81 organisationer som tillsammans vill påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor. CONCORD Sverige kommenterar regeringens beslut:

Budgetbeskedet den 19 april gör Sverige till största mottagarland av det egna biståndet.[1] Med råge tas nu mer pengar ur den svenska biståndsbudgeten till mottagandeverksamhet i Sverige än det sammanlagda biståndet till de tio största samarbetsländerna i svenskt bistånd.[2] Människor i länder som präglas av konflikter, sköra stater och stor fattigdom lämnas nu med sämre förutsättningar för ett värdigt liv. De vet alltför väl att rubriken i finansminister Mikael Dambergs artikel på dagens DN Debatt, ”Det starka samhället ger motståndskraft i krisen”[3],  är sann, då de lever i motsatsen. Ändå gör Sveriges regering plötsliga omprioriteringar där budgeten för de mest utsatta tvingas bära kostnaden. Vi vet också av erfarenhet från 2015 att sådana omprioriteringar, med osäker prognos, leder till en mycket komplicerad och oförutsägbar planeringsprocess som ofelbart leder till en försämring av Sveriges anseende som samarbetsland.

Beslutet om avräkningar har jäktats fram utan tillräckliga prognoser från berörda myndigheter, och utan att ta andra alternativ eller de katastrofala konsekvenserna i beaktande. Med tanke på Riksgäldens senaste prognos om ett oväntat starkt budgetsaldo och ett förväntat budgetöverskott på 139 miljarder kronor behöver Sverige inte välja mellan solidaritet med flyktingar från Ukraina och solidaritet med människor i fattigdom och utsatthet i andra delar av världen. Det blir nu i praktiken de som får betala för flyktingmottagandet i Sverige. genom barn som inte får gå i skolan, kvinnor som inte får skydd från våld och fler människor som inte får mat för dagen.

Internationellt bistånd behövs mer än någonsin

När kris staplas på kris som staplas på ytterligare kriser runt om i världen är det anmärkningsvärt att den svenska regeringens reflex under pågående budgetår är att strypa finansieringen till pågående, samhällsviktiga och ofta bokstavligen livsviktiga verksamheter som bekämpar fattigdom och förtryck i låg- och medelinkomstländer, istället för att se vilka andra möjligheter till finansiering som kan mobiliseras i ett krisläge. FN, Världsbanken, Internationella valutafonden, Världshandelsorganisationen och många biståndsorganisationer har tydligt förmedlat det allvarliga världsläget. Höginkomstländerna, som nästan utan undantag har återhämtat sig ekonomiskt efter pandemin, behöver göra mer, inte mindre, för att stötta utvecklingsländer som inte ens har kommit tillbaka till inkomsterna de hade innan pandemin. Fattigdom och hunger ökar för första gången på decennier. Demokratin går bakåt i fler länder än den går framåt i, och jämställdheten backar globalt. Internationellt bistånd behövs mer än någonsin.

Sveriges ställningstagande handlar inte heller bara om vår egen biståndspolitik, utan får även effekter på andra länders politik. Med dagens besked ger Sverige en signal om att det är legitimt även för andra stater att urholka biståndet. När Sverige ökade sina avräkningar för inhemskt flyktingmottagande på mitten av 2010-talet följde flera andra stora biståndsgivare med i den trenden. Det globala biståndet såg sedan flera år av negativ utveckling, både när det gäller totala summor och när det gällde urholkning av biståndets syften. Det är en trend Sverige borde skämmas för att sätta.


[1] Formellt räknas mottagande av ukrainska flyktingar i Sverige som bistånd till Ukraina, för till och med DAC:s biståndskommitté inser att det skulle se illa ut i statistiken om bistånd bokfördes med Sverige som mottagare. Detta är dock inkonsekvent mot all övrig biståndsstatistik, där exempelvis stöd till mottagande av ukrainska flyktingar i grannlandet Moldavien redovisas som bistånd till Moldavien. Att ta emot flyktingar är ett ansvar som alla länder på jorden har (även om utvecklingsländerna idag står för 85% av allt mottagande av människor på flykt, och därmed tar ett större ansvar i denna fråga). Internationellt bistånd är ett åtagande inom det internationella systemet för att de som har högre inkomster ska bidra till att finansiera utveckling och välfärd i låg- och medelinkomstländer.

[2] Som är 781,19 miljoner USD/ 7,4 miljarder SEK enligt Development Co-operation Profiles, OECD, 2021

[3] ”Det starka samhället ger motståndskraft mot krisen” - DN.SE

EU: Förbjud handel med bosättningar!

Wisam Hashlamoun/APA Images

EU kan bidra till fred genom att förbjuda handel med bosättningar – vi kan se till att det blir verklighet!

Skriv under medborgarinitiativet här: https://stopsettlements.org

Utdrag ur en artikel i Electronic Intifada om medborgarinitiativet för ett förbud mot handel med illegala bosättningar:

"En av folkrättens viktigaste regler är staters skyldighet att avstå från att använda våld om de inte agerar i försvar. I synnerhet är erövring och annektering av territorier förbjuden. [...]

Efter att Ryssland ockuperade och annekterade Krim 2014 förbjöd EU snabbt import av produkter tillverkade där. [...] Till dånande applåder gjorde EU samma sak med avseende på de icke-statligt kontrollerade territorierna Donetsk och Luhansk i år när Ryssland inledde ett fullskaligt krig mot Ukraina.
Utöver Krim finns åtminstone tre andra långvariga fall av militär ockupation som kränker suveräniteten: Västsahara, ockuperat av Marocko 1975, Västbanken (inklusive östra Jerusalem) och Gaza, ockuperat av Israel 1967 och Syriens Golanhöjder, ockuperat av Israel samma år.

Ockupationen av dessa territorier har länge definierats av FN:s säkerhetsråd och internationella domstolen som uppenbara brott mot internationell rätt. I Västsahara, Golanhöjderna och Palestina är storskaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna vardag.

I alla tre fallen har ockupanten flyttat sin civilbefolkning till bosättningar. Enligt Internationella brottmålsdomstolen är sådan kolonisering ett krigsbrott.

Bosättningspolitiken är särskilt allvarlig eftersom den visar att målet är att hålla ockuperade områden permanent ockuperade och de facto annekterade. Som konstaterats av Amnesty International och Human Rights Watch har stater en skyldighet att förbjuda import från illegala bosättningar.
[...] Vad EU behöver är en allmän regel som förbjuder handel med alla olagliga bosättningar, var som helst, när som helst, nu och i framtiden, en gång för alla."

Läs hela artikeln.