Jordens dag

Varje år högtidlighålls Jordens dag (Yom al-Ard) i Palestina den 30 mars. Jordens dag är en symbol för den strid som pågår om varje centimeter av den palestinska marken. Varje år högtidlighålls Jordens dag (Yom al-Ard ) i Palestina den 30 mars. Jordens dag är en symbol för den strid som pågår om varje centimeter av den palestinska marken. Genom Israels ockupation, med dess olagliga bosättningar, murar, vägspärrar, militära zoner, omöjliga tillståndssystem, tvångsfördrivning och husrivningar, förlorar palestinier successivt mer av sin mark. Jordens dag påminner också om att ockupationsmaktens kontroll över, och exploatering av, palestinska naturtillgångar leder till stora miljöproblem. Palestina är ett talande exempel på att klimat- och miljöfrågor handlar om rättvisa. Palestina är ett talande exempel på att klimat- och miljöfrågor handlar om rättvisa.

I vår skrift Palestina: Klimat & Miljö uppmärksammar vi det här tema och beskriver varför en rättvis fred är absolut nödvändig – också ur ett klimat- och miljöperspektiv. Ett avsnitt av PalestinaPodden handlar om klimat och miljö, du hittar det där poddar finns och här.

Klimat(o)rättvisa i Palestina

På Jordens dag, 30 mars, gästar Palestinagrupperna Missionskyrkan i Uppsala för ett samtal om klimat och miljö i Palestina.

Klimatkrisen drabbar olika delar av världen på olika sätt. I Mellanöstern förutspås klimatet bli allt torrare och hetare med drastiskt försämrade livsvillkor som följd. FN har varnat för att det snart inte längre är möjligt att leva i Gaza om inte något drastiskt görs. Även på Västbanken är situationen krisartad på sina håll. Klimatkrisen förvärras genom Israels långvariga ockupation som gör palestinierna mer sårbara inför klimatförändringarna.

Torsdag 30 mars, kl. 19
Uppsala Missionskyrka, St Olofsgatan 40
Medverkande: Johanna Wallin, Palestinagrupperna
Reflektion av Arne Carlsson, pastor emeritus i Uppsala Missionskyrka.

Palestinagruppen i Uppsala finns också på plats. Arrangör: Uppsala Missionskyrka i samarrangemang med Palestinska folkets förening.

Uppmana utrikesministern att agera för att skydda palestinier

I en gemensam aktion riktar sig solidaritetsrörelsen med Palestina till utrikesministrarna i europeiska länder: agera NU för att skydda den palestinska befolkningen!

Här kan du delta i aktionen genom att skicka ett brev till utrikesminister Tobias Billström och uppmana honom att vidta åtgärder för att upprätthålla internationell rätt och införa sanktioner för att förhindra att Israels våld, förtryck och fördrivning trappas upp ytterligare.

Ur brevet:

"Det måste finnas ett politiskt och ekonomiskt pris för Israels systematiska förtryck av palestinier. Det internationella samfundets reaktion på Rysslands invasion av Ukraina visar att sådana straffåtgärder är möjliga när det finns politisk vilja att genomföra dem. Tyvärr har den viljan saknats när det gäller palestiniernas rättigheter. [...] Konkreta handlingar, inklusive sanktioner, är det enda sättet att tvinga Israel att följa internationell lag, att upphöra med kränkningar av mänskliga rättigheter och att säkerställa skyddet av palestinier."

Läs och skriv under.

Unga kvinnor i Gaza vill förändra attityder till våld

Foto: Youth Vision Society Gaza

Över hälften av tillfrågade palestinier anser att en kvinna bör tolerera våld för att hålla ihop familjen, rapporterar UN Women Palestine (siffror från 2018).

Ammera Abdulrahman, som deltar i Youth Vision Society Gazas projekt Let me tell you my story, vill förändra den bilden.

– Det finns en stor okunskap i vårt samhälle om hur man hanterar våld och kriser. Därför är jag glad att vi som deltar i projektet står upp för förändring, säger hon.

Att genusrelaterat våld är ett stort problem i Palestina beror inte bara på djupt rotade patriarkala normer, det är också en konsekvens av det politiska våld som palestinier utsätts för. Förtryck och krig har ökat stressnivåerna, särskilt i hemmet, vilket gör kvinnor mer sårbara för våld och övergrepp i nära relationer.

Youth Vision Society Gaza har, med stöd av Palestinagrupperna, utbildat 25 kvinnliga aktivister i att bedriva kampanjer kring genusrelaterat våld. Deltagarna har tillsammans gjort fem filmer om olika aspekter av våld, som nu ska visas i hela Palestina.

Följ gärna Ammera och de andra deltagarna i projektet via Youth Vision Society Gaza och läs mer på bloggen pgsyouthnow.com.

Läs mer om Palestinagruppernas utvecklingssamarbete och bistånd här.

Israels ockupation måste få konsekvenser!

Foto: Activestills

FN:s säkerhetsråd har åter dömt ut Israels ockupation och bosättningspolitik på det palestinska Västbanken. Det är andra gången på sex år som säkerhetsrådet förklarat att den israeliska politiken är oacceptabel och måste upphöra. Liksom förra gången röstade inte ens USA mot beslutet. Nu måste ockupationen få konsekvenser!

Säkerhetsrådet sammanfattar:

att både israeler och palestinier har lika rätt till frihet, säkerhet, välstånd, rättvisa och värdighet

att två stater, Israel och Palestina, skall leva sida vid sida i fred inom säkra och erkända gränser enligt FN:s resolutioner

att man ser med "avsmak" på Israels planer på ytterligare expansion av bosättningar

att en fortsättning av bosättningspolitiken allvarligt hotar livskraften i en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränser

att parterna måste upphöra med ensidiga åtgärder - speciellt gäller det Israels konstruktion och utbyggnad av bosättningar, konfiskering av palestinsk mark, förstörelse av palestinska hem och fördrivning av människor

att man fördömer allt våld mot civila, att parterna måste sluta uppmuntra till våld och den palestinska myndigheten måste fördöma och konfrontera terror

att parterna måste bevara lugn, avstå från provokationer, bygga förtroende och arbeta för tvåstatslösningen, se till säkerhet och välmående för alla civila, motarbeta religiös rasism och antisemitism och bevara de heliga platsernas historiska status

Det är fullkomligt unikt att ett land kan trotsa resolutioner och uttalanden från FN:s säkerhetsråd utan att det får några konsekvenser. Det är häpnadsväckande att demokratiska regeringar i väst som den svenska – som inte tvekar att till exempel kräva och införa sanktioner mot Rysslands ockupation av Ukraina – inte har några åtgärder att föreslå för att få slut på den israeliska ockupationen. Det har gått sex år av tystnad efter säkerhetsrådets viktiga resolution 2334. En tystnad som undergräver tilltron till hela det internationella rättssystemet.

Israels regering aviserar 10.000 nya bostäder på ockuperad mark. Beväpnade bosättare genomför, med arméns medgivande, attacker mot palestinska samhällen - bränner ner och förstör hem och egendom, skadar och dödar människor. Armén genomför massiva invasioner av palestinska städer och flyktingläger där soldater skjuter urskillningslöst mot civila. Det finns ingen tid att förlora. Tidpunkten att agera är – nu!

Gunnar Olofsson, Borås Palestinagrupp

Våldet är konstant, dödligt och statligt sanktionerat – omvärlden måste agera!

Under årets första månader har våldet trappats upp på Västbanken. Efter den israeliska arméns invasioner av Jenin och Jericho följde en storskalig attack mot Nablus, då elva palestinier dödades och armén sköt urskillningslöst mot civila, ett militärfordon körde rakt in i en folkmassa och ambulanser hindrades från att nå de skadade. Därefter dödades två bosättare av palestinier i närheten av Huwara, som ligger strax utanför Nablus. Natten därpå gick israeliska bosättare in i Huwara och satte eld på bostäder, affärer, moskéer, skolor och fordon. En palestinier dog av sina skador och drygt hundra skadades. Bosättare attackerade också ambulanser och den israeliska armén stängde infarterna till Huwara så att ingen kunde ta sig in eller ut.

Huwara är omgivet av israeliska bosättningar. Attacker mot palestinier sker dagligen och förövarna, välkända av den israeliska polisen, straffas aldrig. De så kallade bosättarmilisernas framfart ökar och de får stöd av armén och den högsta politiska ledningen, som också påskyndar planerna på att utvidga bosättningarna och beväpna bosättare samtidigt som palestinier tvångsfördrivs från sina hem och marker.

EU:s och medlemsstaternas fortsatta samarbete med den israeliska staten gör dem delaktiga i Israels upprepade kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter och av internationell rätt.

Den europeiska koalitionen ECCP, som Palestinagrupperna är del av, kräver att EU och medlemsstaterna:

– omedelbart avbryter bilaterala avtal med Israel, inklusive Horizon Europe;

– förbjuder all handel och ekonomiska transaktioner med illegala israeliska bosättningar;

– inför sanktioner mot Israel för dess uppenbara kränkningar av internationell rätt och mänskliga rättigheter, inklusive införandet av ett militärt embargo mot Israel.

Till minne av Harun Abu Aram

Foto: Catrin Ormestad

I januari 2021 sköt en israelisk soldat Harun Abu Aram, en 24-årig palestinier från Masafer Yatta, i nacken när armén kom för att konfiskera en generator från Haruns granne. Nu har Harun avlidit av sina skador.

Det var Haruns födelsedag, när soldaterna kom till byn. Bara det senaste året hade israeliska bulldozrar rivit sju hus, däribland det hus som Harun och hans far och bror byggt, där Harun skulle bo med sin fästmö efter att de gift sig. Drygt tusen palestinier i Masafer Yatta står inför akut hot om att tvingas iväg från sina hem, för att den israeliska armén vill använda området som militärt skjutfält.

Det uppstod en dragkamp om generatorn mellan ett tiotal obeväpnade bybor och ett dussin soldater i full mundering och med laddade vapen. Plötsligt brann ett skott av, och ett till. Kulan genomborrade Haruns ryggrad och gjorde honom totalförlamad. Däcken på bilen som skulle föra Harun til sjukhus sköts sönder av soldaterna.

Under de två år som gått har Harun bott i en grotta, där hans familj gjort sitt bästa för att sköta om honom under omänskliga förhållanden. Harun hade svåra smärtor och liggsår, och beskrev att han undvek att sova på nätterna eftersom han drömde mardrömmar där han såg soldatens ansikte så fort han blundade.

Haruns far, Rasmi, som tidigare arbetat som asfaltläggare i israeliska städer, fick inte längre åka in i Israel efter vad som hänt med Harun.

Vi träffade Harun och hans familj i samband med ett reportage i vårt temanummer Livet under ockupation. Våra tankar går till Haruns familj och vänner.

Läs mer om Harun och situationen i Masafer Yatta i temanumret Livet under ockupation.

Vi vill göra mer, inte mindre!

Därför måste vi bli fler.

Det behövs en levande debatt om palestiniernas (brist på) rättigheter. Det behövs granskning av hur beslutsfattarna lever upp till sina skyldigheter. Det behövs mer kunskap om Palestinafrågan och det behövs mer engagemang för ett slut på ockupationen, för att internationell rätt och mänskliga rättigheter också ska gälla palestinier, och för ett fritt Palestina.

Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst. Idag är vi 1300. Kan vi bli 2023 innan året är slut?

Bli medlem: https://palestinagrupperna.se/bli-medlem

Redan medlem? Värva en kompis! ❤

Nu eller aldrig: Skriv på för förbud mot handel med bosättningar!

NU GÄLLER DET! Vi har fram till 23 februari på oss att få EU att stoppa handel och investeringar med olagliga bosättningar på stulen palestinsk mark! 

#StopTradewithSettlements är ett europeiskt medborgarinitiativ för ett förbud mot handel med illegala bosättningar i ockuperade områden. Med en miljon underskrifter måste Europakommissionen behandla frågan och vi behöver din hjälp för att nå målet! 

Skriv under och sprid: https://stopsettlements.org