Askar Social Development Centre

2022 firades 30 år av samarbete mellan Palestinagrupperna och Askar Social Development Center. Foto: Anna Danielsson

Askar Social Development Center är ett barn- och ungdomscenter som ligger i flyktinglägret New Askar i utkanten av Nablus på Västbanken. Området i och runt Nablus är präglat av oroligheter till följd av illegala bosättningar och ockupationen. Centret arbetar för att stärka och engagera och förbereda nya generationer för framtiden med fokus på barns och ungas rättigheter. Barn och unga i lägret erbjuds läxhjälp, idrott och kulturaktiviteter. Allt i samarbete med två närliggande grundskolor. Barn och unga med funktionshinder deltar i aktiviteterna. 

Under perioden har antalet barn i behov av extra stöd blivit fler och samarbetet med de närliggande skolorna ökat till följd av pandemin. Utvärderingar visar att deltagarna anser att de fått mer inflytande och att de har blivit stärkta som individer genom att delta i projektets aktiviteter. Bland annat har antalet giftermål i tidig ålder minskat i lägret och där har centret spelat en roll genom information till ungdomar och föräldrar. 

På bloggen Palestinian Youth Now - Children and Youth in Palestine and Lebanon kan du läsa mer om våra samarbetspartners och se bilder från deras verksamhet.

Här hittar du våra givarbrev med uppdaterad information om projekten.