Askar Social Development Centre

Askar Social Development Center är ett barn- och ungdomscenter som ligger i flyktinglägret New Askar i utkanten av Nablus på Västbanken. Området i och runt Nablus är präglat av oroligheter på grund av illegala bosättningar och den israeliska militärens närvaro.

Askar Social Development Center har som målsättning att vara en del i den demokratiska utvecklingen av samhället och främja barn och ungas rättigheter och möjligheter. Organisationen driver ett bibliotek och datortek, erbjuder idrottsverksamhet, läxhjälp och kulturaktiviteter som teater, musik och scoutverksamhet samt utbildning i bland annat miljö och jämställdhet. Barn och unga med funktionshinder deltar i aktiviteterna. 

Askar Social Development Center samarbetar med närliggande grundskolor, som ser en ökning av antalet barn i behov av extrastöd till följd av nerdragningar och sämre förutsättningar för särskilt UNRWA-skolorna.

Utvärderingar visar att deltagarna i Askar Social Development Centers verksamhet anser att de fått mer inflytande och att de har blivit stärkta som individer genom att delta i centrets aktiviteter. Bland annat har antalet giftermål i tidig ålder minskat i flyktinglägret och här har centret spelat en roll genom information till ungdomar och föräldrar.