Barn- och ungdomscenter Askar

Askar Camp Center

I Askar Camp utanför Nablus på Västbanken har PGS sedan 1994 gett stöd till ett center för barn och ungdomar. Projektet som startade i ett litet rum i lägret har flyttat till större lokaler. Det är alltid full aktivitet med stödundervisning i samarbete med skolan, drama, sport, scouter samt dans- och musikaktiviteter med biblioteket som sitt hjärta. I centret ordnas också fester och sommarläger.

Läs mer om vad som händer på Askar Camp Center på pgsyouthnow.com [wp-rss-aggregator feeds="https://pgsyouthnow.com/category/askar-social-development-centre/feed/"]