Bosättningar

Enligt internationell rätt är det förbjudet för en ockupationsmakt att flytta sin befolkning in på ockuperad mark, vilket är något som Israel gjort kontinuerligt sedan ockupationen inleddes 1967. Under fredsprocessen i början av 1990-talet fastslogs det att byggandet av israeliska bosättningar skulle upphöra, men byggandet har fortsatt sedan dess. Så sent som den 23 december 2016 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2334 som fastslår att bosättningarna är olagliga. Resolutionen säger vidare att bosättningarna är ett allvarligt hinder för att uppnå en tvåstatslösning. Idag bor fler än 700 000 israeliska bosättare på Västbanken, inkluderat Östra Jerusalem. Marken de är byggda på är stulen från palestinier. 

I Hebron har 700 bosättarna tagit över stadskärnan och flera områden runt den gamla staden. Bosättarna i Hebron är de mest militanta och våldsamma. De bedriver kampanjer mot palestinierna för att ta över deras hus och marker. Fler än 2 000 soldater är stationerade i Hebron för att skydda bosättarna.

Organisationer och FN-organ

BT'selem

Israeliskt informationscenter för mänskliga rättigheter i ockuperade Palestina. Kanske mest känt för kampanjen som förser palestinier med videokameror för att dokumentera vad som händer i deras närhet. Skriver rapporter som finns att ladda ner på BT’selems hemsida.

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)

Arbetar bland annat med frågor om stulen och konfiskerad mark, forskning och information.

Peace Now

Israelisk fredsorganisation som har webbplatsen Settlement Watch Info med information om de israeliska bosättningarna.

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Occupied Palestinian Territory (OCHA Opt)

Koordinerar internationellt humanitärt bistånd. Övervakning, information och rapportering.

Youth Against Settlements (YAS)

YAS är en organisation i Hebron som genom ickevåldsmetoder protesterar mot de illegala bosättningarna. De driver också påverkansarbete.

Lästips!

Pollack Taliah. Hebrons hemlighet. 2018. Bokförlaget Thorén & Lindskog.