Palestinska flyktingar

Historien om de palestinska flyktingarna berättas varje dag i Gaza och på Västbanken, bland palestinier i Israel, i flyktinglägren i arabvärlden och nästan i varje land på jorden – självklart också i Sverige. I den historien skrivs hela tiden nya kapitel, i takt med att fler palestinier tvingas lämna sina hem och nya generationer föds i flyktinglägren.

Staten Israel utropades i maj 1948 och det var också då det palestinierna kallar Al Nakba, den stora katastrofen, pågick som mest intensivt. Fler än 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och drygt 400 byar jämnades med marken. Fördrivningen av palestinier började dock flera månader innan. I december 1948 antog FN:s generalförsamling resolution 194 om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland eller att få kompensation. Den rätten har ännu inte infriats.

De palestinska flyktingarna är i dag uppskattningsvis 5,6 miljoner. Drygt 40 procent av befolkningen i Palestina är flyktingar. En tredjedel av de registrerade palestinska flyktingarna bor utanför Palestina, många av dem i flyktingläger i grannländerna. I Libanon finns ca en halv miljon palestinska flyktingar, vars socioekonomiska situation är mycket svår. Arbetslösheten i lägren skyhög och många yrken är förbjudna för palestinier.

Organisationer

BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights

Arbetar med den palestinska flyktingfrågan med utgångspunkt i rättsliga principer och lagar. Bedriver forskning, lobbyarbete och deltar i samhällsdebatten.

ILO, International Labour Organization.

Internationella arbetsorganisationens mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor som en förutsättning för fred.

United Nations Office for Humanitarian Affairs - OCHA

Koordinerar internationellt humanitärt bistånd. Övervakning, information och rapportering.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

UNRWA, FNs organ för de palestinska flyktingarna bildades den 8 december 1949 genom generalförsamlingens resolution 302 (IV) och började sitt arbete 1950. UNRWAs ansvar omfattar utbildning, hälsovård, understöd och infrastruktur i lägren, samt akuthjälp för omkring 5,6 miljoner registrerade palestinska flyktingar runt om i Mellanöstern.

Zochrot är en israelisk ideell organisation som arbetar med att öka medvetenheten om Al Nakba i det israeliska samhället och internationellt. På hemsidan finns en mängd resurser i form av rapporter, videomaterial, kartor och vittnesmål.

Lästips!

Khalidi, Walid. All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 Institute for Palestine Studies (1992)

Masalha, Nur. Expulsion of the Palestinians. The Concept of ”Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948 Institute for Palestine Studies (1992).

McGowan, Daniel. (ed) Remembering Deir Yassin: The Future of Israel and Palestine Voices & Visions (1998).

Morris, Benny The Birth of the Palestinian Refugee Problem: 1947-1949 Cambridge University Press (1989)
Morris, Benny The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited Cambridge University Press (2004)

Pappe, Ilan. The ethnic cleansing of Palestine One World publications (2006).

Pappe, Ilan. A history of modern Palestine. One land, two peoples Cambridge University Press (2006).

S. H. Abu-Sitta. The Palestinian Nakba 1948 – The Register of Depopulated Localities in Palestine The Palestinian Return Centre (2000).

Bildarkiv: palestinska byar innan 1948

Rapporter

Abu, Sitta, Salman. Palestinian Right to Return. The Palestinian Return Center 1999. 

Abu, Sitta, Salman. The Palestinian Nakba. The Palestinian Return Center 2000. 

Hammarberg, Thomas, De palestinska flyktingarna: Efter fem decenniers svek – äntligen dags? Utrikesdepartementet, 2000.

The International Journal of Refugee Law Stödjer forskning och utveckling av flyktingrätt. Tillhandahåller en mängd material om flyktingfrågan.

PGS temaskrift Fördrivning och ockupation - om de palestinska flyktingarna (2016)

PGS temaskrift Palestina - Berättelser (2017)

Temaskrifterna kan beställas från PGS mot porto.

Film- och poddtips!

Tantura – Dokumentär om folkmordet i den palestinska byn Tantura. Under kriget 1948 avfolkades hundratals palestinska byar, bland dem Tantura, i det som israeler kallar frihetskriget och palestinierna kallar Al Nakba, katastrofen. (2022)

Farha – Det är 1948 och i en liten by i Palestina drömmer Farha om att får studera till lärare. I den lilla byn går vardagen sin stilla lunk, men allt förändras drastiskt när israeliska soldater stormar in och tvingar befolkningen på flykt. (2021)

Tornet – Animerad film för vuxna om Wardi som är född och uppvuxen i flyktinglägret Bourj el Barajne i Libanon. Genom Wardis ögon berättar filmen en historia om fördrivning och flykt, uppgivenhet och hoppfullhet och om hur livet ändå alltid fortsätter. (2018)

Vittnesmål finns bland annat insamlade av Zochrot. Podcasten Nakban av Bernt Hermele innehåller också en mängd vittnesmål från överlevare.