Palestinska flyktingar

Historien om de palestinska flyktingarna berättas varje dag i Gaza och på Västbanken, i Israel och i flyktinglägren i arabvärlden och nästan i varje land på jorden – självklart också i Sverige. I den skrivs hela tiden nya kapitel, i takt med att fler palestinier tvingas lämna sina hem och nya generationer föds i flyktinglägren. Staten Israel utropades i maj 1948 och det var starten på det palestinierna kallar Al Nakba, den stora katastrofen. Fler än 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och drygt 400 byar jämnades med marken. Fördrivningen av palestinier började dock flera månader innan. I december 1948 antog FN:s generalförsamling resolution 194 om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland eller att få kompensation. 

De palestinska flyktingarna är i dag uppskattningsvis 5,6 miljoner. Drygt 40 procent av befolkningen i Palestina är flyktingar. En tredjedel av de registrerade palestinska flyktingarna bor utanför Palestina, många av de, i flyktingläger i grannländerna. I Libanon finns ca en halv miljon palestinska flyktingar, vars socioekonomiska situation är mycket svår. Arbetslösheten i lägren skyhög och många yrken är förbjudna för palestinier.

Organisationer

BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights

Arbetar med den palestinska flyktingfrågan med utgångspunkt i rättsliga principer och lagar. Bedriver forskning, lobbyarbete och deltar i samhällsdebatten.

ILO, International Labour Organization.

Internationella arbetsorganisationens mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor som en förutsättning för fred.

United Nations Office for Humanitarian Affairs - OCHA

Koordinerar internationellt humanitärt bistånd. Övervakning, information och rapportering.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

UNRWA, FNs organ för de palestinska flyktingarna bildades den 8 december 1949 genom generalförsamlingens resolution 302 (IV) och började sitt arbete 1950. UNRWAs ansvar omfattar utbildning, hälsovård, understöd och infrastruktur i lägren, samt akuthjälp för omkring 5,6 miljoner registrerade palestinska flyktingar runt om i Mellanöstern.

Lästips!

Vad israeliska dokument avslöjar om det palestinska folket och om palestinsk mark. Masalha, Nur. Expulsion of the Palestinians. The Concept of ”Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Institute for Palestine Studies. Washington DC 1992.

McGowan, Daniel. (ed) Remembering Deir Yassin: The Future of Israel and Palestine. Voices & Visions, NY 1998.

Pappe, Ilan. The ethnic cleansing of Palestine. One World publications, London 2006.

Pappe, Ilan. A history of modern Palestine. One land, two peoples. Cambridge University Press 2006.

S. H. Abu-Sitta. The Palestinian Nakba 1948 – The Register of Depopulated Localities in Palestine. The Palestinian Return Centre. London 2000.

Rapporter

Abu, Sitta, Salman. Palestinian Right to Return. The Palestinian Return Center 1999. 

Abu, Sitta, Salman. The Palestinian Nakba. The Palestinian Return Center 2000. 

Hammarberg, Thomas, De palestinska flyktingarna: Efter fem decenniers svek – äntligen dags? Utrikesdepartementet, 2000.

The International Journal of Refugee Law Stödjer forskning och utveckling av flyktingrätt. Tillhandahåller en mängd material om flyktingfrågan.

PGS temaskrift Fördrivning och ockupation - om de palestinska flyktingarna (2016)

PGS temaskrift Palestina - Berättelser (2017)

PGS temaskrifter beställas från PGS mot porto.

Filmtips!

Tornet - Tornet är en animerad film för vuxna om Wardi som är född och uppvuxen i flyktinglägret Bourj el Barajne i Libanon. Genom Wardis ögon berättar filmen en historia om fördrivning och flykt, uppgivenhet och hoppfullhet och om hur livet ändå alltid fortsätter. (2018)