Abu Dis Youth Club

Foto: Yvonne Fredriksson

Abu Dis är ett av de områden på Västbanken som drabbas mycket hårt av den israeliska ockupationen. Samhället omges av muren och flera israeliska bosättningar.

Ungdomsklubben Abu Dis Youth Club (ADYC) arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter och självförtroende, främst genom idrott. De verkar i en kontext där vardagen präglas av våld, och klubbens aktiviteter blir en trygg zon och en ventil för att lindra ångest och oro hos barnen. Ungdomsklubbens målsättning är att främja en lokal demokratisk utveckling genom meningsfulla aktiviteter för ungdomar, där flickors delaktighet i aktiviteterna är prioriterad, liksom att uppmuntra pojkar till att frigöra sig från destruktiva normer. Klubben bedriver olika former av idrottsverksamhet, deltar i tävlingar bland annat i traditionell dans, bordtennis, fäktning och fotboll. De har även en scoutverksamhet med en orkester, ordnar sommarläger och utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter, genus och miljö. I närområdet har ADYC avtal med skolor och universitet och kan använda deras lokaler när skolorna har stängt.

ADYC har de senaste åren satsat extra på ungt ledarskap och på att stärka tjejers självförtroende, bland annat genom sport. Exempelvis har flicklaget i fotboll fått möjlighet att delta i en internationell turnering i England. Fler unga har blivit invalda i kommunfullmäktige och hälften av dessa har kommit från ADYC.