Kultur

Kulturen spelar en viktig roll för den
palestinska identiteten och det finns idag
ett stort stöd för att utveckla palestinsk
film, teater och musik. Arkeologiska
utgrävningar pågår i bland annat Gaza
och gamla kulturbyggnader renoveras
med internationellt bistånd. På så sätt kan
kulturen bevaras och utvecklas.
Men hur kan kulturen bevaras och
utvecklas under fortsatt ockupation? Hur
viktig är kulturens roll för mobilisering
av människor? Hur har den palestinska kulturen påverkats av den israeliska
ockupationen?

Kulturella Center, institutioner etc.


foto: Yvonne Fredriksson

Al–Kasaba Theatre & CinematequeEdward Said Conservatory of Music

Freedom Theatre

In ́ash Al-Usra Society – Center for Heritage & Folklore Studies

Riwaq – Center for Architectural Conservation

Organisation som renoverar byggnader och hus för att bevara det palestinska kulturarvet.

Palestine Film Foundation

Palestinian Institute of National Guidance (PING) – House of Poetry

Palestinian National Theater

Popular Art Centre

Yabous Produtions

Litteratur

foto: Yvonne Fredriksson

Adonis, Bönen och svärdet. Alhambra 1994. PGS bokhandel.
En introduktion till ett poetiskt och kulturellt arv.

Berque, Jacques. Arabvärlden. Alhambra 2001. PGS bokhandel.
Darwish, Mahmoud. The Adam of Two Edens. Jusoor and Syracuse University Press. Syracuse
2000. PGS bokhandel.

Darwish, Mahmoud. Tillstånd av belägring. Dar al-Muna 2005. PGS bokhandel.
Dikter. Palestinas främste poet har gjort ett tidsdokument om situationen i Palestina.

Darwish, Mahmoud. Unfortunately, it was Paradise. Selected Poems. University of California
Press, London 2003. PGS bokhandel.

Jayyusi, Salma (red). Anthology of Modern Palestinian Literature. Columbia University Press
1992. PGS bokhandel.
Mer än 70 poeter och författare från 1900-talet.

Kananfani, Ghassan. All That ́s left to you. A Novella and Short Stories. Interlink world fiction,Northampton 2004. PGS bokhandel.

Kananfani, Ghassan. Men in the Sun and Other Palestinian Stories. Lynne Rienner
Publisher1999. PGS bokhandel. Ett urval klassiska noveller av palestiniernas främste
prosaförfattare (1936-1972).

Tidskrifter

Palestina Nu. Nr. 3 2003. Tema: Palestinsk kultur. Palestinagruppperna i Sverige. Kan beställas
från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se.

Filmer/dokumentärer/reportage

Bröllop i Ramallah – Dokumentär av Sherine Salama. 2002. (VHS). Finns på PGS arkiv.

Det heliga landet – Dokumentärfilm av Maj Wechselmann och Cecilia Parsberg. PGS arkiv och
bokhandel.

Edward Said – Intervju. SVT 2004. (VHS). PGS arkiv.

Improvisations – En dokumentär av Dir. Read Andori. 2006.

En humoristisk skildring av en palestinsk familj som lever av sin passion till instrumentet Oud,
både som musiker och tillverkare av instrumentet.

Människor är som dansande stjärnor – En film av Maj Wechselmann. PGS arkiv och
bokhandel.

Talla Wara Talla – Dans och sånggruppen El Funoun. 1996. (VHS). PGS arkiv.
Nike Sneakers

d6_nid: 
1 416