Angående beslutet att stationera en militärattaché vid svenska ambassaden i Tel Aviv

Stockholm 2005-04-26

Till
Försvarsminister Leni Björklund
Statsminister Göran Persson
Utrikesminister Laila Freivalds

Angående beslutet att stationera en militärattaché vid svenska ambassaden i Tel Aviv

Palestinagrupperna i Sverige finner beslutet att stationera en militärattaché vid ambassaden i Tel Aviv i Israel mycket olämpligt och uppmanar regeringen att avstå från en sådan placering.

Att placera en militärattaché i Israel under pågående ockupation av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem är oförenligt med svensk vapenexportpolitik. Vi anser att detta även strider mot svensk Mellanösternpolitik som förordar en politisk, fredlig lösning av konflikten. Sverige importerar insatsvaror till svensk försvarsindustri och har dessutom ett samarbetsavtal med Israel som omfattar militär forskning. En militärattaché vid ambassaden i Tel Aviv medför att stödet till Israels militärindustri stärks ytterligare.

Palestinagrupperna anser att beslutet att stationera en militärattaché är djupt kränkande för det palestinska folket som lever under israels fortsatta militärockupation.