För ett kärnvapenfritt Mellanöstern

Frågan om Irans kärnteknikprogram håller på att utvecklas till en stor internationell konflikt. IAEA, den Internationella Atomenergikommissionen håller på att dra frågan till FN:s säkerhetsråd, där sanktioner eller andra åtgärder hotar Iran, trots att landet inte brutit mot någon av IAEA:s regler för kärnenergianvändning och inte kunnat beläggas med några planer på at utveckla kärnvapen.

Ett land i Mellanöstern, Israel, har däremot utvecklat kärnenergi och innehar med all säkerhet kärnvapen. Mordechai Vanunu som 1986 avslöjade Israels hemliga kärnvapenprogram har fått sona sitt brott med 18 års fängelse, varav 11 år i isoleringscell. Efter frigivandet har Vanunu hela tiden förföljts av den israeliska säkerhetstjänsten. Han har arresterats och trakasserats på olika sätt och hindrats att lämna Israel för att söka asyl i annat land. Israel har varken erkänt eller dementerat att man har kärnvapen och de tillåter inga inspektioner av sina kärnvapenanläggningar. PGS åsikt är att hela Mellanöstern bör vara kärnvapenfritt.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) kräver:

· Att Sveriges regering ska driva frågan i EU och FN att samma krav som ställs på Iran, att redovisa sitt kärnteknikprogram, också ska ställas på Israel.

· Att Sverige beviljar Mordechai Vanunu politisk asyl i den mån han själv så önskar.