Öppet brev till utrikesminister Carl Bildt

Den 9 november 1989 – för 17 år sedan – revs Berlinmuren. Muren var en symbol för förtryck och isolering och saknas av ingen.

Denna vecka pågår protestaktioner över hela världen mot en annan mur, som förhoppningsvis också kommer att hamna på historiens skräphög. Det gäller den mur som Israel bygger långt inne på den ockuperade Västbanken och runt det likaledes ockuperade Östra Jerusalem. Den Internationella domstolen i Haag har redan för drygt två år sedan förklarat att den muren är olaglig, att Israel måste avbryta byggandet, riva redan byggda delar av muren och betala kompensation till alla som lidit skada.

Det är sorgligt att konstatera att världssamfundet inte har gjort särskilt mycket sedan dess för att se till att domstolens utlåtande efterlevs. I stället har murbygget gått vidare och nu är över 51 procent av muren färdigbyggd. Murens konturer har blivit allt klarare, liksom vilka effekter den får på den palestinska befolkningen.

Till skillnad från Berlinmuren byggs Israels mur inte på gränsen mellan två stater. Detta var redan bekant vid tidpunkten för Internationella domstolens utlåtande, men har bekräftats av den dragning som muren sedermera fått. Det har också bekräftats att muren byggs som ett led i att erövra mer territorium för Israel, liksom att det syftar till att på sikt fördriva den palestinska befolkningen från de ”erövrade” territorierna. Att muren skulle vara en ”tillfällning försvarsåtgärd” har mycket få människor någonsin trott, och dessa lär vara ännu färre i dag.

Ett av många exempel illustrerar detta väl. Dawood Abdel Fattah Nimr Ayash, 43, har arbetat sedan barnsben på sin mark med att odla bland annat vete och linser. Hans far före honom, och hans förfäder sedan urminnes tider, hade tidigare odlat jorden. Nu har emellertid muren byggts mellan hans hem och hans jord. I år har han endast kunnat arbeta på jorden fyra gånger och då utan traktorer. I framtiden kommer han förmodligen inte att kunna nå sin jord alls och kanske kommer han att tvingas söka sig någon annanstans, kanske utomlands. Hans och ett otal andra liknande fall visar tydligt att Muren syftar till en etnisk rensning i Palestina, precis som Internationella domstolen antydde i sitt utlåtande.

En annan skillnad mot Berlinmuren förtjänar att framhävas. Medan Berlinmuren snarast var ett improviserat hafsverk, utgör Israels Mur ett avancerat komplex av mur, vakttorn, elektroniska övervakningssystem, patrullvägar, och övergångar. Medan Berlinmuren var ett verk av amatörer, är Israels Mur ett verk av en resursstark regional stormakt som är fast besluten att utöka sitt territorium på sina grannars bekostnad.

När du besökte Västbanken i egenskap av valobservatör i samband med presidentvalet 2004 framgick det tydligt av ditt efterföljande veckobrev, att du insett murens konsekvenser för det palestinska folket.:

”Till bilden hör också den väldiga mur som nu börjar att dra fram genom landskapet. Dess tekniska utformning varierar visserligen över de områden där den dras fram, men i sin mera extrema form är den en gigantisk mur som får mönstret i Berlin att framstå som blygsamt.

Muren/barriären skiljer inte främst Israel från Palestina, utan palestinier från palestinier. Ingenstans är den byggd på israeliskt område, utan går överallt mer eller mindre långt in på palestinskt område, och är därmed en uppenbar utmaning mot den internationella rätten.”

Vi hoppas att de kloka ståndpunkter om Palestina/Israel konflikten som du uttryckt under tiden som fri debattör, kommer att avspegla Sveriges officiella Mellanösternpolitik.

Vi vill nu vädja till dig som Sveriges utrikesminister att använda de internationella forum där Sverige ingår, som EU och FN, för att sätta press på Israel att de skall följa domstolens krav på att muren skall rivas.