PGS välkomnar regeringens tydliga ställningstagande för Palestinas sak

Palestinagrupperna välkomna regeringens tydliga ställningstagande för Palestinas sak – inte minst kravet på att Israel skall utrymma samtliga ockuperade områden.

Det är bra att Israels ambassadör har förstått budskapet och inser att Sverige förväntar sig att Israel, precis som PLO redan gjort, skall acceptera och tillämpa samtliga internationella beslut om Palestinakonflikten.

– Utrikesministerns och biståndsministerns utspel till förmån för Palestinas sak på måndagen på DN-debatt utgör en efterlängtad uppstramning av regeringens syn på ansvarsfördelning och lösningsmodeller när det gäller Mellanösternkonflikten som måste välkomnas av alla anhängare till en internationell rättsordning som respekterar FN: s beslut, säger Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton i en kommentar.

– Det viktigaste i utspelet är att Sveriges regering nu entydigt fastslår att Israels reträtt från Gaza bara är ett första steg och att det måste följas av en israelisk utrymning av “samtliga ockuperade områden”, det vill säga exakt det som FN: s säkerhetsråd krävde redan efter sexdagarskriget 1967 i resolution 242. Sveriges regering kommer alltså inte att ge sitt stöd åt krav på ytterligare territoriella eftergifter från palestiniernas sida utöver de enorma eftergifter man redan gjort genom att godta de krigserövringar Israel gjorde redan 1948-49 utöver FN: s delningsplan.

– Det är också utmärkt att regeringsföreträdarna så tydligt markerar sin misstänksamhet mot Israels planer, en misstänksamhet som delas av de allra flesta insatta bedömare, också i Israel. Samma dag som regeringsutspelet publicerades framträdde en av Israels mest ansedda historiker, Tom Seguev, i Svenska Dagbladet, med en analys av Sharons avsikter som visar att de i grund och botten inte alls syftar till israelisk efterlevnad av FN: s beslut, utan tvärtom till annektering av betydande delar av Västbanken.

– Det är ett stort framsteg för alla folkrättsanhängare och Palestinavänner i Sverige att regeringen efter ett antal års obehaglig vacklan nu entydigt tar ställning för solidaritet med de förtryckta och ockuperade palestinierna, medan kritik och krav riktas mot den olagliga ockupanten, dvs. Israel, det land som innehar ett svårslaget världsrekord i nonchalans mot internationell rätt och FN-beslut. Det är utmärkt att Israels ambassadör har förstått budskapet, vilket framgår av hans snabba och bittra reaktion.

– Om Israel, vilket PLO redan gjort, accepterar och tillämpar samtliga internationella beslut om Palestinafrågan under de senaste 58 åren, från delningsplanen 1947, via resolution 242 till och med Haagdomstolens fördömande av Israels byggande av en apartheidmur på palestinskt område, skulle Mellanöstern snabbt kunna förvandlas från krigszon till blomstrande fredsparadis.