Riv muren!

Till
Statsminister Göran Persson och Utrikesminister Anna Lindh
Riv muren!

Israel bygger i rasande tempo murar runt om på palestinskt område. Den israeliska statens benämning är ”säkerhetsmur”. I själva verket handlar det om ytterligare beslagstagande av palestinskt land.

Muren byggs som alla vet, inte mellan israeliskt och palestinskt område, utan helt och hållet inom det palestinska Västbanken. Syftet verkar vara att ta ytterlige landområden från palestinier och ensidigt dra en gräns mellan Israel och det framtida Palestina, innan förhandlingar är slutförda. Israel vill införliva alla sina i grunden olagliga bosättningar på Västbanken i sin statsbildning.

Israel för en maktpolitik som missgynnar fredsförhandlingarna. Några kraftigare reaktioner, förutom ett och annat uttalande från EU och USA, kan inte skönjas. Samtidigt drabbas varje vecka palestinska samhällen och familjer, när hus och mark stjäls av den israeliska armén, när samhällen splittras genom att muren dras rakt över befintlig bebyggelse. Kvar blir på många områden isolerade palestinska öar, istället för riktiga samhällen. I de fallen liknar muren rent av ett fängelse.

Det senaste exemplet är grävningarna i samhället Abu Dis strax utanför Jerusalem, som nu till stora delar demoleras genom ett plötsligt byggande av muren. Medborgarna har inte alls hunnit reagera. Maskinerna körde bara in i samhället som nu har karaktären av israelisk militärkamp. Det märkliga är att den israeliska regeringen för inte så länge sedan menade att Abu Dis kunde ses som en palestinsk ersättning för Östra Jerusalem. Nu förstör Israel samhället.

Det räcker inte längre med allmänna uttalandet och diplomatiska noter.

Palestinagrupperna i Sverige uppmanar till hårdare tag mot den israeliska regeringen.

Riktade aktioner mot Israel visar att omvärlden menar allvar med sina krav.

Två krav bör ställas:

*

Stoppa muren och riv de färdiga delarna!
*

Internationella fredsbevarande styrkor till området!