Till minne av Anna Lindh

Till minne av Anna Lindh
Kondoleanser

Till
Sveriges regering
Regeringskansliet

Palestinagrupperna i Sverige har med bestörtning mottagit beskedet om utrikesminister Anna Lindhs tragiska bortgång. Vi vill uttrycka vår sympati och vårt deltagande i sorgen till hennes familj, men även till hennes medarbetare och partikamrater.

Anna Lindh var en av de få högt uppsatta politikerna i Europa idag som visade ett starkt engagemang för situationen i Palestina. I ord och handling agerade hon för det palestinska folkets rättigheter. Anna Lindh var mycket respekterad och uppskattad bland det palestinska folket och i synnerhet av de palestinier som träffat henne personligen. De känner att de nu har förlorat en vän och viktig röst för rättvisa och fred i Mellanöstern.