Till minne av Sten Andersson

Det är med stort beklagande Palestinagrupperna i Sverige nås av meddelandet om förre utrikesministern Sten Anderssons bortgång.

Det är med stort beklagande Palestinagrupperna i Sverige nås av meddelandet om förre utrikesministern Sten Anderssons bortgång.

Sten Andersson var en av de svenska politiker som allra mest har bidragit till att öppna ögonen hos svenska folket för den svåra verklighet som det palestinska folket lever i under israelisk ockupation. När han vid ett besök på ett palestinskt sjukhus under den första intifadan fick träffa unga palestinier som skadats till livslång invaliditet av projektiler som massmedierna vilseledande kallade för ”gummikulor”, väcktes hans indignation så starkt att han inte drog sig för att offentligt uttrycka sin vrede mot den israeliska ockupationsmakten. Hans kärnfulla ”det är för jävligt” direkt till TV-tittarna gjorde mer än många analyser, för att väcka förståelse för det palestinska folkets situation. Sten Andersson använde sitt inflytande i regeringen för att öka det svenska biståndet till palestinierna, inte minst till sjuk- och socialvård. Också efter sin avgång från regeringen agerade han oförtrutet till stöd för en aktiv svensk solidaritetspolitik med det förtrycka palestinska folket.

Sten Anderssons bortgång är en stor förlust för Palestinas sak. Saknaden efter Sten Andersson är stor hos alla oss som arbetar för en rättvis fred i Mellanöstern.

Nike Air Flight Huarache