FN: ”Israels agerande i Gaza är ett brott mot mänskligheten”

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena Richard Falk skickade under gårdagen ut ett pressmeddelande om Israels agerande i Gaza.

Enligt Richard Falk utgör Israels kollektiva bestraffning av den palestinska befolkningen i Gaza ett pågående och massivt brott mot internationell humanitär rätt. Han kräver att FN skall vidta åtgärder för att skydda den palestinska civilbefolkningen och beskriver Israels agerande i Gaza som ett brott mot mänskligheten (Crime Against Humanity).

Situationen för de drygt 1,4 miljoner palestinier som hålls isolerade i Gaza är akut. Cirka 98% av det privata näringslivet är utslaget och minst 76% av befolkningen i Gaza är helt beroende av humanitär nödhjälp.

Enligt Richard Falk bör den internationella brottmålsdomstolen undersöka situationen och avgöra om israeliska politiker och militära befattningshavare som är ansvariga för situationen i Gaza skall ställas inför rätta för brott mot mänskligheten.

Det är värt att notera att Richard Falk understryker att det var Israel som provocerade fram det senaste våldutbrotten i Gaza genom militära operationer. Ingenting i palestiniernas agerande fråntar Israel dess moraliska och legala skyldigheter att skydda det palestinska folket.

Läs pressmeddelandet