PGS angående Israels attacker på Gaza

Efter blodbadet i Gaza –
Palestinagrupperna i Sverige kräver:

Dags att gå från ord till handling
Sanktioner mot Israel
Skyddstrupper till Palestina
Slut på svensk-israeliskt vapensamarbete

Det israeliska blodbadet på hundratals civila palestinier i Gaza är ytterligare ett bevis på att Israels långa serie av brott mot internationell rätt och FN-beslut inte kan stoppas med ord och verbala protester. Om världssamfundet på allvar vill förhindra en upptrappning av våldet och förebygga desperata motreaktioner från palestinier och andra som drabbas eller hotas av den israeliska ockupations- och erövringspolitiken är det hög tid att gå från ord till handling och tillämpa samma sorts principer som kommer till användning vid så många andra konflikthärdar i världen – sanktioner mot dem som bryter mot folkrätten och skyddstrupper för dem som drabbas av olagligt våld.

Sverige deltar, via FN och/eller EU, redan i sanktioner mot ett tjugotal stater på grund av deras fastställda folkrättsbrott (däribland Vitryssland, Kina, Kongo, Elfenbenskusten, Haiti, Iran, Nordkorea, Burma, Somalia, Sudan, Syrien, Uzbekistan, Zimbabwe) och medverkar med (skydds)trupper till skydd för civilbefolkningen i ett flertal konfliktsituationer, bland annat i Kosovo, Darfur och i Kongo.

Att varken sanktioner eller skyddstrupper kommer till användning vid världens kanske farligaste och långvarigaste konflikt, den olagliga israeliska ockupationen av Palestina, är en skam för världssamfundet som underminerar förhoppningarna om en internationell ordning som bygger på lag och rätt, inte på krig och våld.

En särskilt plats i skamvrån har det omfattande vapensamarbetet mellan Sverige och Israel som redovisat i flera rapporter från PGS.

Därför vädjar PGS till regeringen och samtliga politiska partier:
– Tag initiativ till så kallade. riktade sanktioner (targeted sanctions) mot Israel på grund av de israeliska folkrättsbrott som fastslagits av internationella rättsinstanser, t ex Internationella Domstolen i Haag (som olagligförklarat den så kallade separationsmuren), enligt den modell som utarbetats på uppdrag av FN av Uppsalaprofessorn Peter Wallensten.

– Erbjud skyddstrupper i FN- eller EU-regi till de palestinska administrationerna i Gaza och på Västbanken.

– Avbryt vapensamarbetet med Israel, enligt de principer som fastslagits av den socialdemokratiska partikongressen, d v s att samma regler ska gälla för import av vapen som idag gäller för vapenexport.