Israels krav oacceptabla

Tidningarnas rubriksättare har valt att lyfta fram det faktum att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu nu ”erkänner en palestinsk stat”. Men det räcker att läsa några rader längre ner, eller att lyssna på talet i sin helhet, för att inse att det Israel avser med begreppet palestinsk stat strider mot FNs resolutioner och tidigare överenskommelser. De krav som Netanyahu vill ställa på palestinierna är oacceptabla och hans nu uttalade politik kommer kraftigt att försvåra möjligheterna till fred.

Netanyahu gjorde i sitt linjetal i går klart att man inte ämnar stoppa utbyggnaden av bosättningarna på ockuperad mark, inklusive Östra Jerusalem, något som USAs president Barack Obama krävde i sitt senaste utspel kring Mellanöstern. Enligt internationell rätt är alla bosättningar olagliga och för att en rättvis fred skall bli möjlig måste även de befintliga bosättningarna bort. Premiärministern gjorde också klart att hela Jerusalem skall tillhöra Israel, vilket också det är ett helt orimligt krav som strider mot internationella överenskommelser. Förutom dessa frågor stänger också Netanyahu dörren för flyktingarnas rätt att återvända och han gjorde klart att palestinierna inte skulle ha rätt till ett eget försvar.

Utrikesminister Carl Bildt sitter i dag i möte med israels utrikesminister Avigdor Lieberman för att diskutera en uppgradering av bland annat handelsrelationerna mellan EU och Israel och han skriver på sin blogg att mötet i viss utsträckning kommer att handla om Netanyahus anförande. Bildt uttrycker sig kritiskt mot talet och drar samma slutsatser som Palestinagrupperna:

”Han [Netanyahu] nämnde visserligen begreppet palestinsk stat, men omgärdade det samtidigt med så kraftiga begränsningar att det seriöst går att ifrågasätta om begreppet egentligen är relevant.
Och i andra viktiga frågor uttalades en politik som snarare kommer att försvåra möjligheterna till en fred.”

Vi uppmanar nu Carl Bildt och svenska regeringen att kraftfullt protestera mot den israeliska regeringens politik, inte bara i ord utan också i handling. En uppgradering av relationerna mellan EU och Israel kan omöjligt genomföras nu. En konsekvens av Netanyahus tal borde istället vara att allt samarbete med Israel fryses.

Vi hoppas också att Sverige under sin tid som ordförande i EU gör sin röst hörd för att EU skall agera för att sätta hårdare press på att Israel följer FNs resolutioner och internationell rätt.

Gå från ord till handling!